Otevřený dopis starostce Aleně Stehnové ve věci návrhu na její odvolání

Vážená paní starostko,

i když si spolu tykáme, protože si tykáte v podstatě se všemi politiky a úředníky co znám, tak pro účely tohoto otevřeného dopisu volím formu vykání, abych zachoval vyšší úroveň oslovení, která se s institutem starosty obvodu pojí.

Trvalo mi pár dní, než jsem tento otevřený dopis sepsal, protože jsem každé zde obsažené tvrzení opětovně posuzoval, abych Vám jím nekřivdil. Předem se omlouvám za větší rozsah, který je zdánlivě rozsáhlejší, než by se zdálo být nutné, ale komplikovanost toho, co se za poslední čtyři roky událo, si žádá delší vysvětlování.

Tuto veřejnou formu volím proto, aby nevznikaly fámy, dojmy, pomluvy, domněnky, ale aby si mé postoje mohl každý přečíst. Stojím si za nimi, proto se nebojím je prezentovat veřejně a pod svým jménem tak, jako i v jiných případech.

Celou dobu jste na mě působila jako hodná maminka, která se snaží vycházet vstříc. Působíte otevřeně a starostlivě, snažíte se pomáhat a vycházet vstříc. Své zastupitele neváháte na jejich narozeniny obdarovat drobným dárkem třeba ve formě čokolády. Sama svou starostlivost přikládáte tomu, že jste dlouhá léta pracovala ve školce a jste v tomto ohledu “profesně deformovaná.” Lidsky jste na mě působila dobře, a i proto jsem se Vás na jednání ZMO často zastával při výpadech druhých, které byly podle mě neoprávněné.

Jenže pak je zde druhá stránka věci. A to je kompetentnost vykonávat úřad po odborné stránce. Zde Vaše dlouhodobé působení vnímám zcela opačně, zvláště nahlíženo prizmatem posledního roku.

Z nevědomosti neváháte ovlivňovat výkon státní správy, když domlouváte přestupkovému oddělení, aby nesnižoval hříšníkům pokuty za jejich prohřešky. Když chci na obvodu dosáhnout větší transparence, hlasujete proti nebo se obligátně zdržíte, což je ve výsledku to samé. Účast zastupitelů na jednání Rady? Z Vaší strany nepodpořeno. Jmenovité hlasování radních v zápisu? Z Vaší strany nepodpořeno. K čemu mi je, když mi pak voláte a skoro vzlykáte s omluvou, že jste srab, že jste měla hlasovat pro.

Když chci, aby zastupitelé dostali větší náplň práce a vyjadřovali se v územních řízeních za obvod, tak opět bez Vaší podpory, a to v situaci, kdy jste byla předkladatelkou návrhu na zvýšení jejich odměn, který, světe div se, prošel hladce.

Vžijte se do mé situace, kdybych Vám jako starosta tvrdil, že Vám chci vycházet vstříc, ale kromě slov a psích očí bych pro to neudělal nic nebo naopak prakticky dělal opak.

Minulý rok, když se občané v oblasti Sakařovy ulice začali bouřit proti plánované výstavbě ve vnitroblocích, která i mě neskutečně štve, tak jsem je pozval na naše červnové jednání zastupitelstva, a i když jsem předložil tři usnesení, jak pomoci tyto stavby zastavit, tak jste nepodpořila ani jedno. Na můj dotaz, jak konkrétně chcete tamním obyvatelům pomoci jste říkala, že situaci musíte tzv. „navnímat“. Mému návrhu stavební uzávěry se zastupitelé vysmáli. Následně po měsíci nicnedělání se zjistilo, že stavební uzávěra možná je. Po dalším měsíci jste spolu s dalšími radními hodili flintu do žita a řekli, že stavební uzávěru musí udělat město. Po půl roce není v této věci uděláno nic. A pokud mám správné informace, tak ani nebyla vypořádána petice tamních obyvatel, kterou Vám adresovali na podzim a jejíž sepsání jste, z mě neznámého důvodu, po nich narychlo chtěla.

V jarních měsících minulého roku, jste mě a další opoziční zastupitele kontaktovala s tím, že máte podezření na závažná porušení zákona, ke kterým na obvodu za Vašeho předchůdce docházelo a chcete to rozkrýt. Se spoluprací v této věci jsem hned souhlasil, vše podle hesla padni komu padni. Naznačovala jste, když se dopustím parafráze, že v tom jede i tajemnice obvodu. Přiznávám, že jsem měl radost, že do toho chce někdo šlápnout a rozkrýt nezákonné machinace.

Zde jsem se Vámi nechal namlsat a děj událostí z nichž pro zasvěceného zůstává rozum stát, vyústil až v tento dopis a moje prozření. Po dlouhých třech měsících, kdy odbor interního auditu shromažďoval důkazy z údajných výrazných porušení zákona, byl audit hotov. Těsně před volbami do poslanecké sněmovny. Chápal jsem, že v ten moment asi nikdo nechce ta závažná data posílat ven a přijít o volební zisk. Ale netušil jsem, že bude trvat další dva měsíce, než se zastupitelé obvodu k tomu dokumentu dostanou. Přesně k tomu dokumentu, jehož vznik jste iniciovala a který měl ukázat na hrubé porušování třeba zákona o veřejných zakázkách na obvodu.

Výmluvy Vás a paní Netolické z odboru interního auditu, že zprávu o auditu nesmíme jako zastupitelé obvodu vidět, dokud to nebude hotové(i když hotové to již bylo), byly obscénní na úrovni školáků, kteří nechtějí ukázat žákovskou. Zatajování mělo nečekaný důvod. Přesně opačný než jsem čekal. Audit nenašel z Vašich podnětů žádné závažné pochybení na straně úřadu. Našel však pochybení rady obvodu, které předsedáte. Nebyla to pochybení závažná, spíše procesní, ale z toho všeho vyšlo najevo, že Vy a další členové rady lidově řečeno mnohdy nevíte, která bije.

Buďte upřímná. Nespustila jste celou mašinerii z důvodu, že jste chtěla odvést pozornost od sebe a od toho, že jste sama rozvoji obvodu příliš nepřispěla? Nebo vážně věříte tomu, že na obvodu, kde jste tři roky vedoucí samosprávy, dochází k hrubým porušením zákonů?

Když při důkladné kontrole navíc začne člověk zjišťovat, že informace, které dáváte zastupitelům ve svých zprávách jsou zavádějící nebo nepravdivé, tak je to jen třešnička na příslovečném dortu.

Abyste mě pochopila správně, tak já snad i věřím, že Vy věříte, že svůj úřad vykonáváte, jak nejlépe můžete, ale v té často urputné snaze naopak natropíte spoustu komplikací, a to z velké míry tím, že používáte nesprávné našeptávače, protože, jak jsem se několikrát přesvědčil, sama ne vždy přesně chápete vše, co rozhodujete.

Jak jistě víte, své návrhy na usnesení nevolím podle toho, zda mají šanci projít, dle různých zákulisních dohod, ale podle toho, jestli věřím, že jsou správná.

