Projekt CYKLO-rychlodráha

Projekt cyklorychlodráha

Rovinatý charakter města si o rozvoj cyklodopravy přímo říká. Bohužel však jsou pro cyklisty některá místa výrazně nepříjemná ve své nepropojenosti. Trendem je často omezování automobilů ve prospěch cyklistů s čímž nesouhlasíme. Proto je nutné hledat řešení, která učiní město pro cyklisty přitažlivější a neomezí další druhy dopravy. Tímto projektem je cyklorychlodráha. Začínat bude u křižovatky Dašická a Na Drážce. Poté se vklíní mezi železniční koridor a hlavní silnici I/36. Mezi touto silnicí a dráhou bude pokračovat až do centra města, kde se v té nejsmělejší variantě napojí až na cyklistickou část podjezdu 17.listopadu. Na průsečících s dalšími komunikacemi plánujeme sjezdy a výjezdy, s cílem učinit z této komunikace sběrnou cyklistickou magistrálu, velice vhodně spojující jednotlivé části města, které momentálně nejsou propojené. Území, kudy tato stavba povede, je z většiny nijak nevyužívané. Spadá do městského obvodu jedna (ve variantě A). Ve variantě B je počítáno s využitím druhého začátku v ulici K Pardubičkám. Varianta B je rozsáhlejší a navíc je zde kolize s plány SŽDC na vytvoření Ostřešanské spojky a bude nutné vykoupit část pozemků zahradnictví. Při návrhu těchto plánů si jsme komplikací vědomi, ale věříme, že jsou zvládnutelné, protože jejich překonáním získáme pro město opravdové cyklistické řešení.

Vážíme si toho, že pro pohyb po městě využíváte jízdní kolo. Šetříte životní prostředí a díky tomu, že nejezdíte autem, tak jsou silnice volnější pro ty, kteří auto z nějakého důvodu potřebují. Vnímáme však, že pro cyklisty je zde v našem městě řada překážek, které jim ztrpčují využívání jízdního kola. A to změníme.

Další body cyklo programu:

Doplníme cyklistickou infrastrukturu a učiníme pro Vás město lépe prostupné a více bezpečné.

    1. Na vhodná místa doplníme přejezdy pro cyklisty vedle přechodů pro chodce. Bezpečně projedete město aniž, byste museli pořád slézat a nasedat.

2. Nájezdy a sjezdy přizpůsobíme tak, aby Vám při jejich přejetí nevypadla řidítka z ruky.

3. Na exponovaných místech doplníme stojany pro kola a to i ve spolupráci s obchodními domy, jejichž zákazníci-cyklisté dnes jen těžko zaparkují.

4. Zahájíme vznik protizlodějského systému. I od policistů víme, že se jízdní kola ukradená zde objeví v nějakém jiném městě. Proto je nutné sdílení informací o ukradených kolech mezi městy a jednotlivými městskými policiemi. Ve spolupráci s PČR, tak chceme zajistit více kradených kol a dopadnout tak více zlodějů.  

5. Nové stezky a lávky – propojující nová místa např. lávky přes Labe a Haldu, vznikne tak propojení Dubiny, Studánky a Židova s Cihelnou a Polabinami. Obr.1

6. Cyklorychlodráha – zcela nové dopravní cyklistické spojení Dubiny a centra města. Povede mezi železnicí a rychlodráhou. Je zde volný prostor, ve kterém je možné cyklostezku udělat. Cyklisté tak nebudou muset kličkovat městem, ale dostanou se za pár minut do centra města. Najet a sjet budou moci na průsečících s dalšími cestami.  obr.2

7. Rekonstrukce zvlněných stezek a ulic jako je Kostelní a Bělobranské náměstí, abyste projeli bez hrkání jako po másle.

8. Cykloobousměrky – cyklista zabere méně prostoru než auto a aby byl jeho pohyb po městě snazší, tak by měl mít povolen vjezd do některých jednosměrných ulic v opačném směru.     

Naším cílem je, aby byl pohyb cyklistů po městě rychlý a bez překážek a aby byl bezpečný a cesty vedly příjemným prostředím.

Podpořte nás, abychom mohli cyklistický program prosadit, dejte prosím křížek celé straně na městský obvod i na velkou radnici. Tento leták jsme si platili sami. Na rozdíl od jiných stran, které čerpají stovky milionů ze státního rozpočtu a mají své “sponzory”, tak my si Vás nemůžeme “koupit” koblihou, pivem ani gulášem. Ale můžeme Vám nabídnout své nápady a zkušenosti.

Je to plně realizovatelný projekt. Který chceme po vzoru cyklostezky z Ústí nad Orlicí, udělat i tady u nás.