Kandidátka

Naše kandidátka je pestrá, složená z aktivních lidí různých zájmů, profesí a životních zkušeností. Spojujeme vize, sny a nadšení mladých se zkušeností a obezřetností těch ve zralém věku s cílem zlepšit fungování a hospodaření města.

Věkově pestré kolektivy jsou kouzlo používané úspěšnými firmami a my
se inspirujeme. Naším cílem je dosáhnout toho, aby rozkvět
Pardubic přinesl své plody ve spokojenosti a radosti jeho obyvatel.
Protože to je ta nejvyšší hodnota.

Velká radnice

Městský obvod I

Městský obvod II

Městský obvod III

Městský obvod V

Městský obvod VI