Při zahájení našeho mandátu jsme dle § 69 zákona o obcích slavnostně slíbili, že:

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Věřím, že to nebyla jen slova, ale že to tak má vážně být a já v této chvíli musím říci, že Vaše setrvání ve funkci starostky je v rozporu s tím, jak tento slib chápu a jak jsem ho učinil. A jelikož jsem Vás do funkce i volil, tak si osobuji morální právo navrhnout Vaše odvolání z funkce. Věřím, že místostarosta Šebek, i když k němu mám naopak výrazné výhrady po lidské stránce věci, dotáhne volební období sám a zastupitelé stejně jako já shledají, že volit dalšího starostu na půl roku nemá smysl. Obvod navíc i ušetří pár desítek tisíc za tuto funkci.

Vím, že nespokojenost s Vaší činností není jen u mě, ale je mezi zastupiteli obecně, a to bez ohledu na to, že jsou i z Vašeho politického hnutí. I když by mnou vyvolané hlasování Vašeho odvolání nedosáhlo, ničeho nelituji. Snažím se být věren přesně tomu stejnému heslu, kterým jsem složil zastupitelský slib. Jste si jista i Vy sama, že v intencích toho slibu celou dobu pracujete? Jste si jista, že se za Vaší vlády obvod výrazně posunul?

Závěrem bych Vás chtěl vyzvat. Pokud máte opravdu relevantní důkazy, že jste člověk na svém místě a snažíte se rozkrýt komplot na městském obvodu, neváhejte, a i klidně s přispěním dalších osob, které Vám poskytují konzultace, vše předložte na našem mimořádném zastupitelstvu 19.1. 2022. Na onom zasedání, které jste se snažila udělat z nevědomosti a snahy zakrýt pravdu před veřejností jako neveřejné. Což by z Vaší strany bylo porušení zákona. Zákona, který Vám jinak prý tak leží na srdci.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I

Odbahňování Matičního jezera? Kdepak, jen přesun bahna v rámci rybníka

Již je to několik let, co jsem se začal zajímat o revitalizaci Matičního jezera. Je to rybník mého dětství okolo kterého přes 30 let chodím. Když jsem slyšel, že už je hotov projekt, měl jsem radost, že to zde začne konečně vypadat a fungovat lépe. Udělal jsem to, co 39 zastupitelů našeho města neudělalo. Projekt jsem si vyžádal a přečetl, načež jsem se zhrozil. Nepřesnosti na kterých se zakládá a výsledná cena mi ukázaly, že je něco špatně. Pro jednoduchost v bodech.

1. Projekt je založen na tvrzení, že rybník nelze vypustit. Ovšem já sám patřím k lidem, kteří po jeho dně před asi 20 lety chodili. I letos v létě se hladina jezera asi o 20 cm snížila vlivem sucha, takže tvrzení, že je jezero zásobováno průsaky z Chrudimky nebude pravdivé. 

2. Cena projektu

Když porovnáme cenu tzv. odbahnění Maťáku(20,17mil.) a cenu odbahnění celého komplexu slepých ramen v Polabinách(18,8 mil.), viz články níže, tak každého musí udivit výrazný nepoměr v ceně obou projektů. Nutné je si uvědomit, že v Polabinách se navíc i všechno bahno odváželo a budovalo se několik souvisejících objektů. Zde se neodveze nic, přesto je však cena mnohem vyšší v poměru k přesouvanému bahnu.   

Odbahňování Polabinských slepých ramen

3. Množství bahna a přesun bahna

Když si člověk přečte tiskovou zprávu magistrátu, tak zjistí, že z množství 14 000 m3 sedimentu se bude přesouvat jen asi 40% a to pouze v rámci samotné vodní plochy. Část bahna se uloží do vaků a ponechá na břehu. Působí to na mě, jako když zametáme problémy pod koberec a nadělíme je tak dalším generacím, za situace, kdy je můžeme sami vyřešit. Další část bahna nepochopitelně zůstane na místě, aniž by se s ní něco stalo. A co je nejhorší, tak další část bahna bude přečerpána do zadní části, která se eufemisticky nazývá litorální pásmo. Zde se hladina vodního sloupce ještě sníží o dalších asi 50cm. Takže ještě urychlíme zazemnění této části jezera. Je to lenost nebo záměr? Lituji své známé, kteří přímo za Maťákem bydlí. Budou vyhnívací stoku se vším, co k tomu náleží. 

4. Kácení stromů
Uvádí se, že se žádné stromy kácet nebudou. Zákon ovšem definuje, že strom je pouze to, co má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší než 80 cm. Při bližším pohledu tedy budou vykáceny téměř všechny mladé a perspektivní stromy. Vegetace zmizí například z části podél stezky od lávky po ulici Bulharskou. Takže lze říci, že nové vedení města zahájí svoje funkční období zase pořádným masakrem stromů jak je již zvykem, ač se všichni politici před volbami předháněli ve svých vyjádřeních jak je pro ně ochrana životního prostředí důležitá.   

5. Budoucí problémy

Část bahna má být uložena do vaků z umělých vláken, které mají mít dlouhou životnost. Nebudu hovořit o tom, že plasty v přírodě škodí, proto se civilizované státy snaží je omezovat.Problém je, že držet na místě je bude palisáda ze dřevěných kůlů, které však neomezenou životnost nemají a co je horší, budou výrazně namáhány tlakem. Obří vaky budou totiž uloženy ve svahu. A až dřevo zčásti shnije, tak hrozí, že se provalí zpět do jezera.   

6. Absence pyrotechnického průzkumu

Jak jistě víte, tak Pardubice byly na konci druhé světové války hojně bombardovány. A zároveň se posádky německého vojska často zbavovaly munice odhozením do řek, či rybníků. Když se odbahňovala slepá ramena v Polabinách, tak se právě z těchto důvodů pyrotechnický výzkum prováděl. Zde nečekaně zcela chybí, což považuji za hazardování s životy obyvatel a jejich dětí, vždyť hned vedle je školka.  
Projekt se snaží být šetrný k žábám, nicméně na lidi bydlící v okolí a návštěvníky tohoto vzácného prostoru se nemyslí a tak se jim za jejich zahradami udělá hnijící stoka.Jezero by mělo být odbahněno kompletně, tak jako podkova v Nemošicích, což je také slepé rameno Chrudimky a také to získalo posvěcení úřadů a dotační prostředky. Schválený projekt není jediný možný, ale byl z nějakého důvodu vybrán a veřejnosti jako jediný možný prezentován. Podlimitní stromy by měli být vybrány podle jejich kvalit a ponechány ty nejsilnější. Místo, aby se lidem umožnil snadný přístup k vodě, vytvořila se mola a jezero se kompletně odbahnilo a mohlo to zde ožít lidskou rekreační činností, tak se vymýšlí Potěmkinovy vesnice a problém se přesouvá na další generace.

Zde podkova v Nemošicích: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.7989706&y=50.0161660&z=17&ut=Nový bod&uc=9jxsOxXbfj&ud=15°48’10.798″E 50°1’1.064″N

Články a odbahnění ramen v Polabinách. https://pardubice.rozhlas.cz/pardubicti-vodohospodari-odbahnuji-slepe-rameno-labe-pomaha-jim-obojzivelny-saci-6035555
https://www.nase-voda.cz/delnici-pracuji-na-zprutocneni-slepeho-ramene-labe-pardubicich/
Celý projekt je ke stažení na konci článku zde: http://www.nasepardubice.cz/odbahneni-mataku-a-cicaku/

Omlouvám se za případné gramatické chyby v tomto článku. Budu velice rád, pokud budete mít snahu se tomuto tématu věnovat a pokud máte nejasnost,tak mě neváhejte kontaktovat. Mým cílem je zastavení tohoto a zahájení smysluplného projektu.


