Rekonstrukce třídy Míru

Právě probíhající rekonstrukce pardubické Třídy Míru je ukázkou nedokonale připraveného projektu ze strany vedení města, na což upozorňujeme neustále již od počátku rekonstrukce v březnu letošního roku.
DSC_7090

Největší problémy budoucí podoby třídy Míru:

1) Ulice nebude pro rekonstrukci plnit odpočinkovou funkci – Skutečnost, že se předpokládá zachování trolejbusové dopravy v celé délce, bude znamenat, že zde nebude možnost pořádání pravidelných trhů, pouličního divadla, pouličních koncertů, většího množství zeleně, posezení, ale i občerstvení včetně předzahrádek restaurací, kaváren či cukráren, kterých je zde již nyní hned několik. Odpadne tedy vše, co v jiných evropských městech oživuje pěší zóny.

2) Nedostatečné dopravní napojení povede k vylidnění ulice – Zachování trolejbusové dopravy v celé délce a zároveň redukce spojů na jednu třetinu původního stavu povede k tomu, že ulice nebude plnit odpočinkové funkce pěší zóny a zároveň současně nedostatečná dopravní obsluha povedou k vylidňování této ulice. Nebude se jednat ani o ulici se zachováním dostatečné dopravní obslužnosti ani o ulici s odpočinkovou zónou.

3) Neřešené napojení na Sukovu třídu – V projektu chybí rekonstrukce trolejového vedení v křižovatce ulic Sukova a Sladkovského, která by umožnila vznik plné pěší zóny mezi lékárnou a Grandem a současně vyřešila dopravní obsluhu oblasti před zastávku „u záchodků“. Vzhledem k tomu, že bude mezi lékárnou a Grandem zachován pouze jeden jízdní pruh, bude zrušena trolejbusová zastávka před pekárnou Hrubý a předpokládá se, že dopravní obsluhu zastávky před prodejnou Rossmann v centru města bude tvořit pouze 9 spojů denně. Jelikož je tato zastávka dopravní obsluhou i pro řadu okolních ulic, považujeme skutečnost, že nebylo v projektu řešeno trolejové vedení v křižovatce ulic Sladkovského a Sukova za zásadní problém.

4) Neřešené napájení trolejového vedení Sukovy třídy – Trolejové vedení na Sukově třídě je napájeno prostřednictvím vedení na třídě Míru. Považujeme za nepochopitelné, proč v průběhu rekonstrukce ulic nedošlo k položení tohoto napájecího kabelu do země, aby byla funkčnost trolejového vedení na Sukově třídě zachována nezávisle na existenci vedení na třídě Míru a Sladkovského ulici.

5) Nevzhledné trolejbusové sloupy – Veřejností jsou zcela oprávněně kritizovány nevzhledné trolejové sloupy, které budou centrální třídu po rekonstrukci hyzdit. Takovéto sloupy by se hodily spíše do průmyslové části města.

6) Dlažba vozovky – Původní projekt totiž počítal s dlažbou, jejíž nosnost byly přizpůsobena pouze občasnému průjezdu několika trolejbusů denně. Při větším zatížení byla odhadována její životnost na dva roky. Teprve po našem upozornění na tento problém došlo k úpravě dlažby.

Autor: Jan Řeháček, kandidát č.4

Leave a Reply