Projekt NOVÉ JEZERO

Nové jezero

 

Uděláme si přímo v Pardubicích “malé Chorvatsko”. Písčité plážičky a voda čistá jako křišťál, a to přímo v Pardubicích. Jenom sen? Kdepak. Nové jezero pro nás bude takové malé, kapesní Chorvatsko, kdykoliv si zamaneme. Téměř 11 hektarů vodní plochy, která je i v územním plánu. Navíc je to poslední chybějící protipovodňové opatření na ochranu města před stoletou vodou. Stavba jezera bytostně souvisí i se stavbou důležitého severovýchodního obchvatu. Obchvat povede hned vedle, několik metrů nad zemí, a bude na zásypy tělesa komunikace potřebovat okolo 300 000 m3 zeminy. Když vytěžíme zeminu pro vznik Nového jezera, tak jí bude 300 000 m3. Této náhody musíme chytře využít, materiál vytěžit a doslova o pár metrů vedle z něho stavět obchvat. Je smutné, že dnes je to bohužel “naplánováno” tak, že při stavbě obchvatu projede asi 40 000 nákladních vozidel s materiálem skrze město, a až se bude vyhrabávat Nové jezero, tak se zase bude stejné množství materiálu odvážet a tím zatěžovat město dopravou, prachem a zplodinami. Když se nám to podaří spojit, tak ještě ušetříme asi 250 mil Kč. Aby se nám to spojit podařilo, tak musíme ve volbách uspět. A to je jen na Vás.  A kde přesně má být? 

A proč nové jezero? Protože v této lokalitě byl tzv. “Nový rybník.” Byl mnohem větší a zabíral i část Dubiny a Židova. Tento název jsme tedy využili čistě v návaznosti na vodní historii našeho města.

Zde je výřez z územního plánu, kde je patrné, že zde stavba mokrého poldru je vedená. Aby Pardubice byly kompletně chráněny před stoletou vodou, tak je nutná ještě jedna stavba. A tou je zádržný systém Nové jezero. Když totiž v oblasti Spojila, Studánky, Hůrek a Dubiny naprší hodně vody, tak Spojilský odpad, který jí odvádí, pojme jen 4m3/s. Vše nad tento objem se začne vzdouvat zpět směrem k Dubině. Aby voda nezatopila Dubinu, tak byl vymyšlen projekt zádržného systému, jakéhosi rybníka, který do sebe pojme přebytečnou vodu.

Toto jezero nebude plné po okraj, ale bude naplněno podzemní vodou, které je v těchto místech i díky existenci Labe v úrovni 120-150cm pod povrchem země. Krásné na tomto projektu je, že se spojí bezpečnost, výrazná finanční úspora a rekreační potenciál.

Více konkrétních projektů najdete v naší mapě. Tento projekt ještě doplníme o další údaje. Vraťte se za pár dní a dozvíte se ještě více.

Otázky a odpovědi:

  1. Je to vůbec uskutečnitelné?

Ano, je. Je to dokonce poslední protipovodňové opatření, které Pardubicím chybí k tomu, aby byly kompletně chráněny před stoletou vodou. Na tomto místě je právě s takovým opatřením dlouhodobě počítáno. Akorát na něj současná radnice jaksi zapomněla. Nevíme, zda to je záměr nebo úmysl.

  1. Bude zde voda vhodná na koupání?

Ano, bude. V celé oblasti je hladina podzemní vody v úrovni 120-150 cm pod terénem. A jak víme, podzemní voda je čistá, takže to bude stejné jako na písácích za městem. Když zrovna nebude stoletá povodeň, tak bude možné se zde koupat, což výrazně zvýší rekreační potenciál našeho města, Dubiny obzvlášť. Navíc je podle hydrogeologického posudku počítáno s tím, že bude jezero průtočné (asi 100l/s), díky průsakům z Labe.

  1. A co výkupy pozemků?

Pozemky jsou z části soukromé, ale toto protipovodňové opatření je z pochopitelných důvodů vedeno jako veřejně prospěšná stavba, která chrání před povodní, což umožňuje pozemky v krajním případě vyvlastnit.

  1. Do kdy může jezero vzniknout?

Musí vzniknout velice brzy, a to se stavbou obchvatu. Pak se podaří obě akce spojit, a tím ušetřit veřejné prostředky. Vytěžený materiál se použije hned vedle na stavbu násypu tělesa budoucího Severovýchodního obchvatu (SVO). Pokud se to nepovede teď spustit zároveň, tak město zajistí velkou úsporu na nákladech a vyjde to skoro zdarma. Jezero by mohlo být hotové ve stejný čas jako obchvat tedy do roku 2025. Pokud se nepodaří spojit jeho hloubení se stavbou obchvatu, tak je možnost zde otevřít zemník a prodat vytěžený písek. Bude to trvat déle, ale bude zde kvalitnější voda. 

  1. Jak jste spočítali tu finanční úsporu?

Celkové přesuny zeminy na stavbu jezera jsou okolo 500 000 t materiálu. Není vůbec levné takové množství materiálu vytěžit a odvozit. Je potřeba těžká technika. Množství je tak velké, že bude muset být převezeno asi 40-50 tisíci nákladními automobily, což bude stát okolo 240-260 mil. Kč. Tyto peníze lze ušetřit, když se podaří štěrkopísek dodat na stavbu SVO. Ušetří tím i stavebník budoucího obchvatu. Zbytek objektů spojených s touto stavbou musí postavit město a jedná se o částku asi 60 mil. Kč. Nicméně akce neproběhla soutěží, takže je těžké přesně vyčíslit, kolik bude stát.

  1. Bude možné zde parkovat?

Doufáme, že ne. Chceme toto místo nechat přírodní a jeho krása je v tom, že je tak blízko obytné čtvrti, že sem nebude nutné jezdit autem. Prosadíme stavbu cyklostezky podél obchvatu, čímž se toto místo stane snadno dostupné.   

Celý tento bod našeho volebního programu byl připravován asi půl roku. Obešli jsme úředníky magistrátu z oblasti životního prostředí a vodního hospodářství( pan Míča a Sigmund) dále odbor hlavního architekta paní Pannová a Vojtíšková a nakonec jsme i studovali projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou zpracovával Ing. Drahomír Ježek

Dokumetace je ke stažení zde a jasně z ní vyplývá realizovatelnost celého projektu.