Projekt SCHODY NA ZDYMADLO

Kdo tudy jezdí či chodí, tak jistě pochopil, že udělat zde napojení je více než nutné. Už i dnes spousta lidí podlézá zábradlí, protože se jim nechce zbytečně zacházet. Z ulice Labské se toto spojení přímo nabízí. Vhodně vytvořené schody spoustě lidí ušetří čas a zkomfortní pohyb v této oblasti. Přece jen to bude důstojnější než vyšlapaný svah, jak ho vidíme dnes. Do vizualizace jsme nestihli dát ještě nájezdy, aby cyklista vedoucí kolo nemusel “drncat” po schodech.

Projekt NOVÉ JEZERO

Nové jezero

Uděláme si přímo v Pardubicích “malé Chorvatsko”. Písčité plážičky a voda čistá jako křišťál, a to přímo v Pardubicích. Jenom sen? Kdepak. Nové jezero pro nás bude takové malé, kapesní Chorvatsko, kdykoliv si zamaneme. Téměř 11 hektarů vodní plochy, která je i v územním plánu. Navíc je to poslední chybějící protipovodňové opatření na ochranu města před stoletou vodou. Stavba jezera bytostně souvisí i se stavbou důležitého severovýchodního obchvatu. Obchvat povede hned vedle, několik metrů nad zemí, a bude na zásypy tělesa komunikace potřebovat okolo 300 000 m3 zeminy. Když vytěžíme zeminu pro vznik Nového jezera, tak jí bude 300 000 m3. Této náhody musíme chytře využít, materiál vytěžit a doslova o pár metrů vedle z něho stavět obchvat. Je smutné, že dnes je to bohužel “naplánováno” tak, že při stavbě obchvatu projede asi 40 000 nákladních vozidel s materiálem skrze město, a až se bude vyhrabávat Nové jezero, tak se zase bude stejné množství materiálu odvážet a tím zatěžovat město dopravou, prachem a zplodinami. Když se nám to podaří spojit, tak ještě ušetříme asi 250 mil Kč. Aby se nám to spojit podařilo, tak musíme ve volbách uspět. A to je jen na Vás.   

A proč nové jezero? Protože v této lokalitě byl tzv. “Nový rybník.” Byl mnohem větší a zabíral i část Dubiny a Židova. Tento název jsme tedy využili čistě v návaznosti na vodní historii našeho města.

Více konkrétních projektů najdete v naší mapě. Tento projekt ještě doplníme o další údaje. Vraťte se za pár dní a dozvíte se ještě více.

Konkrétní projekt SÁDKA

Kdo to zná okolo náhonu Halda, protékajícím městem z Hůrek až do středu města, tak ví, že z Husovy ulice je vidět největší chovný rybník. Dostat se k němu není bohužel jednoduché. Vytvoříme zde vycházkovou zónu a s pomocí dvou malých mostů oblast propojíme s parkem Na Špici a zahrádkářskou kolonií. Po dohodě s rybářským svazem a majiteli pozemků upravíme cestní síť na hrázi rybníka a umožníme tak zdejším obyvatelům trávit zde volný čas ve stínu velkých stromů a s výhledem na třpytící se hladinu rybníka. Na jeho dně zřídíme zónu bezpečného bruslení, jen pouhou změnou managementu napouštění. Na zimu do mrazů stačí napustit deset centimetrů vody a na takto vzniklé naskrz promrzlé ploše se nikdo nepropadne. Celkové náklady počítáme v jednotkách milionů a možná realizace projektu je do roku 2020. Abychom tuto vizi naplnili, tak potřebujeme Vaši podporu u voleb. Křížek celé straně nám moc pomůže. Viz video.

Program 2018

Hospodaření a fungování města

 

  1. Město bez dluhů

 

Usilujeme o dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města. Město nemůže zadlužovat další generace půjčkami na stavbu projektů, které nutně nepotřebuje zvláště za situace, když nemá ani na základní údržbu a opravy chodníků, silnic, mostů a kanalizace. Vynaložíme maximální snahu o efektivní čerpání dotací na účelné projekty, které budou sloužit všem.   

