O nás

Naše Pardubice-“Nechme město rozkvést”

Myslíme to obrazně i fakticky i tím jak pestře jsme sestavili kandidátku.

Obrazně?

Rozviňme potenciál našeho města a jeho obyvatel. Vyhledejme talent a nadání v našich dětech a rozvíjejme je. Využijme strategickou polohu města a staňme se centrem technologií a inovací. Zlepšeme sportovně rekreační využití našeho města. Zajistěme fungující dopravu a doplňme chybějící infrastrukturu. Propojme město i jeho lidi. Využívejme efektivní, hospodárná a udržitelná řešení bez zadlužování města.

Fakticky?

Vratíme do ulic voňavé květiny, kvetoucí stromy a keře a zvedneme tak náladu všem. Využijeme schopnost stromů a keřů čistit vzduch od škodlivin a ochlazovat okolí. Vysázíme keřové skupiny, jež zachycují jedovatý polétavý prach, podél silnic a zlepšíme zdraví nás všech.

A naše kandidátka?

Je pestrá, složená z aktivních lidí různých zájmů, profesí a životních zkušeností. Spojujeme vize, sny a nadšení mladých se zkušeností a obezřetností těch ve zralém věku s cílem zlepšit fungování a hospodaření města.

Věkově pestré kolektivy jsou kouzlo používané úspěšnými firmami a my se inspirujeme. Naším cílem je dosáhnout toho, aby rozkvět Pardubic přinesl své plody ve spokojenosti a radosti jeho obyvatel. Protože to je ta nejvyšší hodnota.