Význam územních řízení

Proč u nás v Pardubicích stavby vypadají tak hnusně, když jinde to jde udělat lépe?

Každá stavba než se začne realizovat musí získat územní rozhodnutí. Aby ho získala, tak obec musí vydat souhlas se stavebním záměrem. U nás se za město vyjadřuje rada obvodu na neveřejném hlasování. A díky nekompetenci radních je to celé jen automatické, aniž by se radní snažili dát developerům nějaké podmínky.

Pokud by je dali, což jim i stavební zákon č.183/2006 Sb. umožňuje, tak to jen bez keců schválí, aby nemuseli moc pracovat. Na fotkách vidíte nově vzniklý Lidl v Litomyšli. Jak sami vidíte, tak kvalitativně je celý veřejný prostor mnohem lepší. Nejen, že se na takovém místě cítíte lépe, ale je zde 56 stromů, jsou zde plně zařazeny vsakovací plochy, přímo v parkovišti a i hned vedle je vsakovací jímka, do které se přelijí přebytky vody, třeba při silném dešti.

Množství zeleně udrží prostor chladnější a lidsky přívětivý. A celé je to tím, že Litomyšl je vyhlášená tím, že dbá o kvalitu podobných staveb. U nás naši politici nikoli. Je jim to jedno. Proto naše obchoďáky vypadají jak vypadají.

Rozvoj a podpora sportovních možností

Naše sdružení nechápe podporu sportu tak, že se většina peněz naleje do hokeje a fotbalu.

Naopak chceme podporovat široké vrstvy obyvatel a to především děti a mládež, aby si mohly vybrat jak organizovanou, tak i neorganizovanou formu sportovního vyžití.

Dále bychom rádi pomohli sportovním klubům tím, že zmenšíme množství byrokracie, které se s jejich podporou váže a peníze na jejich provoz jim nebudeme posílat v červenci, ale po vzoru jiných měst již v únoru, aby mohli lépe plánovat sezonu.

Pro sportovní rekreaci bychom rádi vybudovali lezecká hřiště pro bouldering, workout a parkour. Třeba jako mají v Brně. Umělé kopce jsou vyhledávanou rekreační zónou.

Městský informační systém

Systém, který chceme prosadit je moderní systém pro komunikaci občanů s městem.

Ušetří to práci všem a učiní to prostřední města transparentním.

Mobilní telefon nebo počítač používá každý. Bohužel úřady žijí v době papírové.

Pokud se, ale povede tento systém vytvořit bude to znamenat pokrok.

Každý občan bude mít založen svůj účet, jako když se přihlašuje do e-mailu.

Následně vyplní co, vše ho zajímá. Takže docházka a odměny zastupitelů, program pro jednání zastupitelstva, změny územního plánu, uzavírky na silnicích, které používá, vypisované veřejné zakázky, omezení dodávek elektřiny či vody, platby za psy, odpady, nebo zábory veřejného prostranství, chystané projektové záměry, blokové čistění a další.

Když se nějaká záležitost bude blížit, tak o tom dostane hned zprávu do mobilu nebo e-mailu. Díky tomu se občané stanou součástí fungování města a ne jeho překážkou, jak si někteří mohou oprávněně stěžovat.

Přírodní rekreační projekty

Znáte to. Celý den lítáte, práce, děti a jejich rozvoz do škol a kroužků, pak řešit práci okolo rodiny a příprava na další dny. Prostě stres. A mít možnost strávit pár chvil v přírodě, která pomůže Vaše síly do dalších dní obnovit je k nezaplacení. Proto chceme možnosti rekreace přitáhnout do města. Jde to snadno. Jen musíme chtít.

Náhon v Chrudimi. Je to příklad krásného biotopu.

Přírodně rekreační zóny

Líbí se Vám místo které fotka znázorňuje? Tak to ještě chvíli čtěte. Je to z náhonu v Chrudimi. Revitalizací potoka pod hradbami tam vznikl krásný biotop, který udělá radost přírodě i lidem, ať už si na kmen jen sednete a budete poslouchat zurčení potůčku nebo po něm budete chodit. I takováto místa bychom rádi udělali v Pardubicích a ono se to vážně může podařit a to levně.

Jedno z vhodných míst je prostor Červeňáku o jehož převod do majetku města naši členové usilovali od samého začátku. Další místo, kde by podobné nápady mohly vzniknout, je oblast Podkovy u jasanu nebo přímo v centru města na Haldě u hotelu ZLATÁ ŠTIKA.

Podkova u jasanu

Podkova na konci Závodu míru je nedoceněným prostorem pro budoucí rekreaci

Je to lokalita, okolo které chodíme, a chtěli bychom, aby byla přístupná lidem pro jejich rekreační vyžití. Když si půjdete zaběhat, projít se se psem nebo s kočárkem, tak to tady půjde.

Památný jasan, který dal tomuto prostoru jméno

Polabinské louky musíme udržet bez zástavby

Takováto území dělají z města město pro život, kde každý obyvatel může relaxovat v přírodě a přesto jen pár kroků od domova. Udržíme tato území jako nezastavitelná. 

Nové Jezero

Nové Jezero na Hůrkách

Vycházková zóna Sádka

Červený rybník

Červený rybník na Višňovce

Červeňák

Přírodní park Červeňák

Ještě v době, kdy ODS ústy pana Haase halasně proklamovala, že je proti jakémukoli druhu ochrany přírody v přírodním území Červeňáku, tak naši členové bojovali za převod území do majetku města a jeho využití pro rekreaci. Přitom snah o jeho využití zástavbou bylo hodně. 

Prostor chceme jednoduše udržet stále přírodní. Bez větších stavebních zásahů a bez budování osvětlení. Co se nám naopak líbí je úprava zdejších cyklostezek, aby se zde dalo pohybovat i na bruslích. 

Budeme pokračovat obnovou tůní, kterou se podařilo zahájit Filipu Sedlákovi, když se domluvil se zástupcem společnosti EUROVIA a na jeden den zde tak pracoval buldozer. Článek o již brzy zde.

Jak získat energii pro město?

Řekli byste, že ze slunce na zemi dopadá tolik energie?

Souhlasíme s tím, že není normální, abychom v našem státě platili za energie 10Kč, když je vyrobíme u nás za 1Kč. Bohužel to musí řešit stát. My se jen můžeme přizpůsobit. A jednou možností je právě využití energie slunce.

