Poděkování Simony Machačové za podporu v komunálních volbách

Vážení spoluobčané,

Ing. Simona Machačová

ráda bych využila prostoru v tomto Zpravodaji a poděkovala Vám všem za důvěru, kterou jste ve mě a potažmo ve volební stranu Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” vložili v říjnových komunálních volbách. Pro mě osobně je Vaše volba velkým závazkem. Volební výsledek však není tak dobrý, abych mohla náš program prosadit přímo, což však nic nemění na tom, že se o jeho naplnění budu snažit s maximálním úsilím za současné podpory celého týmu naší strany.  Zároveň věřím, že ve většině našich programových bodů mě podpoří i zástupci ostatních stran a hnutí, jelikož se jedná o záměry, jejichž realizace bude prospěšná pro občany obvodu a může zkvalitnit místo, kde všichni žijeme a kde se potkáváme.

Na další jednání zastupitelstva již připravuji body, které učiní náš obvod více transparentní a otevřený. Přeji si, aby byla zavedena jedna internetová stránka, kde by bylo možné naprosto jednoduše nalézt vše, co se týká zastupitelstva našeho obvodu.

Vyvinu maximální úsilí pro udržení územního plánu v takové podobě, aby byl stávajícím obyvatelům ku prospěchu a nesloužil jen jako prostředek k dosažení zisku pro silné developerské firmy, jejichž projekty v mnoha místech zhoršují kvalitu života našich spoluobčanů.  V této souvislosti si dovolím citovat Jana Řeháčka, aktivního člena týmu naší volební strany a jednoho z garantů pro náš programový bod kultura a volnočasové aktivity. „Vzhledem k tomu, že oblast Hůrek není ideální pro bytovou výstavbu, budeme podporovat realizaci záměru na výstavbu zimního stadionu v této lokalitě. Uvědomujeme si, že zejména po transformaci kulturního domu na Dubině na Dům dětí a mládeže, chybí dostatek kulturních programů zejména pro seniory městského obvodu. Zároveň si uvědomujeme, že jedním ze smyslů existence městských obvodů je být blíže obyvatelům jednotlivých městských částí. Proto bychom rádi pořádali besedy s obyvateli, v jejichž rámci chceme naslouchat přáním i potřebám Vás obyvatel Dubiny, Drážky, Hůrek, Slovan a Studánky.“

Vzhledem k tomu, že Dubina je místem s velkou koncentrací rodin s dětmi, chci se soustředit na programové body, které mají za cíl zkvalitňování a rozvoj vzdělání, sportu a dalších volnočasových aktivit v našem obvodu. Zde bych opět ráda citovala slova další aktivní členky naší volební strany  Ing. Alexandry Prokopové. „Máme ambice s obyvateli Dubiny vybudovat rekreační zóny dostupné Vašemu bydlišti, oživit a nechat rozkvést vnitrobloky, plácky, otevřít komunitní zahrady, tedy místa pro všechny občany. Našim cílem je, aby tato místa byla využívána především dětmi, protože Naše Pardubice podporují vzdělávání pro 21. století, kdy nejlépe je začít od úplně malých dětí (tj. dětí do tří let věku), které teprve zkoumají fyzikální svět kolem sebe.“

Mým osobním programovým bodem naší strany je bezpečnost, která bezprostředně souvisí s množstvím zahraničních dělníků bydlících na území Dubiny či Hůrek. Z tohoto důvodu budu usilovat o posílení hlídkové služby městské policie v našem obvodu, popř. o případnou spolupráci s cizineckou policií.

V neposlední řadě bych náš obvod ráda udělala zelenější, svěžejší a rozkvetlejší ve všech ročních obdobích, proto se budu snažit, aby se po rekonstrukcích našich ulic a chodníků více vody vsakovalo a tím naše zeleň zůstala déle svěží.

A rozhodně nezapomínám ani na projekt Nového jezera, díky němuž by se sportovně rekreační potenciál Dubiny, Studánky a celého městského obvodu, podařilo významně zvýšit a tím zlepšit život zdejších obyvatel.  

Ještě jednou děkuji za důvěru a přeji klidné adventní období a šťastný vstup do dalíšího roku. Ing. Simona Machačová, machacova@nasepardubice.cz