S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I, 605 910 794

Poznámka: ve žlutém obrázku jsou chybně uvedeny tuny místo m3, dále již známe vysoutěženou cenu, která je “jen” lehce přes 20 mil. nikoli 21.

Zde ke stažení projekt

Pozor uzavírka důležité trasy podél Chrudimky

Již jsme si zvykli, že město se ohledně uzavírek neobtěžuje informovat občany a to včetně situací, které jsou pro pohyb obyvatel ve městě opravdu důležité. Schválená uzavírka je podle webu magistrátu od 18.6. Akorát, že k fyzickému uzavření došlo již 17.6. Medializace nulová. Přitom je to trasa, kterou používá velké množství chodců, běžců a cyklistů. Sám jsem byl svědkem, jak se lidé snažili skrze přenosné ploty dostat ven.

Toto bezohledné jednání je bohužel tradicí našeho města. Přitom stačilo značky informující o uzavírce umístit týden dopředu, aby si na ně občané zvykli a tuto informaci přijali. Bohužel zase úředníci nepřemýšleli nebo je jim to jedno.

Jako druhé konstruktivní opatření bychom mohli navrhnout rozdělení na dvě etapy. Od lávky u sokolovny po Natura park a ve druhé etapě od Natura parku po lávku na Vinici. To vše by občanům ulevilo a úředníkům by to nic neudělalo.

Ale to bychom museli být ve vstřícnějším městě. Kde stojí politikům za to občany řádně informovat o uzavření 500 metrů dlouhé trasy. Stejně tak by byla vhodná informace, co se v místě má vlastně dít a k jakým zásahům dojde.

Na webu města se jen objevila kratičká zpráva, která není příliš informativní navíc možná až zavádějící, protože rekonstruovat zde není moc co.

Záchytné parkoviště v Masarykových kasárnách.

Stejně je to zajímavé. V roce 2014, když se občanská kandidátka Naše Pardubice – Nechceme Vám vládnout, chceme s Vámi spolupracovat poprvé ucházela o voličskou přízeň tak jedním z témat bylo oživení tohoto areálu, jeho smysluplné a efektivní využití.

Masarykova Kasárna 2019
Parkoviště v Masarykových kasárnách

Například Jan Řeháček přišel tehdy s nápadem, že by se zde dalo parkovat a řidič, který zde vůz odstaví by měl v ceně parkovného lístek na MHD v ceně. Tento krok by nejen ulevil městu od aut, ale zároveň vytížil i MHD. Toto parkoviště by se také dalo využít při hokejových zápasech, když se parkuje po městě všude a to i na silnicích samotných(viz Sukova třída a ulice Hradecká) . Bohužel příznivci hokeje patří k několika málo skupinám, které nemusí parkovné platit.

Současné řešení, které přináší parkování s cenou 5Kč za den je podivné v té situaci, když o pár metrů za plotem areálu se dá parkovat zadarmo.

O využití celého areálu jsme i před 5 lety měli jasno. Z části by mohlo vzniknout úřednické městečko, do kterého by se sestěhovali úředníci města, kraje či státu, kteří sídlí v nevyhovujících nebo pronajatých prostorách. V návaznosti na tento krok by začal areál levným způsobem ožívat. Připomeňme, že jen pár let předtím než zde vojáci zavřeli bránu za svou učinili velkou investici do rekonstrukce kuchyně, která by mohla i nyní sloužit jídelně, či restauraci v této oblasti.

Z dalších částí areálu by dle našich předpokladů mohlo vzniknout startovací, či sociální bydlení. A to opět pomocí levných a jednoduchých stavebních zásahů.

Toho, se ale nejspíše v současné době nedočkáme. Jak bude areál fungovat, tak jak toto řešení vymyslelo současné vedení města a jestli bude pro současné obyvatele města, jako levné odkladiště auta nebo pro návštěvníky z okolí napoví další týdny a měsíce.

Za Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” Mgr. Filip Sedlák

Pod odborem dopravy vznikne oddělení sběru řidičských průkazů, po kterém veřejnost již léta volá


V naprosté tichosti a bez mediálního zájmu zastupitelé na svém posledním zasedání schválili vznik nového oddělení pod odborem dopravy.”Využili jsme nový zákon č. 66/2019 Sb. který s touto možností přišel, říká Petr Kvaš, gesční náměstek pro dopravu a dodává: “Sociální sítě jsou plné volání po tom, abychom začali sbírat řidičáky rovnou po případném či domnělém prohřešku či zaváhání řidičů a jelikož je pro nás názor občanů velice důležitý, využili jsme právě možnosti, kterou nám nový zákon dává, lidově řečeno budeme sbírat papíry.”


Oddělení sběru řidičských průkazů vznikne právě dnes, tedy 1.4. Vzhledem k tomu, že jeho vznik je velice hbitý a kapacity kanceláří jsou plné, tak bude prozatím sídlit na zimním stadionu na tribuně E a F.  Komplikace s probíhající baráží se prý nečekají. “Lidí chodí méně, takže se vše pohodlně vejde na jedno místo navíc, když se podaří sestoupit, o což se kolegové trpělivě snaží, tak se oddělení nebude muset stěhovat, ale zůstane zde napořád”, uvedl dále Petr Kvaš odpovědný za dopravu. 


Čtenáři si možná pokládají otázku, jak bude toto oddělení fungovat. Dočasným vedením oddělení je pověřen dlouholetý propagátor cyklodopravy na území města Vladimír Bakajsa, který své kvality ukázal po léta, co vede odbor proti dopravě. Myslím, že pan Bakajsa je odborníkem a tou pravou zárukou, že oddělení bude fungovat tak jak má, dodává primátor Martin Charvát. 


Úředníci budou pověřeni hlavně pečlivou terénní prací a budou muset odhadovat budoucí přestupky a rychle zakročit. Dvě detašovaná pracoviště budou umístěna hned u Anenského podjezdu a na velké křižovatce Dašická. Další terénní pracovníci budou odebírat “papíry” u obchodních center na parkovištích. Politici se dále jednomyslně shodli, že očekávají výrazné zlepšení pozornosti řidičů a méně nehod. Celá věc má ještě jednu velkou výhodu, vzhledem k tomu, že se budou “papíry” odebírat přímo na místě a bez důkazů, čistě jen podle uvážení úředníka, tak odpadne pro provinilce možnost se donekonečna odvolávat či soudit. “V tom vidíme velké pozitivum pro budování lepšího demokratického uspořádání naší země, říká primátor Charvát. 

Autor: A. Pril 

Tisková zpráva ohledně podání ústavní stížnosti

Vážení novináři a zástupci médií,

dne 14. ledna tohoto roku byla naším právním zástupcem odeslána ústavní stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu Hradec Králové – pobočka v Pardubicích.

