Budeme aktivně řešit problémové lokality

“Vypálit Hůrka”…přesně takhle nám odpovědělo pár lidí, když jsme se jich na Dubině ptali, co by chtěli. Šlo samozřejmě o nadsázku, která odráží zoufalství a naštvanost místních obyvatel, kteří se cítí v našem městě stále méně v bezpečí.

Bohužel jsou zde lokality, především na Dubině a v Polabinách, kde je vyšší koncentrace agenturních pracovníků, kteří přišli do Pardubic za prací a nemají k městu žádný vztah. Počet cizinců se stále zvyšuje. A i když velká část z nich se ničeho nekalého nedopouští, tak jsou mezi nimi i tací, kteří našemu městu škodí. Výtržnosti, narušování nočního klidu, potyčky, či např. drobné krádeže. Občanům dochází trpělivost. A když vidí, že politické strany jejich problémy adekvátně neřeší, jsou naštvaní. Jsme si vědomi, že problémy zde jsou a musí být řešeny nenásilnou cestou.

Proto uvedeme v praxi následující opatření:

  • Rozšíříme kamerový systém města na známá konfliktní místa.
  • Zavedeme pochůzkáře městské policie, kteří budou znát svůj okrsek a jeho problémy.
  • Zahájíme jednání s policejním prezidiem na umístění detašovaných pracovišť cizinecké policie do problémových lokalit.
  • Zahájíme jednání s velkými zaměstnavateli o jejich finanční spoluúčasti na těchto opatřeních. Není možné, aby firmy využívaly zázemí našeho města a přitom mu nic nevrátily.

Před problémy nestrkáme hlavu do písku, ale hledáme konstruktivní řešení.