Na plochu města dopadne za slunného letního dne 88,66 TW (88 660 GW) energie.
Pomocí fotovoltaických panelů bychom z celé plochy města získali za jednu hodinu plného svitu slunce 22 000 GWh. Temelín má výkon 2,2 GWh. Bohužel energie ze slunce není využitelná na 100%. Současné panely dosahují asi 20-25% přeměny zářivé energie ze slunce na elektřinu.

Dnešní doba ukazuje, jak je důležitá energetická soběstačnost. Proto, pokud dostaneme důvěru ve volbách, tak jako hlavní investici budeme prosazovat využití sluneční energie na místech jako parkoviště, ploché střechy v majetku města, školy, sklady, atd.

Read more

Jelikož se město vyjadřuje i jako účastník řízení při žádostech o územní rozhodnutí. Proto má právo se vyjádřit u nových velkých staveb jako jsou haly, obchodní centra, bytové domy a další v tom smyslu, že požaduje využití zelených střech v kombinaci se solárními panely. Jak uvádí náš odborník Karel Sodomka, tak hybridní systémy zvyšují energetický výnos o 5-6%.

Máme odborníky, kteří tomuto tématu rozumí. Ing. Martin Vraný je projektant, který se věnuje průmyslovým a hospodářským stavbám a procesu jejich povolování a Ing. Karel Sodomka je stavař, který zelené střechy a to i v kombinaci s solárními panely staví.

Dle informací inženýra Vraného je návratnost fotovoltaických panelů okolo 5-10 let. Když vezmeme v potaz zvýšení ceny energií, tak možná ještě méně. Vše se špatně počítá díky turbulentní situaci.

Na začátku tedy bude investice něco stát, ale následně městu vydělá. Je nám jasné, že nesvítí pořád a že výkon nebude dosahovat špičkové úrovně stále, ale využít plochy, které jen rozpaluje slunce bez užitku vidíme jako mrhání cennou energií.

Schválně se podívejte kolik ploch je ve městě nevyužitých. Průměrně by plocha jednoho paneláku 400m2 mohla dodat výkon 80kW. Což by v jeden okamžik mohlo napájet 80 rychlovarných konvic nebo vysavačů. Nebo třeba 800 průměrných televizí.

Energie, která se vyrobí skrze panely může být využita pro provoz úřadů, trolejbusů, svícení v městských budovách, kterých jsou desítky po celém městě. Město tím ušetří, i když na začátku to bude velká investice.

Jak ochladíme město? 

Máme k tomu jasný plán.

Ze vhodných rovných střech v majetku města uděláme střechy zelené, osázíme je fotovoltaickými panely a město tak bude vyrábět elektřinu pro svou spotřebu. Máme na to odborníka Ing. Karla Sodomku.

Zelená střecha, při současném použití fotovoltaických panelů, získáme větší výnos energie

Zastavíme betonování povrchů ve městě. I parkoviště budou zelená.

Každý nový projekt bude upraven tak, aby se většina vody v místě nebo okolí vsákla a neodtekla do kanalizace, a tím ji navíc nepřetěžovala.

Read more

Dosázíme stovky prázdných míst, kde byly stromy, ale uschly a současné politiky to nezajímá. 

Osázíme další vhodná místa květinami, kvetoucími keři a stromy.

Abychom ušetřili, tak novou výsadbu budeme brát z okolních lesů a parků, kde se stromy přirozeně vysemeňují. 

Zahájíme stavbu kolektorového systému, který osvobodí podzemí našich ulic od sítí a umožní zasázet do ulic stromy. Vrátíme stromy do našich ulic. Možná jste si sami všimli, že spousta míst, kde byly stromy, je prázdných. Strom uschnul a již nikdo se to nepokoušel řešit. Kromě nás. Zastupitel Sedlák opakovaně usiloval o dosázení volných míst, ale nikdy nebyl vyslyšen. Jen slyšel nejrůznější výmluvy. 

Okolo neobyvatelných zastávek, kde jsou lidé v létě jak ve skleníku, vysadíme pnoucí kvetoucí rostliny. Celý prostor tak bude chladnější a zastíněný. 

Ukázka z Francie, jak zastínit prostor zastávek. Foto: Lukáš Hanzlík

Jako další přírodní opatření chceme prosadit komunitní zahradničení a zahrádkářské kolonie. Lidem na městských pozemcích okolo města umožní hospodařit na malém kousku pozemku a mít tak možnost si vypěstovat svou zeleninu a ovoce. Je to jeden z moderních trendů a chceme mu jít naproti.

Podpoříme vznik dalších zahrádkářských kolonií

Po vzoru jiných měst bychom chtěli na vhodných místech vysázet jedlé parky. Parky, kde rostou maliny, ostružiny a ovocné stromy a každý, kdo jde okolo, si může utrhnout ovoce, které nevyrostlo na druhém konci světa, ale v místě kde žije. 

Vsakování vody ve městě

Jak si možná vzpomenete, tak vsakování vody ve městě před volbami v roce 2018 “chtěli řešit” skoro všechny strany. Dle nezávislého hodnocení ekologických spolků se Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” umístili jako první v odbornosti svých řešení. Bohužel volební výsledek 4,93% nám neumožnil se dostat do zastupitelstva a tam tyto myšlenky prosadit.

Proto je tento 4 roky starý článek plně aktuální. zadrzovani-vody-v-mestskem-prostredi

Read more

Kandidujeme znova, aby se podobná řešení stala realitou i v Pardubicích. Nejen, že jsou funkční, ale jsou i hezká.

Voda, která se v místě vsákne ochladí okolí. To víte i bez vědců, protože v lese u vody je vždy chladněji než ve městě na betonovém chodníku.

Stromy, které jsou ve městě pak vodu, která se v jejich okolí vsákne využívají pro svůj růst a nemusíme je zalévat zvlášť a platit za to.

Tato řešení jsou hezká a jejich cena není vysoká, protože se často jedná jen o terénní úpravy.

V podstatě se jedná o prohlubeň, terénní depresi, do které se díky spádu okolního terénu stahuje voda a vsakuje se do země. Pokud by bylo vody už moc, tak tím, že se zvýší její hladina, tak dojde k dosažení vpusti a voda začne přetékat do kanalizace.

Kanalizace, tak není přetěžována a více vody zůstane v místě.

Je to chytré řešení, kterého bychom chtěli dosáhnout i u nás. Proto Vás žádáme o Vaši podporu u voleb, protože díky ní, pak budeme schopni začlenit podobná opatření do každé další rekonstrukce a stavební akce ve městě.

