Jak hlasovat v komunálních volbách

Komunální volby používají jiný systém hlasování než parlamentní a krajské. V Komunálních volbách se pouze křížkuje. A navíc je možné volit napříč všemi stranami. Každý volič z Pardubic dostane dvě “plachty.” Na jedné zaškrtne kandidáty do svého městského obvodu(15 hlasů, kromě Hostovic) a na druhé zase kandidáty do velkého zastupitelstva(magistrát, 39 hlasů). Nebo může volit jen na obvod, anebo jen na město.

Prvním systémem jak hlasovat, je zaškrtnout celou stranu(č. 4). Což je věc o kterou bychom Vás rádi poprosili. Pomůžete nám tak nejvíce prosadit program, kterým chceme nechat město rozkvést. Tento jeden křížek si můžete představit jako 39 malých křížků.

Druhým způsobem je zaškrtnout jednu stranu + další kandidáty ze stran jiných. Každým zaškrtnutím kandidáta jinde se té původní straně jeden hlas odspodu odečítá. Křížků pro kandidáty nesmí být více než je počet členů zastupitelstva. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.

Třetí způsob je křížkovat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Pro sčítací komisaře to bude peklo, ale jako voliči na to máte právo. Opět nesmíte překročit počtem křížků, počet členů toho či onoho zastupitelstva.

Neplatný je hlas v případě, že volič:

1. Zaškrtne více než jednu celou stranu(velký křížek nahoře).

2. Nezaškrtne žádnou stranu(ANI ŽÁDNÉHO KANDIDÁTA).

3. Volič zaškrtne více kandidátů než je členů zastupitelstva.

4. Volič lístek přetrhne.

5. Lístek nevloží obálky.

 

Typy a triky

Co když chci volit dvě strany? 

1. Pak je možnost svých 39 (velká radnice)/15(obvody I-VII) hlasů rozdělit a v jedné straně dát 19 a ve druhé 20 křížků u jmen jednotlivých kandidátů. 

2. Nebo zaškrtněte jednu stranu a pak zase na té druhé oblíbené zaškrtejte 20 kandidátů. Výsledek bude stejný, jen budete méně křížkovat. 

2. Co když chci volit stranu, ale je tam člověk, kterého volit nechci?

Dejte křížky všem kandidátům jenom ne jemu. Když to tak udělá dost lidí, tak se to projeví na výsledku. Druhá možnost je, že zaškrtnete všechny kandidáty pod tím, kterého nechcete. U obou možností však je nutné, aby stejný krok udělalo více lidí. Tímto způsobem lze i vykřížkovat lídra. Dáte křížek všem, kteří jsou pod kandidátem, který se Vám nelíbí.

3. Musím přidělit všechny své hlasy?

Ne, můžete udělit 1-39 hlasů. Pokud dáte 40, je Váš hlas neplatný. Pokud dáte 0 je Váš hlas také neplatný. 

4. Můžu přidělit jednomu kandidátovi více hlasů? 

Ne, to není možné.