Rozvoj a podpora sportovních možností

Naše sdružení nechápe podporu sportu tak, že se většina peněz naleje do hokeje a fotbalu.

Naopak chceme podporovat široké vrstvy obyvatel a to především děti a mládež, aby si mohly vybrat jak organizovanou, tak i neorganizovanou formu sportovního vyžití.

Dále bychom rádi pomohli sportovním klubům tím, že zmenšíme množství byrokracie, které se s jejich podporou váže a peníze na jejich provoz jim nebudeme posílat v červenci, ale po vzoru jiných měst již v únoru, aby mohli lépe plánovat sezonu.

Pro sportovní rekreaci bychom rádi vybudovali lezecká hřiště pro bouldering, workout a parkour. Třeba jako mají v Brně. Umělé kopce jsou vyhledávanou rekreační zónou.

Městský informační systém

Systém, který chceme prosadit je moderní systém pro komunikaci občanů s městem.

Ušetří to práci všem a učiní to prostřední města transparentním.

Mobilní telefon nebo počítač používá každý. Bohužel úřady žijí v době papírové.

Pokud se, ale povede tento systém vytvořit bude to znamenat pokrok.

Každý občan bude mít založen svůj účet, jako když se přihlašuje do e-mailu.

Následně vyplní co, vše ho zajímá. Takže docházka a odměny zastupitelů, program pro jednání zastupitelstva, změny územního plánu, uzavírky na silnicích, které používá, vypisované veřejné zakázky, omezení dodávek elektřiny či vody, platby za psy, odpady, nebo zábory veřejného prostranství, chystané projektové záměry, blokové čistění a další.

Když se nějaká záležitost bude blížit, tak o tom dostane hned zprávu do mobilu nebo e-mailu. Díky tomu se občané stanou součástí fungování města a ne jeho překážkou, jak si někteří mohou oprávněně stěžovat.

Přírodní rekreační projekty

Znáte to. Celý den lítáte, práce, děti a jejich rozvoz do škol a kroužků, pak řešit práci okolo rodiny a příprava na další dny. Prostě stres. A mít možnost strávit pár chvil v přírodě, která pomůže Vaše síly do dalších dní obnovit je k nezaplacení. Proto chceme možnosti rekreace přitáhnout do města. Jde to snadno. Jen musíme chtít.

Náhon v Chrudimi. Je to příklad krásného biotopu.

Přírodně rekreační zóny

Líbí se Vám místo které fotka znázorňuje? Tak to ještě chvíli čtěte. Je to z náhonu v Chrudimi. Revitalizací potoka pod hradbami tam vznikl krásný biotop, který udělá radost přírodě i lidem, ať už si na kmen jen sednete a budete poslouchat zurčení potůčku nebo po něm budete chodit. I takováto místa bychom rádi udělali v Pardubicích a ono se to vážně může podařit a to levně.

Jedno z vhodných míst je prostor Červeňáku o jehož převod do majetku města naši členové usilovali od samého začátku. Další místo, kde by podobné nápady mohly vzniknout, je oblast Podkovy u jasanu nebo přímo v centru města na Haldě u hotelu ZLATÁ ŠTIKA.

Podkova u jasanu

Podkova na konci Závodu míru je nedoceněným prostorem pro budoucí rekreaci

Je to lokalita, okolo které chodíme, a chtěli bychom, aby byla přístupná lidem pro jejich rekreační vyžití. Když si půjdete zaběhat, projít se se psem nebo s kočárkem, tak to tady půjde.

Památný jasan, který dal tomuto prostoru jméno

Polabinské louky musíme udržet bez zástavby

Takováto území dělají z města město pro život, kde každý obyvatel může relaxovat v přírodě a přesto jen pár kroků od domova. Udržíme tato území jako nezastavitelná. 

