Volební program

Hospodaření a fungování města

 

  1. Město bez dluhů

 

Usilujeme o dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města. Město nemůže zadlužovat další generace půjčkami na stavbu projektů, které nutně nepotřebuje za situace, když nemá ani na základní údržbu chodníků, silnic, mostů a kanalizace. Vynaložíme maximální snahu o efektivní čerpání dotací na účelné projekty, které budou sloužit všem.   

 

  1. Otevřené veřejné zakázky

Jsou cesta k úsporám a omezení korupce. Veřejné zakázky budeme soutěžit jako otevřené všem a umožníme veřejnosti, aby se účastnila otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

 

  1. Zavedeme systém na ochranu subdodavatelů

Spousta poctivých živnostníků a firem zkrachovala jen proto, že z různých důvodů nedostali  zaplaceno od dalších firem. Město jako investor zaplatí za faktury až v okamžiku, kdy zastřešující firma zaplatí svým subdodavatelům.

 

  1. Transparence

Budeme zveřejňovat zápisy a body z jednání komisí, výborů nejen města, ale i obvodů. Odmítáme politiku za zavřenými dveřmi, proto i členové vedení města budou ze svých schůzek pořizovat zápisy, které se zveřejní. Zavedeme transparentní účet města, aby každý viděl, na co jdou městské peníze. Body pro jednání zastupitelů města i obvodů budou veřejné. Chceme, aby lidé viděli o čem se jedná a měli možnost se vyjádřit dopředu.  

 

  1. Městský informační systém – informace blíže lidem

Chceme dát lidem všechny informace, které chtějí, aniž by museli potupně žádat. Zřídíme aplikaci, ve které občan určí, co ho zajímá a vše, co se od té chvíle stane, mu bude zasláno na e-mail automaticky. Projekty, rozhodnutí, zápisy, vizualizace, body jednání zastupitelstva, studie, faktury a objednávky, uzavírky, blokové čištění, výběrová řízení a vše další. Využijme angažovanosti lidí a zapojme je do procesů města.

 

  1. Smart city

Nejen moderní technologie musí být využívány na řešení skutečných problémů, se kterými se Pardubáci potýkají, ale i kreativita, nápaditost. Synchronizace MHD, řešení dopravy, analýzy, otevřená data i město, to je náš cíl. Nikoli jen neúčelné vyhazování peněz, za věci, které jsou drahé, nic neřeší a často ještě další problémy přinášejí.

 

  1. Omezení počtu politiků

Naše město má celkovově 153 zastupitelů. Tento obří aparát stojí každý rok miliony a paradoxně brzdí flexibilitu fungování města, protože větší množství lidí se hůře domluví. Chceme politickou sféru města zlevnit a zefektivnit, což souvisí i se změnami v městských obvodech. Budou se bránit, ale s Vaší pomocí to dáme.  

 

  1. Kontrola a dohled nad hospodařením městských společností

Město má majetkový podíl různé výše v několika obchodních společnostech( Rozvojový fond, Služby města Pardubic. Zkušenosti ukazují, že tyto společnosti nefungují vždy hospodárně. Zavedeme kontrolu hospodaření a zprůhledníme fungování těchto společností, aby k únikům peněz nedocházelo. Máme odborníky z oblasti ekonomie. Proto zadáme důkladný audit hospodaření a fungování těchto společností a zavedeme kontrolní mechanismy, aby nedocházelo k únikům peněz. Nevýhodné nákupy pozemků, zahraniční výlety, nevýhodné smlouvy, to vše skončí.

Program bude pokračovat……dejte nám ještě trochu času.