MO Pardubice III

Kandidátka velká radnice

1. Ing. Simona Machačová, 49 let, policejní komisařka, vyšetřovatelka, inženýrka ekonomie,
Studánka

2. Ing. Lukáš Hanzlík, 26 let, dopravní inženýr, hlavní manažer stavby vysokorychlostní tratě Poříčany – Světlá nad Sázavou, Bílé Předměstí
3. Ing. Jan Pachol, 23 let, IT vývojář, Studánka

4. Jitka Strnadová, 45 let, sportovní manažerka, Studánka
5. Simona Musílková, 48 let, administrativní pracovnice, Bílé předměstí


6. Pavel Strnad, 64 let, návěstní technik, trenér atletiky, pořadatel běžeckých soutěží
7. Josef Sedlák, 30 let, revizní technik, Studánka
8. Iva Bergerová, 56 let, prodavačka, Studánka
9. Zdeněk Svítek, 61 let, malíř pokojů, Bílé předměstí
10. Matěj Kábele, 18 let, student SPŠCH, Studánka
11. Tomáš Richter, 51 let, strojní technik, Bílé předměstí
12. PharmDr. Iva Pacholová, 32 let, farmaceutka,
13. Jakub Novák, 21 let, provozní, Studánka
14. Bc. Lukáš Uncajtik, 38 let, podnikatel, Studánka
15. Petra Veselá, 53 let, montážní pracovnice, Bílé předměstí