Budeme aktivně řešit problémové lokality

“Vypálit Hůrka”…přesně takhle nám odpovědělo pár lidí, když jsme se jich na Dubině ptali, co by chtěli. Šlo samozřejmě o nadsázku, která odráží zoufalství a naštvanost místních obyvatel, kteří se cítí v našem městě stále méně v bezpečí.

Bohužel jsou zde lokality, především na Dubině a v Polabinách, kde je vyšší koncentrace agenturních pracovníků, kteří přišli do Pardubic za prací a nemají k městu žádný vztah. Počet cizinců se stále zvyšuje. A i když velká část z nich se ničeho nekalého nedopouští, tak jsou mezi nimi i tací, kteří našemu městu škodí. Výtržnosti, narušování nočního klidu, potyčky, či např. drobné krádeže. Občanům dochází trpělivost. A když vidí, že politické strany jejich problémy adekvátně neřeší, jsou naštvaní. Jsme si vědomi, že problémy zde jsou a musí být řešeny nenásilnou cestou.

Proto uvedeme v praxi následující opatření:

  • Rozšíříme kamerový systém města na známá konfliktní místa.
  • Zavedeme pochůzkáře městské policie, kteří budou znát svůj okrsek a jeho problémy.
  • Zahájíme jednání s policejním prezidiem na umístění detašovaných pracovišť cizinecké policie do problémových lokalit.
  • Zahájíme jednání s velkými zaměstnavateli o jejich finanční spoluúčasti na těchto opatřeních. Není možné, aby firmy využívaly zázemí našeho města a přitom mu nic nevrátily.

Před problémy nestrkáme hlavu do písku, ale hledáme konstruktivní řešení.

Smart city? Jde to jednodušeji a levněji než byste řekli

U nemocnice se parkuje vážně špatně. Podporujeme myšlenku kraje na vybudování kapacitního parkování v nemocnici. Ale do té doby uděláme to, co si myslíme, že má smysl. Nakreslíme vodorovné dopravní značení. A tím se rázem vytvoří asi 10-15% parkovacích stání. Jde totiž o to, že když lidé přijedou, jak jim to přijde, tak prostě zaparkují ve špatných rozestupech a další, co přijedou, tak sledují mezery mezi automobily o velikosti 0,7-0,9 automobilu. 

Nakreslíme čáry a tím vznikne více místa.

Jen propojené město může rozkvést

Aby město fungovalo lépe, je třeba ho více propojit pro pěší cyklisty a nemotorovou dopravu vůbec. Toto nám zajistí lávka přes Labe na Závodu Míru a v parku Na Špici. Dále lávky přes Haldu v oblasti sádek, nová cyklistická propojení jako cyklo-rychlodráha. A řada dalších.

Zde krátce o lávce v Parku Na Špici. 

Doprava, rozvoj města a územní plán

1.Územní plán

Územní plán musí rozvíjet město s cílem zlepšovat život současných obyvatel. Musí chránit rozsáhlá území zeleně a orné půdy před bezohlednými podnikatelskými plány. Odmítáme lobbistické tlaky na zastavění a vybetonování města. Odmítáme obří zisky několika jednotlivců za cenu výrazného zhoršení kvality života současných obyvatel.

2.Motoristé

Analyzujeme nebezpečná místa a “úzká hrdla,” která brzdí provoz. Ve spolupráci s odborníky navrhneme řešení na zvýšení průtočnosti křižovatek a zvýšení jejich bezpečnosti s cílem snížit počet nehod, a tím i počet následných kolon. Aktivně budeme nabízet spolupráci ŘSD s budováním obchvatů. Zavedeme autonomní systém řízení dopravy, který bude sám regulovat dopravu s cílem zajistit co nejplynulejší provoz městem.

3.Parkování

Ve městě má být možnost parkovat. Pro parkování otevřeme nevyužívané plochy u zdymadla. Začneme stavět parkovací domy např. U Anenského podjezdu.