Nové Jezero

Nové Jezero na Hůrkách

Vycházková zóna Sádka

Červený rybník

Červený rybník na Višňovce

Červeňák

Přírodní park Červeňák

Ještě v době, kdy ODS ústy pana Haase halasně proklamovala, že je proti jakémukoli druhu ochrany přírody v přírodním území Červeňáku, tak naši členové bojovali za převod území do majetku města a jeho využití pro rekreaci. Přitom snah o jeho využití zástavbou bylo hodně. 

Prostor chceme jednoduše udržet stále přírodní. Bez větších stavebních zásahů a bez budování osvětlení. Co se nám naopak líbí je úprava zdejších cyklostezek, aby se zde dalo pohybovat i na bruslích. 

Budeme pokračovat obnovou tůní, kterou se podařilo zahájit Filipu Sedlákovi, když se domluvil se zástupcem společnosti EUROVIA a na jeden den zde tak pracoval buldozer. Článek o již brzy zde.

Jak získat energii pro město?

Řekli byste, že ze slunce na zemi dopadá tolik energie?

Souhlasíme s tím, že není normální, abychom v našem státě platili za energie 10Kč, když je vyrobíme u nás za 1Kč. Bohužel to musí řešit stát. My se jen můžeme přizpůsobit. A jednou možností je právě využití energie slunce.

Na plochu města dopadne za slunného letního dne 88,66 TW (88 660 GW) energie.
Pomocí fotovoltaických panelů bychom z celé plochy města získali za jednu hodinu plného svitu slunce 22 000 GWh. Temelín má výkon 2,2 GWh. Bohužel energie ze slunce není využitelná na 100%. Současné panely dosahují asi 20-25% přeměny zářivé energie ze slunce na elektřinu.

Dnešní doba ukazuje, jak je důležitá energetická soběstačnost. Proto, pokud dostaneme důvěru ve volbách, tak jako hlavní investici budeme prosazovat využití sluneční energie na místech jako parkoviště, ploché střechy v majetku města, školy, sklady, atd.

Read more

Jelikož se město vyjadřuje i jako účastník řízení při žádostech o územní rozhodnutí. Proto má právo se vyjádřit u nových velkých staveb jako jsou haly, obchodní centra, bytové domy a další v tom smyslu, že požaduje využití zelených střech v kombinaci se solárními panely. Jak uvádí náš odborník Karel Sodomka, tak hybridní systémy zvyšují energetický výnos o 5-6%.

Máme odborníky, kteří tomuto tématu rozumí. Ing. Martin Vraný je projektant, který se věnuje průmyslovým a hospodářským stavbám a procesu jejich povolování a Ing. Karel Sodomka je stavař, který zelené střechy a to i v kombinaci s solárními panely staví.

Dle informací inženýra Vraného je návratnost fotovoltaických panelů okolo 5-10 let. Když vezmeme v potaz zvýšení ceny energií, tak možná ještě méně. Vše se špatně počítá díky turbulentní situaci.

Na začátku tedy bude investice něco stát, ale následně městu vydělá. Je nám jasné, že nesvítí pořád a že výkon nebude dosahovat špičkové úrovně stále, ale využít plochy, které jen rozpaluje slunce bez užitku vidíme jako mrhání cennou energií.

Schválně se podívejte kolik ploch je ve městě nevyužitých. Průměrně by plocha jednoho paneláku 400m2 mohla dodat výkon 80kW. Což by v jeden okamžik mohlo napájet 80 rychlovarných konvic nebo vysavačů. Nebo třeba 800 průměrných televizí.

Energie, která se vyrobí skrze panely může být využita pro provoz úřadů, trolejbusů, svícení v městských budovách, kterých jsou desítky po celém městě. Město tím ušetří, i když na začátku to bude velká investice.

Jak ochladíme město? 

Máme k tomu jasný plán.

Ze vhodných rovných střech v majetku města uděláme střechy zelené, osázíme je fotovoltaickými panely a město tak bude vyrábět elektřinu pro svou spotřebu. Máme na to odborníka Ing. Karla Sodomku.