Sad Dašická

Novodobá akce Z – výsadba sadu v Pardubicích

Po posledním dubnovém víkendu roku 2021 má městský obvod Pardubice I, potažmo celé Pardubice, nový veřejný ovocný sad. Nachází se bezprostředně u křižovatky Dašická x Na Drážce, která je spíše známá velkým množstvím dopravních nehod. Celá výsadba se uskutečnila za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti a kapitálu soukromých firem.

Sad na Dašické ulici pro veřejnost

“Když vidím kolik stromů ročně z města zmizí, tak se každý rok snažím zasadit nějaký strom a když jsem si uvědomil, že zde je tak velký pozemek, tak jsem si řekl, že tady by to vážně šlo,” říká předseda spolku Naše Pardubice a zastupitel v jedné osobě Filip Sedlák a pokračuje: “Podařilo se mi najít pozemek, aktivní občany a také firmy jež se rozhodly celé věci přispět zakoupením stromků nebo zapůjčením bagříku na vykopání děr pro stromy. Ta synergie byla vážně úžasná a potvrdila se po jednání s ředitelem silnic a dálnic panem Vebrem, když jsem skoro obratem dostal svolení s celou výsadbou na jejich pozemku.”

Read more

Stromy ve městě totiž nelze sázet kdekoli se komukoli zachce, ale je nutný souhlas majitele pozemku. V našem městě jsou veřejně přístupné pozemky nejen města, ale i státu, kraje a dalších soukromých osob. Pozemek na kterém proběhla výsadba je v majetku ŘSD.

Variant jak celý prostor osázet bylo více, ale nakonec byla vybrána ta, kde figurují staré odrůdy ovocných stromů, které z naší přírody téměř vymizely. Dodavatelem jabloní a hrušní byl vybrán jejich pěstitel Vítězslav Haupt. Skupina asi deseti lidí se nedělního dopoledne pustila do práce a za tři hodiny bylo hotovo. Zasázeno bylo dvanáct stromů. Dva ořešáky, pět jabloní a pět hrušní starých odrůd např. jabloň odrůdy Ontario nebo Matčino a hrušeň Williamsova či, Clappova. “Opravdu se mi líbila ta zvědavost a snaha sousedů o zapojení se, ze které je člověk skoro naměkko, když vidíte, jak jedna sousedka vybíhá z domu s konví vody, že chce také pomoct, další nese schůdky na lepší zatloukání kůlů ke stromům, tak si říkám, že takhle by to mělo fungovat ve společnosti. Pro všechny zúčastněné to bylo milé a naplňující,” říká Sedlák. 

Sady patří do města

Ovocné stromy od nepaměti do města patří jako součást zahrad, to jen poslední roky mají lidé pocit, že ovoce roste v supermarketech. Květy poskytnou potravu pro strádající a vymírající opylovače a ovoce si již za pár let bude moci natrhat každý kolemjdoucí. “Bude to zkouška občanské společnosti, zda si zde bude každý schopen natrhat jen tolik, kolik potřebuje a přitom se ke stromům bude chovat jak se patří, aby se nepoškodily,” říká organizátor akce Sedlák. 

Zapojení firem a veřejnosti

“Jsem rád, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit. Jako firma se snažíme chovat ekologicky nejen na papíře, ale i ve skutečnosti a když jsme dostali tuto nabídku, tak jsme neváhali a rádi jí podpořili”, říká hlavní donátor, Antonín Mlejnek, spolumajitel firmy EDERA, která stromky zaplatila. Další zapojenou firmou byla  firma Elbeenetting, známá jako DrátěnéPloty.cz  a Trubec.cz, která sídlí doslova hned za rohem jejíž majitel Tomáš Elich, poskytl bagřík, který ve složitém podloží výrazně přispěl ke zdaru celého díla k tomu dodává: “Naše plotové centrum sídlí na Dašické ulici a když náš bagřík zrovna nekopal díry pro ploty, tak jsme ho zapojili do přípravy děr pro stromy, protože pokud můžeme pomoci k tomu, aby to tady hezky kvetlo, tak nás to těší.”

Zapojení aktivních obyvatel do výsadby

Akce bude pokračovat

Každý člověk, každá firma, která nehledí jen na aktuální zisk, ale hledá větší společenský a enviromentální přesah, se může zapojit do dalšího sázení. Tato výsadba je chápána jako pilotní projekt. “Na další sezonu, bychom za náš spolek, jež má celospolečenskou osvětu ve svých stanovách, rádi oslovili další firmy a zájemce, které by s výsadbou třeba i dalších sadů na území města mohli pomoci. Za to jak veřejnosti vyšlo pardubické ŘSD vstříc v této akci, tak mají od nás slíben štrůdl,” uvádí další členka spolku Kateřina Kosová.

Chcete se k nám přidat? Tak napište a můžete sázet s námi. Sedlak@nasepardubice.cz

Zrušme městské obvody a ušetřeme 60 mil. Kč

pro člověka, co se komunální politikou zabývá již dlouhé roky, je humorné sledovat, jak se nápady recyklují. 

Čistě politici obvodů stojí občany za volební období přibližně 60 mil. Ano, přesně takové vyhazování peněz to je. Přitom, když si vezmeme sousední Hradec králové, tak mu stačí jen 37 zastupitelů 3 náměstci a primátor. Dodejme, že Hradec má větší geografické území a mírně větší počet obyvatel.

Již před osmi roky nezávislé komunální hnutí Naše Pardubice hlásalo nutnost omezení obvodů a pokračovali jsme i před čtyřmi roky. Důvodem je především výrazná přebujelost politických funkcí v Pardubicích. Ta čísla jsou hrůzná a nenajdete v republice město, které by na tom bylo tak špatně. 39 zastupitelů města a dalších 114 na obvodech. Primátor, 4 náměstci, 8 starostů, 46 členů rad, 8 místostarostů, dalších mnoho desítek lidí v komisích a výborech, to je politická armáda velikosti praporu. Občany to stojí opravdu desítky milionů ročně.

Neuvolnění starostové budou už opravdoví trafikanti. Pokládám si otázku, proč když tedy je veřejným tajemstvím, že se starostové, eufemisticky řečeno, nepředřou, tak proč ty obvody vůbec držet. Ono totiž udělat ze starostů neuvolněné loutky, které sice budou brát 30 tisíc hrubého, ale v úřadu nebudou, je jen někdy je ve výsledku horší než si přiznat jak to je doopravdy. 