Pro připomenutí. V podzimních komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” skončilo ve volbách do zastupitelstva města Pardubic s volebním ziskem 4,93 %. Procentuální rozdíl od 5 % byl jen 0,07 %, což představuje hlas asi 15-17 občanů města.

Oslovili jsme členy OVK a zaměřili se na informace, které jsme od nich a voličů získali.  Objevila se řada nesrovnalostí od banálních až po velmi závažné, na kterých jsme podání ke krajskému soudu založili. Tím úplně nejzávažnějším důkazem, že výsledky voleb nebyly přesné, byla čestná prohlášení voličů, která výrazně převýšila počet hlasů, který jsme podle oficiálních výsledků měli dostat v okrsku 1001. To bylo podle našeho názoru dostatečnou indícií, že výsledky nejsou v pořádku a soud se měl snažit zjistit podstatu nesrovnalostí.

Bohužel soud se odchýlil nejen od obvyklé praxe, od judikátu Nejvyššího správního soudu, ale dokonce i od svého minulého postupu. V roce 2012 v případě Jany Smetanové totiž došlo k tomu, že v okrsku, kde dala preferenční hlas sama sobě, tak tento kroužek nebyl zaznamenán v oficiálních výsledcích. Na základě tohoto tvrzení soud tehdy hlasy přepočítal a výsledky opravil. V našem případě to však na základě zcela absurdních vyjádření odmítl. Když jsme studovali další případy z těchto voleb a i těch předchozích, tak jsme zjistili, že vyjádření voličů, čestná prohlášení a svědecké výpovědi, které ukazovaly na nejasnosti ve volebních výsledcích, vždy vedla aspoň k tomu, aby si soud vyžádal volební dokumentaci. V našem případě čestná prohlášení a svědecké výpovědi ani neuznal jako důkazy.

Náš advokát Mgr. Lukáš Kulhánek k tomu říká:

“Na postupu soudu je pro mne nejvíce zarážející, že zcela vybočil z běžné praxe a zákonné úpravy. V jiných případech, které jsme v ústavní stížnosti citovali, byla čestná prohlášení voličů, potvrzující jejich volbu, vnímána jako relevantní důkaz, který vedl k přepočítání hlasů. V některých případech soudy přistoupily k přepočítání dokonce pouze na základě tvrzení určité volby ze strany navrhovatele. Naproti tomu Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vytváří vlastní judikaturu, v níž čestné prohlášení či svědeckou výpověď ve věcech volebních zcela diskvalifikuje jako důkazní prostředek , byť nepřípustnost takového důkazu nevyplývá ani ze zákona, ani z rozhodovací praxe ostatních soudů v ČR.”

A přesně to bylo důvodem, proč jsme museli podat ústavní stížnost. Zklamání z toho, že dva z naší kandidátky nezískali mandát jen takto těsně, již vyprchalo, ale vědomí ohrožení základních demokratických a ústavních hodnot bylo tak silné, že jsme investovali mnoho hodin našeho času, psychického úsilí, ale i financí, abychom zabránili té situaci, že se tento rozsudek stane precedentním pro všechny další správní soudy. Chápeme to totiž tak, že udělat chybu může každý, i člen OVK, ale pokud nadřízený orgán odmítne přijmout důkazy, tak tím dojde k podkopání důvěry občanů ve volební proces, protože ztratí důvěru v to, že chyby budou nalezeny a že oficiální výsledky odpovídají nezkresleně voličské vůli.

Celé znění naší ústavní stížnosti naleznete v příloze, kde je i kontakt na našeho právního zástupce, který případné odborné dotazy rád zodpoví. Další rozhodnutí či nálezy je možné si dohledat přes vyhledávač po zadání jejich čísla jednacího. Závěrem uvádíme, že městské obvody byly zpraveny o našem postupu s žádostí o odklad likvidace hlasovacích lístků.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák

ústavní stížnost – Naše PARDUBICE poslaná soudu

Poděkování Simony Machačové za podporu v komunálních volbách

Vážení spoluobčané,

Ing. Simona Machačová

ráda bych využila prostoru v tomto Zpravodaji a poděkovala Vám všem za důvěru, kterou jste ve mě a potažmo ve volební stranu Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” vložili v říjnových komunálních volbách. Pro mě osobně je Vaše volba velkým závazkem. Volební výsledek však není tak dobrý, abych mohla náš program prosadit přímo, což však nic nemění na tom, že se o jeho naplnění budu snažit s maximálním úsilím za současné podpory celého týmu naší strany.  Zároveň věřím, že ve většině našich programových bodů mě podpoří i zástupci ostatních stran a hnutí, jelikož se jedná o záměry, jejichž realizace bude prospěšná pro občany obvodu a může zkvalitnit místo, kde všichni žijeme a kde se potkáváme.

Na další jednání zastupitelstva již připravuji body, které učiní náš obvod více transparentní a otevřený. Přeji si, aby byla zavedena jedna internetová stránka, kde by bylo možné naprosto jednoduše nalézt vše, co se týká zastupitelstva našeho obvodu.

Vyvinu maximální úsilí pro udržení územního plánu v takové podobě, aby byl stávajícím obyvatelům ku prospěchu a nesloužil jen jako prostředek k dosažení zisku pro silné developerské firmy, jejichž projekty v mnoha místech zhoršují kvalitu života našich spoluobčanů.  V této souvislosti si dovolím citovat Jana Řeháčka, aktivního člena týmu naší volební strany a jednoho z garantů pro náš programový bod kultura a volnočasové aktivity. „Vzhledem k tomu, že oblast Hůrek není ideální pro bytovou výstavbu, budeme podporovat realizaci záměru na výstavbu zimního stadionu v této lokalitě. Uvědomujeme si, že zejména po transformaci kulturního domu na Dubině na Dům dětí a mládeže, chybí dostatek kulturních programů zejména pro seniory městského obvodu. Zároveň si uvědomujeme, že jedním ze smyslů existence městských obvodů je být blíže obyvatelům jednotlivých městských částí. Proto bychom rádi pořádali besedy s obyvateli, v jejichž rámci chceme naslouchat přáním i potřebám Vás obyvatel Dubiny, Drážky, Hůrek, Slovan a Studánky.“

Vzhledem k tomu, že Dubina je místem s velkou koncentrací rodin s dětmi, chci se soustředit na programové body, které mají za cíl zkvalitňování a rozvoj vzdělání, sportu a dalších volnočasových aktivit v našem obvodu. Zde bych opět ráda citovala slova další aktivní členky naší volební strany  Ing. Alexandry Prokopové. „Máme ambice s obyvateli Dubiny vybudovat rekreační zóny dostupné Vašemu bydlišti, oživit a nechat rozkvést vnitrobloky, plácky, otevřít komunitní zahrady, tedy místa pro všechny občany. Našim cílem je, aby tato místa byla využívána především dětmi, protože Naše Pardubice podporují vzdělávání pro 21. století, kdy nejlépe je začít od úplně malých dětí (tj. dětí do tří let věku), které teprve zkoumají fyzikální svět kolem sebe.“

Mým osobním programovým bodem naší strany je bezpečnost, která bezprostředně souvisí s množstvím zahraničních dělníků bydlících na území Dubiny či Hůrek. Z tohoto důvodu budu usilovat o posílení hlídkové služby městské policie v našem obvodu, popř. o případnou spolupráci s cizineckou policií.

