Jak ochladíme město? 

Máme k tomu jasný plán.

Ze vhodných rovných střech v majetku města uděláme střechy zelené, osázíme je fotovoltaickými panely a město tak bude vyrábět elektřinu pro svou spotřebu. Máme na to odborníka Ing. Karla Sodomku.

Zelená střecha, při současném použití fotovoltaických panelů, získáme větší výnos energie

Zastavíme betonování povrchů ve městě. I parkoviště budou zelená.

Každý nový projekt bude upraven tak, aby se většina vody v místě nebo okolí vsákla a neodtekla do kanalizace, a tím ji navíc nepřetěžovala.

Read more

Dosázíme stovky prázdných míst, kde byly stromy, ale uschly a současné politiky to nezajímá. 

Osázíme další vhodná místa květinami, kvetoucími keři a stromy.

Abychom ušetřili, tak novou výsadbu budeme brát z okolních lesů a parků, kde se stromy přirozeně vysemeňují. 

Zahájíme stavbu kolektorového systému, který osvobodí podzemí našich ulic od sítí a umožní zasázet do ulic stromy. Vrátíme stromy do našich ulic. Možná jste si sami všimli, že spousta míst, kde byly stromy, je prázdných. Strom uschnul a již nikdo se to nepokoušel řešit. Kromě nás. Zastupitel Sedlák opakovaně usiloval o dosázení volných míst, ale nikdy nebyl vyslyšen. Jen slyšel nejrůznější výmluvy. 

Okolo neobyvatelných zastávek, kde jsou lidé v létě jak ve skleníku, vysadíme pnoucí kvetoucí rostliny. Celý prostor tak bude chladnější a zastíněný. 

Ukázka z Francie, jak zastínit prostor zastávek. Foto: Lukáš Hanzlík

Jako další přírodní opatření chceme prosadit komunitní zahradničení a zahrádkářské kolonie. Lidem na městských pozemcích okolo města umožní hospodařit na malém kousku pozemku a mít tak možnost si vypěstovat svou zeleninu a ovoce. Je to jeden z moderních trendů a chceme mu jít naproti.

Podpoříme vznik dalších zahrádkářských kolonií

Po vzoru jiných měst bychom chtěli na vhodných místech vysázet jedlé parky. Parky, kde rostou maliny, ostružiny a ovocné stromy a každý, kdo jde okolo, si může utrhnout ovoce, které nevyrostlo na druhém konci světa, ale v místě kde žije.