Pokud opravdu chceme změnu k lepšímu, tak je zrušme rovnou a nechme jen detašovaná pracoviště pro kontakt s veřejností. Většina pracovníků řeší náplň vycházející ze zákona nebo práci pro samosprávu, proto 90% pracovníků přejde pod magistrát, ale výrazně ušetříme na politických funkcích. Navíc bude celý systém více flexibilní a efektivní.

V současné době se každý vymlouvá na každého.

Nakonec se ukazuje, že letošní půlroční absence starostky MO Pardubice I, Aleny Stehnové ukázala, že bez starostů se Pardubice nezboří a v podstatě to nikdo nepozná.

Pokud se uskupení Jakuba Rychteckého dostane do zastupitelstva města, tak budeme rádi spolupracovat na změně statutu města vedoucí ke zrušení obvodů, abychom dosáhli úspory a větší efektivity v řízení města, tedy pokud pan Rychtecký po zvolení bude mít stejný názor. 

Ušetřené peníze pak investujme do rozvoje našich dětí, jejich sportovních, uměleckých a intelektuálních aktivit.

Za Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” předseda Mgr. Filip Sedlák, 605 910 794

Volba “letní královny” Ivy I.

Letní královna zvolena

Když se díky neustále se zvyšující nespokojenosti zastupitelů, povedlo na návrh Mgr. Filip Sedláka v dubnu 2022 odvolat Bc. Alenu Stehnovou, tak se hned objevila paní, která to chtěla vzít po ní. Tou paní byla Iva Dolečková ze stejného sdružení. Mohlo jí to vyjít, ale PRO její volbu hlasovalo jen 7 zastupitelů. Šuškalo se, že Jiří Lejhanec se přidá ke koalici. Nicméně historik Jiří Kotyk, také člen zastupitelstva se lidově řečeno “šprajcnul” a to zcela oprávněně. Nedávalo smysl volit na půl roku starostu obvodu, protože za tu dobu není možné udělat v české politice skoro nic. Ani volební proslov kandidátky většinu zastupitelů nepřesvědčil, protože konkrétně paní Dolečková nedokázala jmenovat nic, co chce udělat.

Uběhly dva měsíce a stalo se to, že se návrh na volbu objevil znova. A to jako dva body, což bylo na první pohled tajemné. Podle zákona je totiž rada obvodu tvořena starostou, místostarostou a třemi členy rady. Současná rada, ale měla místostarostu a tři členy rady. Chyběl jen starosta, ale pokud by se tím prvním bodem zvolil, tak již není místo na dalšího členy rady.

  • Volba nového starosty
  • Volba člena rady městského obvodu

Tajemný volič v pozadí

I když nás byl plný počet, tak koalice( ANO-ODS-KDU-Sdružení pro Pardubice) měla jen 8 lidí a ke zvolení nového starosty je potřeba právě těch 8 zastupitelů. Jenže asi těžko očekávat, že by odvolaná starostka hlasovala pro letní královnu. Takže bylo jasné, že je předjednaná koalice a že tajemný rytíř je odhodlán hlasovat skryt za tajnou volbu. Přesně 8 hlasů se našlo a nezasvěcení zastupitelé čekali, co bude dále.

Najednou se ke slovu přihlásil bývalý starosta a právě aktuálně pátý člen rady Jaroslav Menšík. A řekl něco v tom smyslu, že vzhledem k volbě nové starostky rezignuje na svůj post v radě obvodu. Obětoval se pro zatím neznámého nového člena rady, který má být teprve zvolen. “Nikdo, kromě členů rady neví, jaký byl zvolen klíč, zda si kolega Menšík vytáhl kratší sirku nebo se rozhodl obětovat po vzoru japonských vojáků věrných až za hrob svému císaři, ale právě tento krok otevřel prostor pro volbu nového člena rady a tím i odhalení nové koalice,” uvádí zastupitel Sedlák.

Jako jediný navržený na volbu člena rady byl Jiří Lejhanec z Patriotů Pardubic. Takže bylo jasné, že nová koalice změnila půdorys a nově se její součástí stali právě Patrioti, kteří se proti hnutí ANO razantně vymezují třeba právě na velké radnici. Jiří Lejhanec to vysvětloval tak, že součástí jejich nového uskupení Pardubáci společně jsou i tři starostové obvodů a ti dávali najevo přání, aby se nová koalice na největším obvodu postavila, aby veřejnost neměla pocit, že se snad obejde bez obvodů, když tam starosta půl roku chybí a nikdo to nepozná. Že to dává špatný příklad.

Město bez obvodů?

Skutečnost je bohužel taková, že celé město a 99% lidí se bez obvodů obejde. Jsou to jen trafiky pro neúspěšné primátory. Když je ve straně moc velký tlak o čelné místo, tak se další v pořadí uklidní tím, že budou moci být aspoň starostové. Ale opravdu potřeba obvody nejsou. Jsou potřeba pracovití lidé ve veřejné správě, ale ne obvody.

Závěrem je nutné uvést to, že Iva Dolečková, patří k jedněm z mála přímých a rázných lidí, což člověka, který je zvyklý jednat s úskočnými charaktery lidí politických stran příjemně překvapí. Její volba by pro zastupitele Sedláka z lidského pohledu nebyla obtížná, ale z pohledu smysluplnosti naprosto zbytečná: “Hrát takovouto šarádu, považuji za zbytečné, protože za pouhé tři měsíce se nemůže podařit nic prosadit ani zásadně změnit, ostatně svým vystoupením to i nová starostka ukázala.”

Autor: Mgr. Filip Sedlák, předseda spolku Naše Pardubice

Otevřený dopis zastupitelům města Pardubic ve věci ubytování ukrajinských uprchlíků

Vážení zastupitelé města Pardubic,

asi není třeba vysvětlovat události, ke kterým na Ukrajině došlo. Následky války na Ukrajině se dotknou a dotýkají i naší země. 
Jedním z dalších projevů, když bude válka dále pokračovat, budou i statisíce uprchlíků hledajících bezpečí. V předchozích dnech se mi povedlo najít soukromnici, která jednu maminku  s dítětem právě z Ukrajiny ubytovala.