V neposlední řadě bych náš obvod ráda udělala zelenější, svěžejší a rozkvetlejší ve všech ročních obdobích, proto se budu snažit, aby se po rekonstrukcích našich ulic a chodníků více vody vsakovalo a tím naše zeleň zůstala déle svěží.

A rozhodně nezapomínám ani na projekt Nového jezera, díky němuž by se sportovně rekreační potenciál Dubiny, Studánky a celého městského obvodu, podařilo významně zvýšit a tím zlepšit život zdejších obyvatel.  

Ještě jednou děkuji za důvěru a přeji klidné adventní období a šťastný vstup do dalíšího roku. Ing. Simona Machačová, machacova@nasepardubice.cz

Budeme aktivně řešit problémové lokality

“Vypálit Hůrka”…přesně takhle nám odpovědělo pár lidí, když jsme se jich na Dubině ptali, co by chtěli. Šlo samozřejmě o nadsázku, která odráží zoufalství a naštvanost místních obyvatel, kteří se cítí v našem městě stále méně v bezpečí.

Bohužel jsou zde lokality, především na Dubině a v Polabinách, kde je vyšší koncentrace agenturních pracovníků, kteří přišli do Pardubic za prací a nemají k městu žádný vztah. Počet cizinců se stále zvyšuje. A i když velká část z nich se ničeho nekalého nedopouští, tak jsou mezi nimi i tací, kteří našemu městu škodí. Výtržnosti, narušování nočního klidu, potyčky, či např. drobné krádeže. Občanům dochází trpělivost. A když vidí, že politické strany jejich problémy adekvátně neřeší, jsou naštvaní. Jsme si vědomi, že problémy zde jsou a musí být řešeny nenásilnou cestou.

Proto uvedeme v praxi následující opatření:

 • Rozšíříme kamerový systém města na známá konfliktní místa.
 • Zavedeme pochůzkáře městské policie, kteří budou znát svůj okrsek a jeho problémy.
 • Zahájíme jednání s policejním prezidiem na umístění detašovaných pracovišť cizinecké policie do problémových lokalit.
 • Zahájíme jednání s velkými zaměstnavateli o jejich finanční spoluúčasti na těchto opatřeních. Není možné, aby firmy využívaly zázemí našeho města a přitom mu nic nevrátily.

Před problémy nestrkáme hlavu do písku, ale hledáme konstruktivní řešení.

Smart city? Jde to jednodušeji a levněji než byste řekli

U nemocnice se parkuje vážně špatně. Podporujeme myšlenku kraje na vybudování kapacitního parkování v nemocnici. Ale do té doby uděláme to, co si myslíme, že má smysl. Nakreslíme vodorovné dopravní značení. A tím se rázem vytvoří asi 10-15% parkovacích stání. Jde totiž o to, že když lidé přijedou, jak jim to přijde, tak prostě zaparkují ve špatných rozestupech a další, co přijedou, tak sledují mezery mezi automobily o velikosti 0,7-0,9 automobilu. 

Nakreslíme čáry a tím vznikne více místa.

Jen propojené město může rozkvést

Aby město fungovalo lépe, je třeba ho více propojit pro pěší cyklisty a nemotorovou dopravu vůbec. Toto nám zajistí lávka přes Labe na Závodu Míru a v parku Na Špici. Dále lávky přes Haldu v oblasti sádek, nová cyklistická propojení jako cyklo-rychlodráha. A řada dalších.

Zde krátce o lávce v Parku Na Špici. 

Doprava, rozvoj města a územní plán

1.Územní plán

Územní plán musí rozvíjet město s cílem zlepšovat život současných obyvatel. Musí chránit rozsáhlá území zeleně a orné půdy před bezohlednými podnikatelskými plány. Odmítáme lobbistické tlaky na zastavění a vybetonování města. Odmítáme obří zisky několika jednotlivců za cenu výrazného zhoršení kvality života současných obyvatel.

2.Motoristé

Analyzujeme nebezpečná místa a “úzká hrdla,” která brzdí provoz. Ve spolupráci s odborníky navrhneme řešení na zvýšení průtočnosti křižovatek a zvýšení jejich bezpečnosti s cílem snížit počet nehod, a tím i počet následných kolon. Aktivně budeme nabízet spolupráci ŘSD s budováním obchvatů. Zavedeme autonomní systém řízení dopravy, který bude sám regulovat dopravu s cílem zajistit co nejplynulejší provoz městem.

3.Parkování

Ve městě má být možnost parkovat. Pro parkování otevřeme nevyužívané plochy u zdymadla. Začneme stavět parkovací domy např. U Anenského podjezdu.

4.Cyklodoprava a chodci

Chceme, aby chodci a cyklisté měli v cestě co nejméně překážet, aby tento způsob dopravy byl atraktivní pro obyvatele. Proto vytvoříme nová propojení. Vybudujeme cyklorychlodráhu jako nové cyklistické propojení města. Vybudujeme lávky přes Labe v oblasti Závodu míru a parku Na Špici a lávky přes Haldu. Lávky napojíme na stávající a nové stezky, aby byl pohyb chodců a cyklistů po městě rychlý, bezpečný a vedl příjemným prostředím.  

5.MHD

Zajistíme větší návaznost spojů a jejich odjezdy ze zastávek rovnoměrně rozprostřeme v čase. Zajistíme synchronizaci spojů MHD tak, aby na přestupních bodech spoje lépe navazovaly. Na zastávkách usadíme panely s informacemi o aktuálním příjezdu linek. Doplníme přístřešky a zajistíme jejich pravidelný úklid. Zavedeme preferenci MHD na semaforech a to tak, aby nedocházelo k brždění automobilové dopravy. Zrušíme zastávku u Grandu a vytvoříme druhou na Masarykově náměstí. Rozšíříme využití Pardubické karty i na vstup do kulturních a sportovních institucí.  

6. Přístup k developerům

Nová výstavba musí vznikat v souladu se stávajícím městem a respektovat požadavek na adekvátní občanskou vybavenost. Rozvoj a nové stavby musí respektovat aktuální stav města a nesmí zhoršit dopravní situaci ani životní prostředí. U každé nové větší stavby budeme požadovat využívání dešťové vody, případně zelené střechy a developer se musí podílet na dopravních a rekonstrukčních opatřeních, která vznikla jeho stavbou.

Rekonstrukce nadjezdu k nemocnici

Rekonstrukce nadjezdu vedoucího k nemocnici je pro nás jednou z prioritních staveb. Jak vidno, tak současné vedení města nemá moc vztah k současnému majetku. Na posledním snímku vidíte i malý javor, který několik let z nadjezdu rostl, aniž by to správci přišlo divné. 

Odbahnění Maťáku a Čičáku

Odbahnění Matičního jezera

Matiční jezero se za poslední léta změnilo v zarostlou žumpu plnou bahna. Proto připravíme projekt na plnohodnotné odbahnění celého slepého ramene. Chceme sem vrátit život a zlepšit pestrost rekreačního vyžití. Postavíme schody a přístupy k vodě zakončené moly, na kterých se budou moci lidé procházet nebo jen odpočívat a sledovat čistou vodní hladinu. Počítáme s vyhlídkou nad vodní hladinou v místech, kde byl taneční parket. Taneční parket bychom chtěli obnovit nad vodní hladinou, tak jako si na něj pamatují naši rodiče a prarodiče. V zimě si na molo budou moci sednout a přezout se z bruslí celé zástupy bruslařů. Nad ledem zavěsíme osvětlení tak,  jako to bylo zvykem i před desítkami let, abychom umožnili lidem bruslit i po setmění.

