Proč Vám nechceme Vládnout?

Protože s Vámi chceme spolupracovat.
Je samozřejmé, že nakonec musí politik rozhodnout, ale měl by tak učinit na základě kontaktu s veřejností a jejími názory. Avšak my jsme často svědky bezohledného protlačování politických přání na úkor logických řešení.

U nás to po léta běží tak, že když se chystá nějaký projekt, tak se zadá drahá studie a
za další miliony realizuje projekt někdo, kdo v tomto městě nevyrůstal a nezná kontext našeho veřejného prostoru. Firma odjinud se k tomu postaví, jako když by stavěla na zelené louce a bez znalosti tradice onoho místa, vytvoří projekt, který se velké části veřejnosti nelíbí.

Leave a Reply