Letecký pohled na bytový dům u nádraží

Ale to stačit nebude. Kapacity soukromého sektoru jsou ale omezené a město může výrazně přispět, protože nyní jsou bezpečným přístavem i Pardubice. Jednou z možností je zastavení demolice bytového domu u nádraží, kde je asi 38 provozuschopných bytů, což znamená, že bychom tam mohli ubytovat i 200 a více uprchlíků. Dům je připojen na horkovodní síť, na vodu a elektřinu a internet lze zařídit do několika dní. Je plně obyvatelný. Nábytek bude muset být doplněn, ale věřím, že se najde řada občanů, včetně mě, kteří rádi vypomůžou. 
Jistě uslyším, že to není možné, že to je již předaná stavba. Jako člověk, který na stavbách strávil kus života, ale vím, že dohodnout lze ledasco. Upřímně řečeno tváří v tvář humanitární katastrofě, které se snaží město dle svých vyjádření čelit různými sbírkami, bych demolici fungujícího domu za této situace bral jako vrchol pokrytectví. Samotný bytový dům má ustoupit průjezdu pro terminál autobusového nádraží. Nicméně vůbec ničemu nebude vadit, když jeho demolice bude zahájena jako poslední a ne jako první stavební činnost této akce. 95% stavby se totiž uskuteční mimo plochu bytového domu, tedy v oblasti za ním.

Ilustrační umístění budoucí stavby Terminálu B

Lepší než demonstrovat proti válce, je snažit se pomoci. A tento nápad může pomoci a nebude to ani moc stát. Rád bych tedy vyzval zastupitele města Pardubic, aby tento nápad probrali se svými náměstky(kteří jsou příjemci tohoto mailu) a snažili se zajistit kroky nutné k tomu, aby se dům na pár měsíců stal přechodným útočištěm pro lidi, kterým zůstal často jen jejich život, pro lidi, jejichž stát čelí v novodobé evropské historii bezprecedentnímu projevu agrese ze strany Ruska.
Zde poloha domu. 

Foto v příloze
Děkuji

S pozdravem a nabídkou spolupráce na výše zmíněném Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I

Trestní oznámení na Mgr. Filipa Sedláka – vyjádření

Jak jistě víte, tak dne 17.1. 2022 jsem napsal otevřený dopis, ve kterém jsem uváděl důvody, proč si nedovedu představit setrvání starostky MO Pardubice I Bc. Aleny Stehnové ve funkci.

Na jednání zastupitelstva dne 19.1.2022, které si zastupitelé na mou výzvu vynutili a které chtěla starostka mít protizákonně neveřejné, jsem navrhl její odvolání, především z důvodu její nekompetence, která vyšla najevo tanečky okolo auditu obvodu. Starostka zde bohužel chyběla, protože v ten den záhadně onemocněla a od té doby v pracovní neschopnosti setrvává. 

Již dne 17.1. (tedy hned v den zveřejnění otevřeného dopisu, viz minulý článek) ale přispěchala na PČR a podala na mou osobu trestní oznámení(TO) z důvodu pomluvy. Za otevřeným dopisem si stojím a stejně tak za každým jeho bodem. Dne 17.2. jsem byl příslušníkem policie ČR vyzván k podání vysvětlení, které jsem učinil dne 22.2. 2022. Při výslechu jsem vyjádřil lítost, že se musí policie věnovat takovým zbytečnostem, které ji zatěžují a znemožňují reagovat na důležité věci. 

V TO, které starostka podala bylo těžištěm podání to, že nesouhlasí s mým tvrzením, že zasahovala do výkonu státní správy. O tomto jsem ale přesvědčen a to z důvodu, že se sama starostka přiznala na jednání zastupitelstva v roce 2019. Je o tom dokonce zmínka ve zprávě starostky, kterou nám paní starostka sepsala na zasedání dne 12.6.2019 a které díky mému usnesení musí být veřejně přístupné na stránkách města.

“Dne 6. 5. 2019 − Jednání s velitelem pro MO Pce I p. Škodou, • pokuty MP, které předepisuj í “hříšníkům“, jsou snižovány na úseku přestupků našeho MO (není o výchovné a snižuje se vážnost Městské policie)”

Na toto jsem navázal v diskuzi a starostka přiznala, že domluva úředníkům proběhla.

Starosta, zástupce samosprávy, i když se to zdá občanům možná nepochopitelné, si toto nemůže dovolit. 

Při výslechu jsem uvedl další zastupitele a úředníky vedení obvodu, kteří byli tomu celému přítomni, aby byli v této věci vyslechnuti jako svědci také a tím z mé osoby bylo toto obvinění sňato. 

Sám zvažuji, že podám TO pro podezření na zneužití pravomoci, kterého se možná paní starostka dopustila. Mou velkou morální brzdou pro toto podání je, že nechci policii přetěžovat nesmyslnou prací, když vím, že její poslání je důležitější. Je to celé bouře ve sklenici vody a ze strany starostky je to jen osobní msta. A takovéto politikaření a zneužívání institutu trestního oznámení je něco, co se mi příčí.

Pokud se ze své údajné nemoci uzdraví a přijde na jednání ZMO dne 16.3.2022, tak se ji budu po motivech tohoto TO ptát. Pokud nepřijde, tak vyzvu celou radniční koalici k tomu, aby situaci řešila, protože starosta, který je dva měsíce mimo úřad, obvodu prostě ničím nepomůže. Sice bere hezkou nemocenskou, ale občané si ho platí dvakrát. Podle zákona dostává starostův plat místostarosta a navíc i starostka na nemocenské. Takže tato situace nejen že občanům neprospívá, ale je ještě i drahá. 

S pozdravem F. Sedlák

Otevřený dopis starostce Aleně Stehnové ve věci návrhu na její odvolání

Vážená paní starostko,

i když si spolu tykáme, protože si tykáte v podstatě se všemi politiky a úředníky co znám, tak pro účely tohoto otevřeného dopisu volím formu vykání, abych zachoval vyšší úroveň oslovení, která se s institutem starosty obvodu pojí.

Trvalo mi pár dní, než jsem tento otevřený dopis sepsal, protože jsem každé zde obsažené tvrzení opětovně posuzoval, abych Vám jím nekřivdil. Předem se omlouvám za větší rozsah, který je zdánlivě rozsáhlejší, než by se zdálo být nutné, ale komplikovanost toho, co se za poslední čtyři roky událo, si žádá delší vysvětlování.

Tuto veřejnou formu volím proto, aby nevznikaly fámy, dojmy, pomluvy, domněnky, ale aby si mé postoje mohl každý přečíst. Stojím si za nimi, proto se nebojím je prezentovat veřejně a pod svým jménem tak, jako i v jiných případech.

