Vsakování vody ve městě

Jak si možná vzpomenete, tak vsakování vody ve městě před volbami v roce 2018 “chtěli řešit” skoro všechny strany. Dle nezávislého hodnocení ekologických spolků se Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” umístili jako první v odbornosti svých řešení. Bohužel volební výsledek 4,93% nám neumožnil se dostat do zastupitelstva a tam tyto myšlenky prosadit.

Proto je tento 4 roky starý článek plně aktuální. zadrzovani-vody-v-mestskem-prostredi

Read more

Kandidujeme znova, aby se podobná řešení stala realitou i v Pardubicích. Nejen, že jsou funkční, ale jsou i hezká.

Voda, která se v místě vsákne ochladí okolí. To víte i bez vědců, protože v lese u vody je vždy chladněji než ve městě na betonovém chodníku.

Stromy, které jsou ve městě pak vodu, která se v jejich okolí vsákne využívají pro svůj růst a nemusíme je zalévat zvlášť a platit za to.

Tato řešení jsou hezká a jejich cena není vysoká, protože se často jedná jen o terénní úpravy.

V podstatě se jedná o prohlubeň, terénní depresi, do které se díky spádu okolního terénu stahuje voda a vsakuje se do země. Pokud by bylo vody už moc, tak tím, že se zvýší její hladina, tak dojde k dosažení vpusti a voda začne přetékat do kanalizace.

Kanalizace, tak není přetěžována a více vody zůstane v místě.

Je to chytré řešení, kterého bychom chtěli dosáhnout i u nás. Proto Vás žádáme o Vaši podporu u voleb, protože díky ní, pak budeme schopni začlenit podobná opatření do každé další rekonstrukce a stavební akce ve městě.