4.Cyklodoprava a chodci

Chceme, aby chodci a cyklisté měli v cestě co nejméně překážet, aby tento způsob dopravy byl atraktivní pro obyvatele. Proto vytvoříme nová propojení. Vybudujeme cyklorychlodráhu jako nové cyklistické propojení města. Vybudujeme lávky přes Labe v oblasti Závodu míru a parku Na Špici a lávky přes Haldu. Lávky napojíme na stávající a nové stezky, aby byl pohyb chodců a cyklistů po městě rychlý, bezpečný a vedl příjemným prostředím.  

5.MHD

Zajistíme větší návaznost spojů a jejich odjezdy ze zastávek rovnoměrně rozprostřeme v čase. Zajistíme synchronizaci spojů MHD tak, aby na přestupních bodech spoje lépe navazovaly. Na zastávkách usadíme panely s informacemi o aktuálním příjezdu linek. Doplníme přístřešky a zajistíme jejich pravidelný úklid. Zavedeme preferenci MHD na semaforech a to tak, aby nedocházelo k brždění automobilové dopravy. Zrušíme zastávku u Grandu a vytvoříme druhou na Masarykově náměstí. Rozšíříme využití Pardubické karty i na vstup do kulturních a sportovních institucí.  

6. Přístup k developerům

Nová výstavba musí vznikat v souladu se stávajícím městem a respektovat požadavek na adekvátní občanskou vybavenost. Rozvoj a nové stavby musí respektovat aktuální stav města a nesmí zhoršit dopravní situaci ani životní prostředí. U každé nové větší stavby budeme požadovat využívání dešťové vody, případně zelené střechy a developer se musí podílet na dopravních a rekonstrukčních opatřeních, která vznikla jeho stavbou.

Rekonstrukce nadjezdu k nemocnici

Rekonstrukce nadjezdu vedoucího k nemocnici je pro nás jednou z prioritních staveb. Jak vidno, tak současné vedení města nemá moc vztah k současnému majetku. Na posledním snímku vidíte i malý javor, který několik let z nadjezdu rostl, aniž by to správci přišlo divné. 

Odbahnění Maťáku a Čičáku

Odbahnění Matičního jezera

Matiční jezero se za poslední léta změnilo v zarostlou žumpu plnou bahna. Proto připravíme projekt na plnohodnotné odbahnění celého slepého ramene. Chceme sem vrátit život a zlepšit pestrost rekreačního vyžití. Postavíme schody a přístupy k vodě zakončené moly, na kterých se budou moci lidé procházet nebo jen odpočívat a sledovat čistou vodní hladinu. Počítáme s vyhlídkou nad vodní hladinou v místech, kde byl taneční parket. Taneční parket bychom chtěli obnovit nad vodní hladinou, tak jako si na něj pamatují naši rodiče a prarodiče. V zimě si na molo budou moci sednout a přezout se z bruslí celé zástupy bruslařů. Nad ledem zavěsíme osvětlení tak,  jako to bylo zvykem i před desítkami let, abychom umožnili lidem bruslit i po setmění.

Torzo bývalého parketu.

Drahý projekt, který město teď připravilo, počítá bohužel s tím, že všechno bahno zůstane na místě. Část se má přečerpat do zadní části a druhá část zůstane v obřích pytlích na březích. Třetí část bahna zůstane na dně. Že to nedává smysl? Tak to máte pravdu, proto to uděláme pořádně a užitečně pro všechny. 

Do zadní části na fotce má být přečerpána část bahna, což je zcela nepochopitelné. Velká část vegetace okolo samotného ramene bude také zlikvidována. 

Odbahnění Čičáku

Spousta Pardubáků starších třiceti let si vzpomene na své mládí, které v létě trávila na Čičáku. Byla zde totiž čistá voda bez řas a vodních rostlin s písčitými břehy, a tak se zde mohly koupat až stovky lidí. Fungovalo to jako rekreační zóna a my ji chceme částečně obnovit a nechat tak park Na Špici rozkvést kompletně. Odbahnit celý Čičák, uvolnit vodní hladinu, opravit vstupy k vodě, přidat mola a umožnit zde návštěvníkům přiblížit se vodnímu živlu. 

Zde ke stažení dokumentace pro současnou a nesmyslnou akci.