Celou dobu jste na mě působila jako hodná maminka, která se snaží vycházet vstříc. Působíte otevřeně a starostlivě, snažíte se pomáhat a vycházet vstříc. Své zastupitele neváháte na jejich narozeniny obdarovat drobným dárkem třeba ve formě čokolády. Sama svou starostlivost přikládáte tomu, že jste dlouhá léta pracovala ve školce a jste v tomto ohledu “profesně deformovaná.” Lidsky jste na mě působila dobře, a i proto jsem se Vás na jednání ZMO často zastával při výpadech druhých, které byly podle mě neoprávněné.

Jenže pak je zde druhá stránka věci. A to je kompetentnost vykonávat úřad po odborné stránce. Zde Vaše dlouhodobé působení vnímám zcela opačně, zvláště nahlíženo prizmatem posledního roku.

Z nevědomosti neváháte ovlivňovat výkon státní správy, když domlouváte přestupkovému oddělení, aby nesnižoval hříšníkům pokuty za jejich prohřešky. Když chci na obvodu dosáhnout větší transparence, hlasujete proti nebo se obligátně zdržíte, což je ve výsledku to samé. Účast zastupitelů na jednání Rady? Z Vaší strany nepodpořeno. Jmenovité hlasování radních v zápisu? Z Vaší strany nepodpořeno. K čemu mi je, když mi pak voláte a skoro vzlykáte s omluvou, že jste srab, že jste měla hlasovat pro.

Když chci, aby zastupitelé dostali větší náplň práce a vyjadřovali se v územních řízeních za obvod, tak opět bez Vaší podpory, a to v situaci, kdy jste byla předkladatelkou návrhu na zvýšení jejich odměn, který, světe div se, prošel hladce.

Vžijte se do mé situace, kdybych Vám jako starosta tvrdil, že Vám chci vycházet vstříc, ale kromě slov a psích očí bych pro to neudělal nic nebo naopak prakticky dělal opak.

Minulý rok, když se občané v oblasti Sakařovy ulice začali bouřit proti plánované výstavbě ve vnitroblocích, která i mě neskutečně štve, tak jsem je pozval na naše červnové jednání zastupitelstva, a i když jsem předložil tři usnesení, jak pomoci tyto stavby zastavit, tak jste nepodpořila ani jedno. Na můj dotaz, jak konkrétně chcete tamním obyvatelům pomoci jste říkala, že situaci musíte tzv. „navnímat“. Mému návrhu stavební uzávěry se zastupitelé vysmáli. Následně po měsíci nicnedělání se zjistilo, že stavební uzávěra možná je. Po dalším měsíci jste spolu s dalšími radními hodili flintu do žita a řekli, že stavební uzávěru musí udělat město. Po půl roce není v této věci uděláno nic. A pokud mám správné informace, tak ani nebyla vypořádána petice tamních obyvatel, kterou Vám adresovali na podzim a jejíž sepsání jste, z mě neznámého důvodu, po nich narychlo chtěla.

V jarních měsících minulého roku, jste mě a další opoziční zastupitele kontaktovala s tím, že máte podezření na závažná porušení zákona, ke kterým na obvodu za Vašeho předchůdce docházelo a chcete to rozkrýt. Se spoluprací v této věci jsem hned souhlasil, vše podle hesla padni komu padni. Naznačovala jste, když se dopustím parafráze, že v tom jede i tajemnice obvodu. Přiznávám, že jsem měl radost, že do toho chce někdo šlápnout a rozkrýt nezákonné machinace.

Zde jsem se Vámi nechal namlsat a děj událostí z nichž pro zasvěceného zůstává rozum stát, vyústil až v tento dopis a moje prozření. Po dlouhých třech měsících, kdy odbor interního auditu shromažďoval důkazy z údajných výrazných porušení zákona, byl audit hotov. Těsně před volbami do poslanecké sněmovny. Chápal jsem, že v ten moment asi nikdo nechce ta závažná data posílat ven a přijít o volební zisk. Ale netušil jsem, že bude trvat další dva měsíce, než se zastupitelé obvodu k tomu dokumentu dostanou. Přesně k tomu dokumentu, jehož vznik jste iniciovala a který měl ukázat na hrubé porušování třeba zákona o veřejných zakázkách na obvodu.

Výmluvy Vás a paní Netolické z odboru interního auditu, že zprávu o auditu nesmíme jako zastupitelé obvodu vidět, dokud to nebude hotové(i když hotové to již bylo), byly obscénní na úrovni školáků, kteří nechtějí ukázat žákovskou. Zatajování mělo nečekaný důvod. Přesně opačný než jsem čekal. Audit nenašel z Vašich podnětů žádné závažné pochybení na straně úřadu. Našel však pochybení rady obvodu, které předsedáte. Nebyla to pochybení závažná, spíše procesní, ale z toho všeho vyšlo najevo, že Vy a další členové rady lidově řečeno mnohdy nevíte, která bije.

Buďte upřímná. Nespustila jste celou mašinerii z důvodu, že jste chtěla odvést pozornost od sebe a od toho, že jste sama rozvoji obvodu příliš nepřispěla? Nebo vážně věříte tomu, že na obvodu, kde jste tři roky vedoucí samosprávy, dochází k hrubým porušením zákonů?

Když při důkladné kontrole navíc začne člověk zjišťovat, že informace, které dáváte zastupitelům ve svých zprávách jsou zavádějící nebo nepravdivé, tak je to jen třešnička na příslovečném dortu.

Abyste mě pochopila správně, tak já snad i věřím, že Vy věříte, že svůj úřad vykonáváte, jak nejlépe můžete, ale v té často urputné snaze naopak natropíte spoustu komplikací, a to z velké míry tím, že používáte nesprávné našeptávače, protože, jak jsem se několikrát přesvědčil, sama ne vždy přesně chápete vše, co rozhodujete.

Jak jistě víte, své návrhy na usnesení nevolím podle toho, zda mají šanci projít, dle různých zákulisních dohod, ale podle toho, jestli věřím, že jsou správná.

Při zahájení našeho mandátu jsme dle § 69 zákona o obcích slavnostně slíbili, že:

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Věřím, že to nebyla jen slova, ale že to tak má vážně být a já v této chvíli musím říci, že Vaše setrvání ve funkci starostky je v rozporu s tím, jak tento slib chápu a jak jsem ho učinil. A jelikož jsem Vás do funkce i volil, tak si osobuji morální právo navrhnout Vaše odvolání z funkce. Věřím, že místostarosta Šebek, i když k němu mám naopak výrazné výhrady po lidské stránce věci, dotáhne volební období sám a zastupitelé stejně jako já shledají, že volit dalšího starostu na půl roku nemá smysl. Obvod navíc i ušetří pár desítek tisíc za tuto funkci.