Zelená střecha, při současném použití fotovoltaických panelů, získáme větší výnos energie

Zastavíme betonování povrchů ve městě. I parkoviště budou zelená.

Každý nový projekt bude upraven tak, aby se většina vody v místě nebo okolí vsákla a neodtekla do kanalizace, a tím ji navíc nepřetěžovala.

Read more

Dosázíme stovky prázdných míst, kde byly stromy, ale uschly a současné politiky to nezajímá. 

Osázíme další vhodná místa květinami, kvetoucími keři a stromy.

Abychom ušetřili, tak novou výsadbu budeme brát z okolních lesů a parků, kde se stromy přirozeně vysemeňují. 

Zahájíme stavbu kolektorového systému, který osvobodí podzemí našich ulic od sítí a umožní zasázet do ulic stromy. Vrátíme stromy do našich ulic. Možná jste si sami všimli, že spousta míst, kde byly stromy, je prázdných. Strom uschnul a již nikdo se to nepokoušel řešit. Kromě nás. Zastupitel Sedlák opakovaně usiloval o dosázení volných míst, ale nikdy nebyl vyslyšen. Jen slyšel nejrůznější výmluvy. 

Okolo neobyvatelných zastávek, kde jsou lidé v létě jak ve skleníku, vysadíme pnoucí kvetoucí rostliny. Celý prostor tak bude chladnější a zastíněný. 

Ukázka z Francie, jak zastínit prostor zastávek. Foto: Lukáš Hanzlík

Jako další přírodní opatření chceme prosadit komunitní zahradničení a zahrádkářské kolonie. Lidem na městských pozemcích okolo města umožní hospodařit na malém kousku pozemku a mít tak možnost si vypěstovat svou zeleninu a ovoce. Je to jeden z moderních trendů a chceme mu jít naproti.

Podpoříme vznik dalších zahrádkářských kolonií

Po vzoru jiných měst bychom chtěli na vhodných místech vysázet jedlé parky. Parky, kde rostou maliny, ostružiny a ovocné stromy a každý, kdo jde okolo, si může utrhnout ovoce, které nevyrostlo na druhém konci světa, ale v místě kde žije. 

Vsakování vody ve městě

Jak si možná vzpomenete, tak vsakování vody ve městě před volbami v roce 2018 “chtěli řešit” skoro všechny strany. Dle nezávislého hodnocení ekologických spolků se Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” umístili jako první v odbornosti svých řešení. Bohužel volební výsledek 4,93% nám neumožnil se dostat do zastupitelstva a tam tyto myšlenky prosadit.

Proto je tento 4 roky starý článek plně aktuální. zadrzovani-vody-v-mestskem-prostredi

Read more

Kandidujeme znova, aby se podobná řešení stala realitou i v Pardubicích. Nejen, že jsou funkční, ale jsou i hezká.

Voda, která se v místě vsákne ochladí okolí. To víte i bez vědců, protože v lese u vody je vždy chladněji než ve městě na betonovém chodníku.

Stromy, které jsou ve městě pak vodu, která se v jejich okolí vsákne využívají pro svůj růst a nemusíme je zalévat zvlášť a platit za to.

Tato řešení jsou hezká a jejich cena není vysoká, protože se často jedná jen o terénní úpravy.

V podstatě se jedná o prohlubeň, terénní depresi, do které se díky spádu okolního terénu stahuje voda a vsakuje se do země. Pokud by bylo vody už moc, tak tím, že se zvýší její hladina, tak dojde k dosažení vpusti a voda začne přetékat do kanalizace.

Kanalizace, tak není přetěžována a více vody zůstane v místě.

Je to chytré řešení, kterého bychom chtěli dosáhnout i u nás. Proto Vás žádáme o Vaši podporu u voleb, protože díky ní, pak budeme schopni začlenit podobná opatření do každé další rekonstrukce a stavební akce ve městě.