Tisková zpráva ohledně podání ústavní stížnosti

Vážení novináři a zástupci médií,

dne 14. ledna tohoto roku byla naším právním zástupcem odeslána ústavní stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu Hradec Králové – pobočka v Pardubicích.

Pro připomenutí. V podzimních komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” skončilo ve volbách do zastupitelstva města Pardubic s volebním ziskem 4,93 %. Procentuální rozdíl od 5 % byl jen 0,07 %, což představuje hlas asi 15-17 občanů města.

Oslovili jsme členy OVK a zaměřili se na informace, které jsme od nich a voličů získali.  Objevila se řada nesrovnalostí od banálních až po velmi závažné, na kterých jsme podání ke krajskému soudu založili. Tím úplně nejzávažnějším důkazem, že výsledky voleb nebyly přesné, byla čestná prohlášení voličů, která výrazně převýšila počet hlasů, který jsme podle oficiálních výsledků měli dostat v okrsku 1001. To bylo podle našeho názoru dostatečnou indícií, že výsledky nejsou v pořádku a soud se měl snažit zjistit podstatu nesrovnalostí.

Bohužel soud se odchýlil nejen od obvyklé praxe, od judikátu Nejvyššího správního soudu, ale dokonce i od svého minulého postupu. V roce 2012 v případě Jany Smetanové totiž došlo k tomu, že v okrsku, kde dala preferenční hlas sama sobě, tak tento kroužek nebyl zaznamenán v oficiálních výsledcích. Na základě tohoto tvrzení soud tehdy hlasy přepočítal a výsledky opravil. V našem případě to však na základě zcela absurdních vyjádření odmítl. Když jsme studovali další případy z těchto voleb a i těch předchozích, tak jsme zjistili, že vyjádření voličů, čestná prohlášení a svědecké výpovědi, které ukazovaly na nejasnosti ve volebních výsledcích, vždy vedla aspoň k tomu, aby si soud vyžádal volební dokumentaci. V našem případě čestná prohlášení a svědecké výpovědi ani neuznal jako důkazy.

Náš advokát Mgr. Lukáš Kulhánek k tomu říká:

“Na postupu soudu je pro mne nejvíce zarážející, že zcela vybočil z běžné praxe a zákonné úpravy. V jiných případech, které jsme v ústavní stížnosti citovali, byla čestná prohlášení voličů, potvrzující jejich volbu, vnímána jako relevantní důkaz, který vedl k přepočítání hlasů. V některých případech soudy přistoupily k přepočítání dokonce pouze na základě tvrzení určité volby ze strany navrhovatele. Naproti tomu Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vytváří vlastní judikaturu, v níž čestné prohlášení či svědeckou výpověď ve věcech volebních zcela diskvalifikuje jako důkazní prostředek , byť nepřípustnost takového důkazu nevyplývá ani ze zákona, ani z rozhodovací praxe ostatních soudů v ČR.”

A přesně to bylo důvodem, proč jsme museli podat ústavní stížnost. Zklamání z toho, že dva z naší kandidátky nezískali mandát jen takto těsně, již vyprchalo, ale vědomí ohrožení základních demokratických a ústavních hodnot bylo tak silné, že jsme investovali mnoho hodin našeho času, psychického úsilí, ale i financí, abychom zabránili té situaci, že se tento rozsudek stane precedentním pro všechny další správní soudy. Chápeme to totiž tak, že udělat chybu může každý, i člen OVK, ale pokud nadřízený orgán odmítne přijmout důkazy, tak tím dojde k podkopání důvěry občanů ve volební proces, protože ztratí důvěru v to, že chyby budou nalezeny a že oficiální výsledky odpovídají nezkresleně voličské vůli.

Celé znění naší ústavní stížnosti naleznete v příloze, kde je i kontakt na našeho právního zástupce, který případné odborné dotazy rád zodpoví. Další rozhodnutí či nálezy je možné si dohledat přes vyhledávač po zadání jejich čísla jednacího. Závěrem uvádíme, že městské obvody byly zpraveny o našem postupu s žádostí o odklad likvidace hlasovacích lístků.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák

ústavní stížnost – Naše PARDUBICE poslaná soudu