 

  1. Otevřené veřejné zakázky

Jsou cesta k úsporám a omezení korupce. Veřejné zakázky budeme soutěžit jako otevřené všem a umožníme veřejnosti, aby se účastnila otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

 

  1. Zavedeme systém na ochranu subdodavatelů

Spousta poctivých živnostníků a firem zkrachovala jen proto, že z různých důvodů nedostali  zaplaceno od dalších firem. Město jako investor zaplatí za faktury až v okamžiku, kdy zastřešující firma zaplatí svým subdodavatelům.

 

  1. Transparence

Budeme zveřejňovat zápisy a body z jednání komisí, výborů nejen města, ale i obvodů. Odmítáme politiku za zavřenými dveřmi, proto i členové vedení města budou ze svých schůzek pořizovat zápisy, které se zveřejní. Zavedeme transparentní účet města, aby každý viděl, na co jdou městské peníze. Body pro jednání zastupitelů města i obvodů budou veřejné. Chceme, aby lidé viděli o čem se jedná a měli možnost se vyjádřit dopředu.  

 

  1. Městský informační systém – informace blíže lidem

Chceme dát lidem všechny informace, které chtějí, aniž by museli potupně žádat. Zřídíme aplikaci, ve které občan určí, co ho zajímá a vše, co se od té chvíle stane, mu bude zasláno na e-mail automaticky. Projekty, rozhodnutí, zápisy, vizualizace, body jednání zastupitelstva, studie, faktury a objednávky, uzavírky, blokové čištění, výběrová řízení a vše další. Využijme angažovanosti lidí a zapojme je do procesů města.

 

  1. Smart city

Nejen moderní technologie musí být využívány na řešení skutečných problémů, se kterými se Pardubáci potýkají, ale i kreativita, nápaditost. Synchronizace MHD, řešení dopravy, analýzy, otevřená data i město, to je náš cíl. Nikoli jen neúčelné vyhazování peněz, za věci, které jsou drahé, nic neřeší a často ještě další problémy přinášejí.

 

  1. Omezení počtu politiků

Naše město má celkovově 153 zastupitelů. Tento obří aparát stojí každý rok miliony a paradoxně brzdí flexibilitu fungování města, protože větší množství lidí se hůře domluví. Chceme politickou sféru města zlevnit a zefektivnit, což souvisí i se změnami v městských obvodech. Budou se bránit, ale s Vaší pomocí to dáme.  

 

  1. Kontrola a dohled nad hospodařením městských společností

Město má majetkový podíl různé výše v několika obchodních společnostech( Rozvojový fond, Služby města Pardubic. Zkušenosti ukazují, že tyto společnosti nefungují vždy hospodárně. Zavedeme kontrolu hospodaření a zprůhledníme fungování těchto společností, aby k únikům peněz nedocházelo. Máme odborníky z oblasti ekonomie. Proto zadáme důkladný audit hospodaření a fungování těchto společností a zavedeme kontrolní mechanismy, aby nedocházelo k únikům peněz. Nevýhodné nákupy pozemků, zahraniční výlety, nevýhodné smlouvy, to vše skončí.

Splašení koníci

Gallery

Na pardubickém závodišti byla v neděli 4.9. akce s koňmi a pár koníků se rozhodlo pro vyhlídkový úprk skrze Duklu.14202614_1271410176236459_8168224330643853145_n

Zde je popis akce očima autora fotek Jary Charbuského.

 

“Všechno se seběhlo hrozně rychle, já jsem lovil kešku (geocaching) na tom nadjezdu u Parama. V tom momentu když jsem ji logoval, tak 4 koně vyběhli akorát směr od závodiště. Za nima 3 strážníci/policisté, ale ti to po chvilce běhu vzdali a vrátili se. Asi za 30 s za nima směr město vyjela od závodiště modrá policejní oktávka, houkala a blikala jak blázen… Koně už byli dávno za křižovatkou. Dal už jsem neviděl.