Torzo bývalého parketu.

Drahý projekt, který město teď připravilo, počítá bohužel s tím, že všechno bahno zůstane na místě. Část se má přečerpat do zadní části a druhá část zůstane v obřích pytlích na březích. Třetí část bahna zůstane na dně. Že to nedává smysl? Tak to máte pravdu, proto to uděláme pořádně a užitečně pro všechny. 

Do zadní části na fotce má být přečerpána část bahna, což je zcela nepochopitelné. Velká část vegetace okolo samotného ramene bude také zlikvidována. 

Odbahnění Čičáku

Spousta Pardubáků starších třiceti let si vzpomene na své mládí, které v létě trávila na Čičáku. Byla zde totiž čistá voda bez řas a vodních rostlin s písčitými břehy, a tak se zde mohly koupat až stovky lidí. Fungovalo to jako rekreační zóna a my ji chceme částečně obnovit a nechat tak park Na Špici rozkvést kompletně. Odbahnit celý Čičák, uvolnit vodní hladinu, opravit vstupy k vodě, přidat mola a umožnit zde návštěvníkům přiblížit se vodnímu živlu. 

Zde ke stažení dokumentace pro současnou a nesmyslnou akci.


Zadržujme vodu ve městě

Kolik vody Pardubice zbytečně ztratí v kanálech?

Kolik vody se díky zpevněným povrchům ztratí zbytečně a bez užitku v kanalizaci za celý rok? V závislosti na jednotlivých letech je průměrný roční objem srážek v Pardubicích okolo 600 mm. Jednoduchou matematikou dojdeme k odhadu ztrát vody ve výši 1000 plaveckých bazénů ročně.* Jak jsme se letos přesvědčili, tak voda v případě suchých let ve městě velmi chybí. Dalším negativem je skutečnost, že toto obří množství vody výrazně zatěžuje kanalizaci a zkracuje její životnost. Při dešti s sebou voda odnáší i velké množství abrazivních částic (písek a kamínky), které vymílají kanalizační potrubí a následně vzniklé netěsnosti způsobují částý výskyt poruch a propadů v komunikacích, což stojí peníze, čas a nervy řidičů během uzavírek. Přitom může být vše levnější a chytře řešené.

Máme plán a vizi jak vodu ve městě lépe zadržet a do 10 let 15 % těchto ztrát vody nechat přirozeně vsáknout. Celý plán počítá se zapojením zelených střech, které je nutné prosazovat hlavně u nových staveb a developerských projektů, vsakovišť u velkých domů, tvorbě jezírek, vsakovacích ostrůvků u komunikací a zatravňovacích pásů na parkovištích. Chceme využít nové dotační tituly vypisované právě na boj se suchem ve městech a rekonstrukce provádět šetrně k současné zeleni vstřícně k zeleni nové.   

*Výpočty vycházejí z územně analytických podkladů ORP Pardubice( obec s rozšířenou působností), které byly zveřejněny na webu města.

Projekt CYKLO-rychlodráha

Projekt cyklorychlodráha

Rovinatý charakter města si o rozvoj cyklodopravy přímo říká. Bohužel však jsou pro cyklisty některá místa výrazně nepříjemná ve své nepropojenosti. Trendem je často omezování automobilů ve prospěch cyklistů s čímž nesouhlasíme. Proto je nutné hledat řešení, která učiní město pro cyklisty přitažlivější a neomezí další druhy dopravy. Tímto projektem je cyklorychlodráha. Začínat bude u křižovatky Dašická a Na Drážce. Poté se vklíní mezi železniční koridor a hlavní silnici I/36. Mezi touto silnicí a dráhou bude pokračovat až do centra města, kde se v té nejsmělejší variantě napojí až na cyklistickou část podjezdu 17.listopadu. Na průsečících s dalšími komunikacemi plánujeme sjezdy a výjezdy, s cílem učinit z této komunikace sběrnou cyklistickou magistrálu, velice vhodně spojující jednotlivé části města, které momentálně nejsou propojené. Území, kudy tato stavba povede, je z většiny nijak nevyužívané. Spadá do městského obvodu jedna (ve variantě A). Ve variantě B je počítáno s využitím druhého začátku v ulici K Pardubičkám. Varianta B je rozsáhlejší a navíc je zde kolize s plány SŽDC na vytvoření Ostřešanské spojky a bude nutné vykoupit část pozemků zahradnictví. Při návrhu těchto plánů si jsme komplikací vědomi, ale věříme, že jsou zvládnutelné, protože jejich překonáním získáme pro město opravdové cyklistické řešení.

Vážíme si toho, že pro pohyb po městě využíváte jízdní kolo. Šetříte životní prostředí a díky tomu, že nejezdíte autem, tak jsou silnice volnější pro ty, kteří auto z nějakého důvodu potřebují. Vnímáme však, že pro cyklisty je zde v našem městě řada překážek, které jim ztrpčují využívání jízdního kola. A to změníme.

Další body cyklo programu:

Doplníme cyklistickou infrastrukturu a učiníme pro Vás město lépe prostupné a více bezpečné.

  1. Na vhodná místa doplníme přejezdy pro cyklisty vedle přechodů pro chodce. Bezpečně projedete město aniž, byste museli pořád slézat a nasedat.

2. Nájezdy a sjezdy přizpůsobíme tak, aby Vám při jejich přejetí nevypadla řidítka z ruky.

3. Na exponovaných místech doplníme stojany pro kola a to i ve spolupráci s obchodními domy, jejichž zákazníci-cyklisté dnes jen těžko zaparkují.

4. Zahájíme vznik protizlodějského systému. I od policistů víme, že se jízdní kola ukradená zde objeví v nějakém jiném městě. Proto je nutné sdílení informací o ukradených kolech mezi městy a jednotlivými městskými policiemi. Ve spolupráci s PČR, tak chceme zajistit více kradených kol a dopadnout tak více zlodějů.  

5. Nové stezky a lávky – propojující nová místa např. lávky přes Labe a Haldu, vznikne tak propojení Dubiny, Studánky a Židova s Cihelnou a Polabinami. Obr.1

6. Cyklorychlodráha – zcela nové dopravní cyklistické spojení Dubiny a centra města. Povede mezi železnicí a rychlodráhou. Je zde volný prostor, ve kterém je možné cyklostezku udělat. Cyklisté tak nebudou muset kličkovat městem, ale dostanou se za pár minut do centra města. Najet a sjet budou moci na průsečících s dalšími cestami.  obr.2

7. Rekonstrukce zvlněných stezek a ulic jako je Kostelní a Bělobranské náměstí, abyste projeli bez hrkání jako po másle.

8. Cykloobousměrky – cyklista zabere méně prostoru než auto a aby byl jeho pohyb po městě snazší, tak by měl mít povolen vjezd do některých jednosměrných ulic v opačném směru.     

