Pardubice jsou nás všech. Jsou to naše Pardubice. Pojďme se o ně starat společně.

O nás

Naše Pardubice-“Nechme město rozkvést”

Myslíme to obrazně i fakticky i tím jak pestře jsme sestavili kandidátku.

Obrazně?

Rozviňme potenciál našeho města a jeho obyvatel. Vyhledejme talent a nadání
v našich dětech a rozvíjejme je. Využijme strategickou polohu
města a staňme se centrem technologií a inovací. Zlepšeme
sportovně rekreační využití našeho města. Zajistěme fungující
dopravu a doplňme chybějící infrastrukturu. Propojme město i
jeho lidi. Využívejme efektivní, hospodárná a udržitelná
řešení bez zadlužování města.

Fakticky?

Vratíme do ulic voňavé květiny, kvetoucí stromy a keře a zvedneme tak
náladu všem. Využijeme schopnost stromů a keřů čistit vzduch
od škodlivin a ochlazovat okolí. Vysázíme keřové skupiny, jež
zachycují jedovatý polétavý prach, podél silnic a zlepšíme
zdraví nás všech.

A naše kandidátka?

Je pestrá, složená z aktivních lidí různých zájmů, profesí a
životních zkušeností. Spojujeme vize, sny a nadšení mladých se
zkušeností a obezřetností těch ve zralém věku s cílem zlepšit
fungování a hospodaření města.

Věkově pestré kolektivy jsou kouzlo používané úspěšnými firmami a my
se inspirujeme. Naším cílem je dosáhnout toho, aby rozkvět
Pardubic přinesl své plody ve spokojenosti a radosti jeho obyvatel.
Protože to je ta nejvyšší hodnota.

Facebook