Šel jsem si teda odlovit ješte dalši 2 kešky na Dukle. Sledoval jsem, co tam lidé píšou a taky že už je zahnali za hřbitov ke garážím. Měl jsem cestu kolem když jsem jel domu takže jsem se tam ješte stavil. Bylo zde asi 6 policejních aut, 2 policejní dodávky. Tři koně si odvedli nějací cizinci a poslední dělal asi problémy a toho odvedli policisté asi až za 20 minut. Trochu mě vyděsilo, že po garážích lítali policisté se samopalama, i když ten kůň už neměl kam utéct.

Jeden pán říkal ze to byl hřebec. Ten černý. Já se v tom vůbec nevyznám. Také potom říkal, že policistům rozkopl auto.”
14264918_1271410179569792_7485275922704273496_n jára charbudský14237729_1271440569566753_4038757516316522507_n jára charbuský 14224730_1271442406233236_2585961888145543137_n 14233268_1271446966232780_1985591908656765309_n

Otevření nového kruháče u Parama a změna provozu v této oblasti!

Dvouměsíční stavební martýrium, kdy dělníci pracovali přes svátky soboty a neděle přineslo své plody. Tím je z velké části dokončená okružní křižovatka u Parama. Celá tato akce byla oproti zadávací dokumentaci zkrácena ze 41 týdnů na 9, což výrazně ulehčilo dopravě v tomto místě.

Během dvou měsíců bylo přemístěno přes 20 tisíc tun materiálu. Jen samotné balené asfaltové směsi zde bylo ve třech vrstvách(8cm+8cm+4cm) položeno asi 4000 tun.

Ve videu se dozvíte o samotné stavbě více podrobností a perliček, které se jinde nedočtete a přiblíží Vám komplikovanost celé stavby.

Dopravní změny ! ! !

Doprava bude vedena tak, že všichni musí projet kruhovým objezdem, kromě těch, kteří jedou z Chrudimi na Duklu, či na Přelouč. Pro ty(odbočující z Chrudimi na Duklu) je zde připravena propojka, která je ze silnice I/37 převede na ulici Teplého nebo ulici Pražskou.

Zde graficky:
chrudim dukla chrudim hradec hradec dukla

 

 

 

 

Sequence 02Filip Sedlák, Naše Pardubice

Denárový poklad z Chýště překvapil – země vydala další stovky mincí

Gallery

Už po prvním ohledání se o něm hovořilo jako o pokladu století. Stovky denárových mincí z poslední třetiny 10. století, které objevil náhodný nálezce loni v listopadu, nakonec svou historickou hodnotou předčily očekávání odborníků. Po několika dohledávkách na místě nálezu u Chýště na Pardubicku se ukázalo, že poklad je téměř dvojnásobný. Veřejnost jej bude moci už brzy spatřit na vlastní oči, od 21. září do 16. října pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích (VČM) výstavu Denárový poklad století.

 

Hodnota pokladu je nevyčíslitelná a pro historické poznání doby počátků českého státu má nebývalý dopad. Měli jsme jedinečnou možnost prozkoumat zlomky nádoby, ve které byl poklad uložen, ale i místo archeologického nálezu. Podařilo se nám najít ještě jednou tolik mincí a zlomků,“ oznámil ředitel VČM Tomáš Libánek. „V červenci a srpnu jsme prováděli odbornou dohledávku, simulovali jsme proces orby, který by běžně trval šest let. Výsledkem je, že jsme našli ještě jednou tolik mincí a zlomků,“ vysvětlil Libánek.

