Jak vyhodit 734 000,-?

Naše město hází do kanálu peníze a to mnoha způsoby.

Před mnoha lety, byl z magistrátu vyhozen úředník. Obrátil se na soud a ten po letech rozhodl, že to bylo neoprávněné a město mu musí zaplatit 734.000,-. No a je jisté, že ten politik nebo úředník, který onu výpověď udělil, jednal v rozporu se zákonem. Ale na magistrátu byla svolána škodní komise (z úředníků magistrátu) a to došla k závěru, že se nic nestalo, že městu škoda nevznikla. Tak to primátorka Fraňková předložila zastupitelům, aby schválili, že škoda nevznikla a ti to neschválili. Tak to primátorka udělala lišácky. Věděla, že na konci zasedání se zastupitelé rozutečou, tak to udělala na dalším zastupitelstvu tak, že dala nakonec hlasovat o tom, že zastupitelé požadují vymáhání škody. Jenže zastupitelů už bylo málo a bylo třeba 20 hlasů, tak to neprošlo. Fikané, že?

Na našem magistrátu nikdo za nic nezodpovídá. Tohle je jen jedna z věcí, která byla zametena pod koberec. Začněme přemýšlet, proč to tak je.  Osobně mám podezření, že pokud by ten zodpovědný pracovník byl hnán k zodpovědnosti, tak začne mluvit o tom, co bylo na pozadí kauzy. A to asi mocní našeho města nechtějí, proto dochází k tomuto krytí.

Politici se naučili jednu fintu, osobní rozhodnutí nahrazují rozhodnutím kolektivním. Protože pro kolektivní rozhodnutí se u soudu těžko prokazuje nějaký úmysl či vina.

Pokud chcete více podkladů pro toto, tak musíte kontaktovat magistrát skrze zákon o svobodném přístupu k informacím.

Doklady o tom, jak zastupitelé hlasovali najdete zde.

Odkaz na hlasování z 5.11. 2013, musíte si najet na výsledky hlasování, co jsou v prvním řádku a v tomto strojově nečitelném formátu, takže tam nejde vyhledávat, sjet na 23. a 24. stránku. Koukněte se kdo hlasoval pro schválení této ztráty.

5. listopadu to ještě neprošlo. Muselo by 20 zastupitelů hlasovat, že si přejí, aby město ztrátu nevymáhalo.

Proto zde máme také hlasování ze 17.12.2013. Hlasování už bylo postaveno opačně.  To znamená, že muselo 20 a více zastupitelů říci, že si přejí vymáhání škody. Jenže to už byl konec jednání a zastupitelé na odchodu. Takže to ani projít nemohlo. Sjeďte na konec prvního souboru se záznamem hlasování. Strana 43,44,45. Bod 29 jednání ZmP.

Tak takhle to tady funguje. V tom našem městě. Koukněte se kdo hlasoval pro toto odpuštění.

– Mgr. Filip Sedlák-

Leave a Reply