Naším cílem je, aby byl pohyb cyklistů po městě rychlý a bez překážek a aby byl bezpečný a cesty vedly příjemným prostředím.

Podpořte nás, abychom mohli cyklistický program prosadit, dejte prosím křížek celé straně na městský obvod i na velkou radnici. Tento leták jsme si platili sami. Na rozdíl od jiných stran, které čerpají stovky milionů ze státního rozpočtu a mají své “sponzory”, tak my si Vás nemůžeme “koupit” koblihou, pivem ani gulášem. Ale můžeme Vám nabídnout své nápady a zkušenosti.

Je to plně realizovatelný projekt. Který chceme po vzoru cyklostezky z Ústí nad Orlicí, udělat i tady u nás.  

Přírodní park ČERVEŇÁK

Přírodní park Červeňák

V Pardubicích se zastavuje každý kousek plochy či zeleně, a tak je čím dál důležitější chránit to, co je zelené a přírodní. Naším cílem je tento krásný kout přírody ponechat zelený, přesto však plně přístupný lidem. Příroda na dosah domovu. Zachováme cestní systém. Vyhloubíme tůně pro vzácné obojživelníky a vážky. Obnovíme zde třešňový sad. A vytvoříme zde naučnou stezku připomínající historii dávnou i nedávnou. To vše pro Vaši rekreaci. S přírodním parkem Červeňák je spjat i projekt Červeného rybníka, tedy koupaliště pro Skřivánek, Višňovku, Pardubičky. KDE TO JE?

Přírodní území, které by mělo přírodní zůstat. Název je odvozen od mostu, který dříve stával v centru města a měl červeno-oranžový nátěr. 

Toto území bývalo dříve vojenské a vstup sem byl velmi omezen. Dnes je přístupné, ale pozemky jsou stále armády. O převod těchto pozemků na město jsem se snažil spolu s Iniciativou přírodní park Červeňák, kterou jsme s Českým svazem ochránců přírody založili. Počet členů se od té chvíle významně rozrostl o další spolky. Již tři roky se snažíme, aby se pozemky převedly a nestavěly se zde dvě komunikace hned vedle sebe (propojka a jihovýchodní obchvat). Obchvat stačí. Předkládáme relevantní důkazy a od vedení města, především z hnutí ANO, sledujeme jeden úskok za druhým. Zde výčet nejzajímavějších:

  1. Zastupitelé se shodli na tom, že zde chtějí onu hloupou propojku, i když na rozdíl od obchvatu není v územním plánu. Důvodem mělo být, že most, přes který povede, je v dobrém stavu. Podle posudku, který jsem si vyžádal, je most v havarijním stavu, což posoudí každý, kdo se na něj podívá.
  2. Náměstek Řehounek rok odkládal pouhé požádání armády o převod pozemků do majetku města.
 1. 3. Téměř všichni zastupitelé napříč spektrem (včetně ODS) se vyjádřili v tom duchu, že jsou proti ochraně přírody v tomto území.
 1. 4. Zastupitelé proklamovali, že si přejí zachování tohoto území jako přírodního bez umožnění zástavby, načež se v návrhu nového územního plánu plocha objevila nově jako zastavitelná.
 1. 5. Náměstkyně Dvořáčková prohlásila, že se město v zápisu z jednání s Ministerstvem obrany zavázalo, že se v území 20 let nebude nic stavět. Vyžádal jsem si zápis a v něm nic takového není. Žádal jsem MO o informaci, v jaké písemnosti se město zavázalo, že 20 let zde nebude nic stavět. Odpověď je prý tak náročná, že mi po 15 dnech odpověděli, že potřebují dalších 10 dní. 

Podpořte naše úsilí a dejte křížek celé straně, abychom tento prostor zachovali přírodní. Pokud máte jakékoliv dotazy, využijte toho, že na lídra máte číslo(605 910 794) (volejte

prosím mezi 20:00 – 23:00).

Projekt Červený rybník

Červený rybník

Naše babičky a dědové vzpomínají na místo, kam se chodili jako mladí koupat a užívat si léta. Na Skřivánku v bývalém vojenském prostoru se skrývá území s obrovským rekreačním potenciálem. Slepé rameno Chrudimky (dříve vojenský zimní přístav) je místo, kde obnovíme přírodní koupaliště pro Duklu, Višňovku, Jesničánky, Skřivánek, Pardubičky a vlastně i centrum města. Koupaliště pár minut z centra města. Obnovíme zde plážičku, celé rameno odbahníme, vytvoříme molo s přístupem k vodě a dřevěnou pergolu s vyhlídkou na vodu. Ze staré vojenské vrátnice uděláme drobné občerstvení se zmrzlinou, a to vše velice snadno a levně. V územním plánu je území vedeno jako zelená plocha a vodní plocha. Pozemky jsou v majetku soukromého investora, který s naším plánem souhlasí a chce nechat území přírodní. Navíc je ochoten se na revitalizaci podílet i finančně. Chceme využít i nové dotační tituly na boj se suchem. Máme vše potřebné a jediné co nám zbývá, je Váš hlas. Když ho dostaneme, tak budeme moci tuto vizi naplnit a nechat tuto část města rozkvést pro nás všechny. 

 

 

Zadržování vody v městském prostředí

Během večera a noci z pátku na sobotu (22.9.) napršelo na území města Pardubic okolo 30 mm srážek. Na základě rozlohy města a údajů o zastavěnosti území zveřejněných v územně analytických podkladech lze spočítat, že během této noci zcela bez užitku odteklo kanalizačními stokami minimálně 50 našich plaveckých bazénů! Toto plýtvání, které se ruku v ruce se zastavováním dalších a dalších ploch zvětšuje, se projevuje nejvíce právě v městském prostředí. Schne zeleň a trpí lidé a zvířata. Některá místa našeho města jsou v létě jako poušť.

 

Ve městech, která jsou chytřejší než to naše, začali před desítkami let přicházet na výhody zadržování vody ve městě. Většími plochami pro vsakování dešťových srážek se výrazně prodlužuje životnost kanalizace a vegetace má více vody pro svůj růst. Naším cílem je pomocí podobných řešení snížit odvody dešťových srážek z území o 15% do 10 let. Město se tak stane pro své obyvatele v horkém a suchém létě o několik stupňů chladnější a přívětivější pro život.  

Když na tyto stránky přijdete za pár dní, tak se dozvíte více o dalších návrzích.

Projekt SCHODY NA ZDYMADLO

Kdo tudy jezdí či chodí, tak jistě pochopil, že udělat zde napojení je více než nutné. Už i dnes spousta lidí podlézá zábradlí, protože se jim nechce zbytečně zacházet. Z ulice Labské se toto spojení přímo nabízí. Vhodně vytvořené schody spoustě lidí ušetří čas a zkomfortní pohyb v této oblasti. Přece jen to bude důstojnější než vyšlapaný svah, jak ho vidíme dnes. Do vizualizace jsme nestihli dát ještě nájezdy, aby cyklista vedoucí kolo nemusel “drncat” po schodech. 

Svahy osázíme květinami a provedeme opravy zábradlí. Celá tato oblast rozkvete a bude pro obyvatele příjemnější. Na protější straně bychom chtěli udělat výstavku o zdejší elektrárně, její historii a způsobu výroby elektrické energie.