 

Mincovní soubor tvoří české denáry ražené knížetem Boleslavem II. (972–999) v posledním desetiletí 10. století v mincovnách v Praze a na Vyšehradě. „Těchto mincí se nedochovalo mnoho, pocházejí z doby samotných počátků českého mincovnictví a jejich historická i sběratelská hodnota je obrovská. Stav mincí je naprosto unikátní, nepochybně ně někdo ukryl nedlouho po jejich ražbě,“ zdůraznil numismatik a vedoucí odborného úseku VČM Ladislav Nekvapil. „Nález obsahuje také zcela raritní ražby, u kterých je znám třeba jediný exemplář na světě, a dosud neznámé varianty mincí,“ dodal Nekvapil.

 

Nález odevzdaný do sbírek Východočeského muzea čítal celkem 780 položek. Při dohledávkách našli archeologové VČM dalších 745 mincí, jejich zlomků či shluků celých mincí. Podle vzhledu mincí a charakteru jejich poškození je pravděpodobné, že nádobku s mincemi poškodila zemědělská orba, část mincí tak roztáhla po poli. „Nejprve jsme nechali půdu po sklizni podmítnout, pak opakovaně zorat a naposledy jsme bagrem po centimetrových vrstvách odebírali jednotlivé vrstvy zeminy. S pomocí detektorů jsme objevili i milimetrové úlomky,“ vysvětlila vedoucí archeologického oddělení VČM Kristýna Bulvová. „Každou minci či zlomek si archeologové zapsali, geodet ji přímo na místě zaměřil včetně hloubky uložení. Máme tak představu, jak se mince z nádoby při orbě rozšířily na plochu pole,“ objasnila Bulvová.

 

„Z numismatického hlediska jej lze beze vší skromnosti označit za „nález století“, neboť vzhledem k jeho rozsahu, úplnosti a výtečnému dochování nalezených mincí nemáme z území střední Evropy k dispozici srovnatelnou analogii. Pro historiky a odborníky na dějiny raně středověkého peněžního oběhu má denárový nález z Pardubicka mimořádnou pramennou hodnotu, přesahující naše hranice,“ zhodnotil poklad Petr Vorel, numismatik Východočeského muzea.

 

„Kdo poklad do země uložil, se zřejmě nikdy nedozvíme. Je pravděpodobné, že to byl nějaký velmož napojený na vládnoucí knížecí rod, případně bohatý kupec, protože se jedná o majetek vysoké hodnoty. Mohly to být peníze na financování vojska, hotovost pro mezinárodní obchodní aktivity, možná i ukrytý lup,“ uzavírá Ladislav Nekvapil.

 

Poklad je nyní trvalou součástí numismatické podsbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Současně s chystanou výstavou vydá VČM také publikaci Denárový poklad z Chýště, který shrne dosavadní vědecké poznání tohoto depotu.
6 29 30 31 323633
Zdroj: Východočeské muzeum Pardubice

Rio šílenství již brzy začne a přinese sebou řadu uzavírek

 

uzavírky rioparkAby si během oslav letních Olympijských her přišli na své i řidiči, tak jim město nachystalo řadu uzavírek, aby hra na průjezd městem dostala patřičné grády. Průjezd městem se tak stává vědomostní hrou, kde musí hráči prokázat i nadlidskou míru trpělivosti.

Během Rioparku, uzavírky(vjezd pouze zásobování a rezidenti) pro auta v ulicích:
Labská a U stadionu ( od 3.8.-21.8.2016),
Na ležánkách, Na hladě ( od 5.8.-21.8.2016),
U mlýnů. ( od 1.8.-21.8.2016)

I mistr tesař se někdy utne

Image

Padrdubice nebo Pardubice? Asi všichni víme jak se naše město jmenuje.

Kdo se někdy zabýval lepenou reklamou, tak ví, jak snadno se člověk překoukne a překlep nejen že z fólie vyřízne, ale i nalepí na finální plochu.

A tak naše velká reklamní společnost Barth, která i nově postavila autosalon na Hůrkách zve své zákazníky do Padrdubic. 🙂 Reklama je umístěna na vozech(vozu) MHD.

Postřeh zaslal Milan Štainer.

13695189_1051414194895187_1224979614_n13714447_1051414188228521_629511851_n

 

Filip Sedlák