Trestní oznámení na Mgr. Filipa Sedláka – vyjádření

Jak jistě víte, tak dne 17.1. 2022 jsem napsal otevřený dopis, ve kterém jsem uváděl důvody, proč si nedovedu představit setrvání starostky MO Pardubice I Bc. Aleny Stehnové ve funkci.

Na jednání zastupitelstva dne 19.1.2022, které si zastupitelé na mou výzvu vynutili a které chtěla starostka mít protizákonně neveřejné, jsem navrhl její odvolání, především z důvodu její nekompetence, která vyšla najevo tanečky okolo auditu obvodu. Starostka zde bohužel chyběla, protože v ten den záhadně onemocněla a od té doby v pracovní neschopnosti setrvává. 

Již dne 17.1. (tedy hned v den zveřejnění otevřeného dopisu, viz minulý článek) ale přispěchala na PČR a podala na mou osobu trestní oznámení(TO) z důvodu pomluvy. Za otevřeným dopisem si stojím a stejně tak za každým jeho bodem. Dne 17.2. jsem byl příslušníkem policie ČR vyzván k podání vysvětlení, které jsem učinil dne 22.2. 2022. Při výslechu jsem vyjádřil lítost, že se musí policie věnovat takovým zbytečnostem, které ji zatěžují a znemožňují reagovat na důležité věci. 

V TO, které starostka podala bylo těžištěm podání to, že nesouhlasí s mým tvrzením, že zasahovala do výkonu státní správy. O tomto jsem ale přesvědčen a to z důvodu, že se sama starostka přiznala na jednání zastupitelstva v roce 2019. Je o tom dokonce zmínka ve zprávě starostky, kterou nám paní starostka sepsala na zasedání dne 12.6.2019 a které díky mému usnesení musí být veřejně přístupné na stránkách města.

“Dne 6. 5. 2019 − Jednání s velitelem pro MO Pce I p. Škodou, • pokuty MP, které předepisuj í “hříšníkům“, jsou snižovány na úseku přestupků našeho MO (není o výchovné a snižuje se vážnost Městské policie)”

Na toto jsem navázal v diskuzi a starostka přiznala, že domluva úředníkům proběhla.

Starosta, zástupce samosprávy, i když se to zdá občanům možná nepochopitelné, si toto nemůže dovolit. 

Při výslechu jsem uvedl další zastupitele a úředníky vedení obvodu, kteří byli tomu celému přítomni, aby byli v této věci vyslechnuti jako svědci také a tím z mé osoby bylo toto obvinění sňato. 

Sám zvažuji, že podám TO pro podezření na zneužití pravomoci, kterého se možná paní starostka dopustila. Mou velkou morální brzdou pro toto podání je, že nechci policii přetěžovat nesmyslnou prací, když vím, že její poslání je důležitější. Je to celé bouře ve sklenici vody a ze strany starostky je to jen osobní msta. A takovéto politikaření a zneužívání institutu trestního oznámení je něco, co se mi příčí.

Pokud se ze své údajné nemoci uzdraví a přijde na jednání ZMO dne 16.3.2022, tak se ji budu po motivech tohoto TO ptát. Pokud nepřijde, tak vyzvu celou radniční koalici k tomu, aby situaci řešila, protože starosta, který je dva měsíce mimo úřad, obvodu prostě ničím nepomůže. Sice bere hezkou nemocenskou, ale občané si ho platí dvakrát. Podle zákona dostává starostův plat místostarosta a navíc i starostka na nemocenské. Takže tato situace nejen že občanům neprospívá, ale je ještě i drahá. 

S pozdravem F. Sedlák