Vím, že nespokojenost s Vaší činností není jen u mě, ale je mezi zastupiteli obecně, a to bez ohledu na to, že jsou i z Vašeho politického hnutí. I když by mnou vyvolané hlasování Vašeho odvolání nedosáhlo, ničeho nelituji. Snažím se být věren přesně tomu stejnému heslu, kterým jsem složil zastupitelský slib. Jste si jista i Vy sama, že v intencích toho slibu celou dobu pracujete? Jste si jista, že se za Vaší vlády obvod výrazně posunul?

Závěrem bych Vás chtěl vyzvat. Pokud máte opravdu relevantní důkazy, že jste člověk na svém místě a snažíte se rozkrýt komplot na městském obvodu, neváhejte, a i klidně s přispěním dalších osob, které Vám poskytují konzultace, vše předložte na našem mimořádném zastupitelstvu 19.1. 2022. Na onom zasedání, které jste se snažila udělat z nevědomosti a snahy zakrýt pravdu před veřejností jako neveřejné. Což by z Vaší strany bylo porušení zákona. Zákona, který Vám jinak prý tak leží na srdci.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I

Odbahňování Matičního jezera? Kdepak, jen přesun bahna v rámci rybníka

Již je to několik let, co jsem se začal zajímat o revitalizaci Matičního jezera. Je to rybník mého dětství okolo kterého přes 30 let chodím. Když jsem slyšel, že už je hotov projekt, měl jsem radost, že to zde začne konečně vypadat a fungovat lépe. Udělal jsem to, co 39 zastupitelů našeho města neudělalo. Projekt jsem si vyžádal a přečetl, načež jsem se zhrozil. Nepřesnosti na kterých se zakládá a výsledná cena mi ukázaly, že je něco špatně. Pro jednoduchost v bodech.

1. Projekt je založen na tvrzení, že rybník nelze vypustit. Ovšem já sám patřím k lidem, kteří po jeho dně před asi 20 lety chodili. I letos v létě se hladina jezera asi o 20 cm snížila vlivem sucha, takže tvrzení, že je jezero zásobováno průsaky z Chrudimky nebude pravdivé. 

2. Cena projektu

Když porovnáme cenu tzv. odbahnění Maťáku(20,17mil.) a cenu odbahnění celého komplexu slepých ramen v Polabinách(18,8 mil.), viz články níže, tak každého musí udivit výrazný nepoměr v ceně obou projektů. Nutné je si uvědomit, že v Polabinách se navíc i všechno bahno odváželo a budovalo se několik souvisejících objektů. Zde se neodveze nic, přesto je však cena mnohem vyšší v poměru k přesouvanému bahnu.   

Odbahňování Polabinských slepých ramen

3. Množství bahna a přesun bahna

Když si člověk přečte tiskovou zprávu magistrátu, tak zjistí, že z množství 14 000 m3 sedimentu se bude přesouvat jen asi 40% a to pouze v rámci samotné vodní plochy. Část bahna se uloží do vaků a ponechá na břehu. Působí to na mě, jako když zametáme problémy pod koberec a nadělíme je tak dalším generacím, za situace, kdy je můžeme sami vyřešit. Další část bahna nepochopitelně zůstane na místě, aniž by se s ní něco stalo. A co je nejhorší, tak další část bahna bude přečerpána do zadní části, která se eufemisticky nazývá litorální pásmo. Zde se hladina vodního sloupce ještě sníží o dalších asi 50cm. Takže ještě urychlíme zazemnění této části jezera. Je to lenost nebo záměr? Lituji své známé, kteří přímo za Maťákem bydlí. Budou vyhnívací stoku se vším, co k tomu náleží. 

4. Kácení stromů
Uvádí se, že se žádné stromy kácet nebudou. Zákon ovšem definuje, že strom je pouze to, co má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší než 80 cm. Při bližším pohledu tedy budou vykáceny téměř všechny mladé a perspektivní stromy. Vegetace zmizí například z části podél stezky od lávky po ulici Bulharskou. Takže lze říci, že nové vedení města zahájí svoje funkční období zase pořádným masakrem stromů jak je již zvykem, ač se všichni politici před volbami předháněli ve svých vyjádřeních jak je pro ně ochrana životního prostředí důležitá.   

5. Budoucí problémy

Část bahna má být uložena do vaků z umělých vláken, které mají mít dlouhou životnost. Nebudu hovořit o tom, že plasty v přírodě škodí, proto se civilizované státy snaží je omezovat.Problém je, že držet na místě je bude palisáda ze dřevěných kůlů, které však neomezenou životnost nemají a co je horší, budou výrazně namáhány tlakem. Obří vaky budou totiž uloženy ve svahu. A až dřevo zčásti shnije, tak hrozí, že se provalí zpět do jezera.   

6. Absence pyrotechnického průzkumu

Jak jistě víte, tak Pardubice byly na konci druhé světové války hojně bombardovány. A zároveň se posádky německého vojska často zbavovaly munice odhozením do řek, či rybníků. Když se odbahňovala slepá ramena v Polabinách, tak se právě z těchto důvodů pyrotechnický výzkum prováděl. Zde nečekaně zcela chybí, což považuji za hazardování s životy obyvatel a jejich dětí, vždyť hned vedle je školka.  
Projekt se snaží být šetrný k žábám, nicméně na lidi bydlící v okolí a návštěvníky tohoto vzácného prostoru se nemyslí a tak se jim za jejich zahradami udělá hnijící stoka.Jezero by mělo být odbahněno kompletně, tak jako podkova v Nemošicích, což je také slepé rameno Chrudimky a také to získalo posvěcení úřadů a dotační prostředky. Schválený projekt není jediný možný, ale byl z nějakého důvodu vybrán a veřejnosti jako jediný možný prezentován. Podlimitní stromy by měli být vybrány podle jejich kvalit a ponechány ty nejsilnější. Místo, aby se lidem umožnil snadný přístup k vodě, vytvořila se mola a jezero se kompletně odbahnilo a mohlo to zde ožít lidskou rekreační činností, tak se vymýšlí Potěmkinovy vesnice a problém se přesouvá na další generace.

