Sad Dašická

Novodobá akce Z – výsadba sadu v Pardubicích

Po posledním dubnovém víkendu roku 2021 má městský obvod Pardubice I, potažmo celé Pardubice, nový veřejný ovocný sad. Nachází se bezprostředně u křižovatky Dašická x Na Drážce, která je spíše známá velkým množstvím dopravních nehod. Celá výsadba se uskutečnila za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti a kapitálu soukromých firem.

Sad na Dašické ulici pro veřejnost

“Když vidím kolik stromů ročně z města zmizí, tak se každý rok snažím zasadit nějaký strom a když jsem si uvědomil, že zde je tak velký pozemek, tak jsem si řekl, že tady by to vážně šlo,” říká předseda spolku Naše Pardubice a zastupitel v jedné osobě Filip Sedlák a pokračuje: “Podařilo se mi najít pozemek, aktivní občany a také firmy jež se rozhodly celé věci přispět zakoupením stromků nebo zapůjčením bagříku na vykopání děr pro stromy. Ta synergie byla vážně úžasná a potvrdila se po jednání s ředitelem silnic a dálnic panem Vebrem, když jsem skoro obratem dostal svolení s celou výsadbou na jejich pozemku.”

Read more

Stromy ve městě totiž nelze sázet kdekoli se komukoli zachce, ale je nutný souhlas majitele pozemku. V našem městě jsou veřejně přístupné pozemky nejen města, ale i státu, kraje a dalších soukromých osob. Pozemek na kterém proběhla výsadba je v majetku ŘSD.

Variant jak celý prostor osázet bylo více, ale nakonec byla vybrána ta, kde figurují staré odrůdy ovocných stromů, které z naší přírody téměř vymizely. Dodavatelem jabloní a hrušní byl vybrán jejich pěstitel Vítězslav Haupt. Skupina asi deseti lidí se nedělního dopoledne pustila do práce a za tři hodiny bylo hotovo. Zasázeno bylo dvanáct stromů. Dva ořešáky, pět jabloní a pět hrušní starých odrůd např. jabloň odrůdy Ontario nebo Matčino a hrušeň Williamsova či, Clappova. “Opravdu se mi líbila ta zvědavost a snaha sousedů o zapojení se, ze které je člověk skoro naměkko, když vidíte, jak jedna sousedka vybíhá z domu s konví vody, že chce také pomoct, další nese schůdky na lepší zatloukání kůlů ke stromům, tak si říkám, že takhle by to mělo fungovat ve společnosti. Pro všechny zúčastněné to bylo milé a naplňující,” říká Sedlák. 

Sady patří do města

Ovocné stromy od nepaměti do města patří jako součást zahrad, to jen poslední roky mají lidé pocit, že ovoce roste v supermarketech. Květy poskytnou potravu pro strádající a vymírající opylovače a ovoce si již za pár let bude moci natrhat každý kolemjdoucí. “Bude to zkouška občanské společnosti, zda si zde bude každý schopen natrhat jen tolik, kolik potřebuje a přitom se ke stromům bude chovat jak se patří, aby se nepoškodily,” říká organizátor akce Sedlák. 

Zapojení firem a veřejnosti

“Jsem rád, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit. Jako firma se snažíme chovat ekologicky nejen na papíře, ale i ve skutečnosti a když jsme dostali tuto nabídku, tak jsme neváhali a rádi jí podpořili”, říká hlavní donátor, Antonín Mlejnek, spolumajitel firmy EDERA, která stromky zaplatila. Další zapojenou firmou byla  firma Elbeenetting, známá jako DrátěnéPloty.cz  a Trubec.cz, která sídlí doslova hned za rohem jejíž majitel Tomáš Elich, poskytl bagřík, který ve složitém podloží výrazně přispěl ke zdaru celého díla k tomu dodává: “Naše plotové centrum sídlí na Dašické ulici a když náš bagřík zrovna nekopal díry pro ploty, tak jsme ho zapojili do přípravy děr pro stromy, protože pokud můžeme pomoci k tomu, aby to tady hezky kvetlo, tak nás to těší.”

Zapojení aktivních obyvatel do výsadby

Akce bude pokračovat

Každý člověk, každá firma, která nehledí jen na aktuální zisk, ale hledá větší společenský a enviromentální přesah, se může zapojit do dalšího sázení. Tato výsadba je chápána jako pilotní projekt. “Na další sezonu, bychom za náš spolek, jež má celospolečenskou osvětu ve svých stanovách, rádi oslovili další firmy a zájemce, které by s výsadbou třeba i dalších sadů na území města mohli pomoci. Za to jak veřejnosti vyšlo pardubické ŘSD vstříc v této akci, tak mají od nás slíben štrůdl,” uvádí další členka spolku Kateřina Kosová.

Chcete se k nám přidat? Tak napište a můžete sázet s námi. Sedlak@nasepardubice.cz