Volba “letní královny” Ivy I.

Letní královna zvolena

Když se díky neustále se zvyšující nespokojenosti zastupitelů, povedlo na návrh Mgr. Filip Sedláka v dubnu 2022 odvolat Bc. Alenu Stehnovou, tak se hned objevila paní, která to chtěla vzít po ní. Tou paní byla Iva Dolečková ze stejného sdružení. Mohlo jí to vyjít, ale PRO její volbu hlasovalo jen 7 zastupitelů. Šuškalo se, že Jiří Lejhanec se přidá ke koalici. Nicméně historik Jiří Kotyk, také člen zastupitelstva se lidově řečeno “šprajcnul” a to zcela oprávněně. Nedávalo smysl volit na půl roku starostu obvodu, protože za tu dobu není možné udělat v české politice skoro nic. Ani volební proslov kandidátky většinu zastupitelů nepřesvědčil, protože konkrétně paní Dolečková nedokázala jmenovat nic, co chce udělat.

Uběhly dva měsíce a stalo se to, že se návrh na volbu objevil znova. A to jako dva body, což bylo na první pohled tajemné. Podle zákona je totiž rada obvodu tvořena starostou, místostarostou a třemi členy rady. Současná rada, ale měla místostarostu a tři členy rady. Chyběl jen starosta, ale pokud by se tím prvním bodem zvolil, tak již není místo na dalšího členy rady.

  • Volba nového starosty
  • Volba člena rady městského obvodu

Tajemný volič v pozadí

I když nás byl plný počet, tak koalice( ANO-ODS-KDU-Sdružení pro Pardubice) měla jen 8 lidí a ke zvolení nového starosty je potřeba právě těch 8 zastupitelů. Jenže asi těžko očekávat, že by odvolaná starostka hlasovala pro letní královnu. Takže bylo jasné, že je předjednaná koalice a že tajemný rytíř je odhodlán hlasovat skryt za tajnou volbu. Přesně 8 hlasů se našlo a nezasvěcení zastupitelé čekali, co bude dále.

Najednou se ke slovu přihlásil bývalý starosta a právě aktuálně pátý člen rady Jaroslav Menšík. A řekl něco v tom smyslu, že vzhledem k volbě nové starostky rezignuje na svůj post v radě obvodu. Obětoval se pro zatím neznámého nového člena rady, který má být teprve zvolen. “Nikdo, kromě členů rady neví, jaký byl zvolen klíč, zda si kolega Menšík vytáhl kratší sirku nebo se rozhodl obětovat po vzoru japonských vojáků věrných až za hrob svému císaři, ale právě tento krok otevřel prostor pro volbu nového člena rady a tím i odhalení nové koalice,” uvádí zastupitel Sedlák.

Jako jediný navržený na volbu člena rady byl Jiří Lejhanec z Patriotů Pardubic. Takže bylo jasné, že nová koalice změnila půdorys a nově se její součástí stali právě Patrioti, kteří se proti hnutí ANO razantně vymezují třeba právě na velké radnici. Jiří Lejhanec to vysvětloval tak, že součástí jejich nového uskupení Pardubáci společně jsou i tři starostové obvodů a ti dávali najevo přání, aby se nová koalice na největším obvodu postavila, aby veřejnost neměla pocit, že se snad obejde bez obvodů, když tam starosta půl roku chybí a nikdo to nepozná. Že to dává špatný příklad.

Město bez obvodů?

Skutečnost je bohužel taková, že celé město a 99% lidí se bez obvodů obejde. Jsou to jen trafiky pro neúspěšné primátory. Když je ve straně moc velký tlak o čelné místo, tak se další v pořadí uklidní tím, že budou moci být aspoň starostové. Ale opravdu potřeba obvody nejsou. Jsou potřeba pracovití lidé ve veřejné správě, ale ne obvody.

Závěrem je nutné uvést to, že Iva Dolečková, patří k jedněm z mála přímých a rázných lidí, což člověka, který je zvyklý jednat s úskočnými charaktery lidí politických stran příjemně překvapí. Její volba by pro zastupitele Sedláka z lidského pohledu nebyla obtížná, ale z pohledu smysluplnosti naprosto zbytečná: “Hrát takovouto šarádu, považuji za zbytečné, protože za pouhé tři měsíce se nemůže podařit nic prosadit ani zásadně změnit, ostatně svým vystoupením to i nová starostka ukázala.”

Autor: Mgr. Filip Sedlák, předseda spolku Naše Pardubice