 

Projekt NOVÉ JEZERO

Nové jezero

Uděláme si přímo v Pardubicích “malé Chorvatsko”. Písčité plážičky a voda čistá jako křišťál, a to přímo v Pardubicích. Jenom sen? Kdepak. Nové jezero pro nás bude takové malé, kapesní Chorvatsko, kdykoliv si zamaneme. Téměř 11 hektarů vodní plochy, která je i v územním plánu. Navíc je to poslední chybějící protipovodňové opatření na ochranu města před stoletou vodou. Stavba jezera bytostně souvisí i se stavbou důležitého severovýchodního obchvatu. Obchvat povede hned vedle, několik metrů nad zemí, a bude na zásypy tělesa komunikace potřebovat okolo 300 000 m3 zeminy. Když vytěžíme zeminu pro vznik Nového jezera, tak jí bude 300 000 m3. Této náhody musíme chytře využít, materiál vytěžit a doslova o pár metrů vedle z něho stavět obchvat. Je smutné, že dnes je to bohužel “naplánováno” tak, že při stavbě obchvatu projede asi 40 000 nákladních vozidel s materiálem skrze město, a až se bude vyhrabávat Nové jezero, tak se zase bude stejné množství materiálu odvážet a tím zatěžovat město dopravou, prachem a zplodinami. Když se nám to podaří spojit, tak ještě ušetříme asi 250 mil Kč. Aby se nám to spojit podařilo, tak musíme ve volbách uspět. A to je jen na Vás.  A kde přesně má být? 

A proč nové jezero? Protože v této lokalitě byl tzv. “Nový rybník.” Byl mnohem větší a zabíral i část Dubiny a Židova. Tento název jsme tedy využili čistě v návaznosti na vodní historii našeho města.

Zde je výřez z územního plánu, kde je patrné, že zde stavba mokrého poldru je vedená. Aby Pardubice byly kompletně chráněny před stoletou vodou, tak je nutná ještě jedna stavba. A tou je zádržný systém Nové jezero. Když totiž v oblasti Spojila, Studánky, Hůrek a Dubiny naprší hodně vody, tak Spojilský odpad, který jí odvádí, pojme jen 4m3/s. Vše nad tento objem se začne vzdouvat zpět směrem k Dubině. Aby voda nezatopila Dubinu, tak byl vymyšlen projekt zádržného systému, jakéhosi rybníka, který do sebe pojme přebytečnou vodu.

Toto jezero nebude plné po okraj, ale bude naplněno podzemní vodou, které je v těchto místech i díky existenci Labe v úrovni 120-150cm pod povrchem země. Krásné na tomto projektu je, že se spojí bezpečnost, výrazná finanční úspora a rekreační potenciál.

Více konkrétních projektů najdete v naší mapě. Tento projekt ještě doplníme o další údaje. Vraťte se za pár dní a dozvíte se ještě více.

Otázky a odpovědi:

 1. Je to vůbec uskutečnitelné?

Ano, je. Je to dokonce poslední protipovodňové opatření, které Pardubicím chybí k tomu, aby byly kompletně chráněny před stoletou vodou. Na tomto místě je právě s takovým opatřením dlouhodobě počítáno. Akorát na něj současná radnice jaksi zapomněla. Nevíme, zda to je záměr nebo úmysl.

 1. Bude zde voda vhodná na koupání?

Ano, bude. V celé oblasti je hladina podzemní vody v úrovni 120-150 cm pod terénem. A jak víme, podzemní voda je čistá, takže to bude stejné jako na písácích za městem. Když zrovna nebude stoletá povodeň, tak bude možné se zde koupat, což výrazně zvýší rekreační potenciál našeho města, Dubiny obzvlášť. Navíc je podle hydrogeologického posudku počítáno s tím, že bude jezero průtočné (asi 100l/s), díky průsakům z Labe.

 1. A co výkupy pozemků?

Pozemky jsou z velké části soukromé, ale toto protipovodňové opatření je z pochopitelných důvodů vedeno jako veřejně prospěšná stavba, která chrání před povodní, což umožňuje pozemky v krajním případě vyvlastnit.

 1. Do kdy může jezero vzniknout?

Musí vzniknout velice brzy, a to se stavbou obchvatu. Pak se podaří obě akce spojit, a tím ušetřit veřejné prostředky. Vytěžený materiál se použije hned vedle na stavbu násypu tělesa budoucího Severovýchodního obchvatu (SVO). Pokud se to nepovede teď spustit zároveň, tak bohužel jezero asi ani nevznikne. Jezero by do roku 2022 mělo být hotové, když se podaří všechno vyjednat, čehož chceme dosáhnout.

 1. Jak jste spočítali tu finanční úsporu?

Celkové přesuny zeminy na stavbu jezera jsou okolo 500 000 t materiálu. Není vůbec levné takové množství materiálu vytěžit a odvozit. Je potřeba těžká technika. Množství je tak velké, že bude muset být převezeno asi 40-50 tisíci nákladními automobily, což bude stát okolo 240-260 mil. Kč. Tyto peníze lze ušetřit, když se podaří štěrkopísek dodat na stavbu SVO. Ušetří tím i stavebník budoucího obchvatu. Zbytek objektů spojených s touto stavbou musí postavit město a jedná se o částku asi 60 mil. Kč. Nicméně akce neproběhla soutěží, takže je těžké přesně vyčíslit, kolik bude stát.

 1. Bude možné zde parkovat?

Doufáme, že ne. Chceme toto místo nechat přírodní a jeho krása je v tom, že je tak blízko obytné čtvrti, že sem nebude nutné jezdit autem. Prosadíme stavbu cyklostezky podél obchvatu, čímž se toto místo stane snadno dostupné.   

Celý tento bod našeho volebního programu byl připravován asi půl roku. Obešli jsme úředníky magistrátu z oblasti životního prostředí a vodního hospodářství( pan Míča a Sigmund) dále odbor hlavního architekta paní Pannová a Vojtíšková a nakonec jsme i studovali projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou zpracovával Ing. Drahomír Ježek

Dokumetace je ke stažení zde a jasně z ní vyplývá realizovatelnost celého projektu.

Konkrétní projekt SÁDKA

Kdo to zná okolo náhonu Halda, protékajícím městem z Hůrek až do středu města, tak ví, že z Husovy ulice je vidět největší chovný rybník. Dostat se k němu není bohužel jednoduché. Vytvoříme zde vycházkovou zónu a s pomocí dvou malých mostů oblast propojíme s parkem Na Špici a zahrádkářskou kolonií. Po dohodě s rybářským svazem a majiteli pozemků upravíme cestní síť na hrázi rybníka a umožníme tak zdejším obyvatelům trávit zde volný čas ve stínu velkých stromů a s výhledem na třpytící se hladinu rybníka. Na jeho dně zřídíme zónu bezpečného bruslení, jen pouhou změnou managementu napouštění. Na zimu do mrazů stačí napustit deset centimetrů vody a na takto vzniklé naskrz promrzlé ploše se nikdo nepropadne. Celkové náklady počítáme v jednotkách milionů a možná realizace projektu je do roku 2020. Abychom tuto vizi naplnili, tak potřebujeme Vaši podporu u voleb. Křížek celé straně nám moc pomůže. Viz video.