Zde podkova v Nemošicích: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.7989706&y=50.0161660&z=17&ut=Nový bod&uc=9jxsOxXbfj&ud=15°48’10.798″E 50°1’1.064″N

Články a odbahnění ramen v Polabinách. https://pardubice.rozhlas.cz/pardubicti-vodohospodari-odbahnuji-slepe-rameno-labe-pomaha-jim-obojzivelny-saci-6035555
https://www.nase-voda.cz/delnici-pracuji-na-zprutocneni-slepeho-ramene-labe-pardubicich/
Celý projekt je ke stažení na konci článku zde: http://www.nasepardubice.cz/odbahneni-mataku-a-cicaku/

Omlouvám se za případné gramatické chyby v tomto článku. Budu velice rád, pokud budete mít snahu se tomuto tématu věnovat a pokud máte nejasnost,tak mě neváhejte kontaktovat. Mým cílem je zastavení tohoto a zahájení smysluplného projektu.


S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I, 605 910 794

Poznámka: ve žlutém obrázku jsou chybně uvedeny tuny místo m3, dále již známe vysoutěženou cenu, která je “jen” lehce přes 20 mil. nikoli 21.

Zde ke stažení projekt

Pozor uzavírka důležité trasy podél Chrudimky

Již jsme si zvykli, že město se ohledně uzavírek neobtěžuje informovat občany a to včetně situací, které jsou pro pohyb obyvatel ve městě opravdu důležité. Schválená uzavírka je podle webu magistrátu od 18.6. Akorát, že k fyzickému uzavření došlo již 17.6. Medializace nulová. Přitom je to trasa, kterou používá velké množství chodců, běžců a cyklistů. Sám jsem byl svědkem, jak se lidé snažili skrze přenosné ploty dostat ven.

Toto bezohledné jednání je bohužel tradicí našeho města. Přitom stačilo značky informující o uzavírce umístit týden dopředu, aby si na ně občané zvykli a tuto informaci přijali. Bohužel zase úředníci nepřemýšleli nebo je jim to jedno.

Jako druhé konstruktivní opatření bychom mohli navrhnout rozdělení na dvě etapy. Od lávky u sokolovny po Natura park a ve druhé etapě od Natura parku po lávku na Vinici. To vše by občanům ulevilo a úředníkům by to nic neudělalo.

Ale to bychom museli být ve vstřícnějším městě. Kde stojí politikům za to občany řádně informovat o uzavření 500 metrů dlouhé trasy. Stejně tak by byla vhodná informace, co se v místě má vlastně dít a k jakým zásahům dojde.

Na webu města se jen objevila kratičká zpráva, která není příliš informativní navíc možná až zavádějící, protože rekonstruovat zde není moc co.

Záchytné parkoviště v Masarykových kasárnách.

Stejně je to zajímavé. V roce 2014, když se občanská kandidátka Naše Pardubice – Nechceme Vám vládnout, chceme s Vámi spolupracovat poprvé ucházela o voličskou přízeň tak jedním z témat bylo oživení tohoto areálu, jeho smysluplné a efektivní využití.

Masarykova Kasárna 2019
Parkoviště v Masarykových kasárnách

Například Jan Řeháček přišel tehdy s nápadem, že by se zde dalo parkovat a řidič, který zde vůz odstaví by měl v ceně parkovného lístek na MHD v ceně. Tento krok by nejen ulevil městu od aut, ale zároveň vytížil i MHD. Toto parkoviště by se také dalo využít při hokejových zápasech, když se parkuje po městě všude a to i na silnicích samotných(viz Sukova třída a ulice Hradecká) . Bohužel příznivci hokeje patří k několika málo skupinám, které nemusí parkovné platit.

Současné řešení, které přináší parkování s cenou 5Kč za den je podivné v té situaci, když o pár metrů za plotem areálu se dá parkovat zadarmo.

O využití celého areálu jsme i před 5 lety měli jasno. Z části by mohlo vzniknout úřednické městečko, do kterého by se sestěhovali úředníci města, kraje či státu, kteří sídlí v nevyhovujících nebo pronajatých prostorách. V návaznosti na tento krok by začal areál levným způsobem ožívat. Připomeňme, že jen pár let předtím než zde vojáci zavřeli bránu za svou učinili velkou investici do rekonstrukce kuchyně, která by mohla i nyní sloužit jídelně, či restauraci v této oblasti.

Z dalších částí areálu by dle našich předpokladů mohlo vzniknout startovací, či sociální bydlení. A to opět pomocí levných a jednoduchých stavebních zásahů.

Toho, se ale nejspíše v současné době nedočkáme. Jak bude areál fungovat, tak jak toto řešení vymyslelo současné vedení města a jestli bude pro současné obyvatele města, jako levné odkladiště auta nebo pro návštěvníky z okolí napoví další týdny a měsíce.

Za Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” Mgr. Filip Sedlák

Pod odborem dopravy vznikne oddělení sběru řidičských průkazů, po kterém veřejnost již léta volá


V naprosté tichosti a bez mediálního zájmu zastupitelé na svém posledním zasedání schválili vznik nového oddělení pod odborem dopravy.”Využili jsme nový zákon č. 66/2019 Sb. který s touto možností přišel, říká Petr Kvaš, gesční náměstek pro dopravu a dodává: “Sociální sítě jsou plné volání po tom, abychom začali sbírat řidičáky rovnou po případném či domnělém prohřešku či zaváhání řidičů a jelikož je pro nás názor občanů velice důležitý, využili jsme právě možnosti, kterou nám nový zákon dává, lidově řečeno budeme sbírat papíry.”


Oddělení sběru řidičských průkazů vznikne právě dnes, tedy 1.4. Vzhledem k tomu, že jeho vznik je velice hbitý a kapacity kanceláří jsou plné, tak bude prozatím sídlit na zimním stadionu na tribuně E a F.  Komplikace s probíhající baráží se prý nečekají. “Lidí chodí méně, takže se vše pohodlně vejde na jedno místo navíc, když se podaří sestoupit, o což se kolegové trpělivě snaží, tak se oddělení nebude muset stěhovat, ale zůstane zde napořád”, uvedl dále Petr Kvaš odpovědný za dopravu. 


Čtenáři si možná pokládají otázku, jak bude toto oddělení fungovat. Dočasným vedením oddělení je pověřen dlouholetý propagátor cyklodopravy na území města Vladimír Bakajsa, který své kvality ukázal po léta, co vede odbor proti dopravě. Myslím, že pan Bakajsa je odborníkem a tou pravou zárukou, že oddělení bude fungovat tak jak má, dodává primátor Martin Charvát. 


Úředníci budou pověřeni hlavně pečlivou terénní prací a budou muset odhadovat budoucí přestupky a rychle zakročit. Dvě detašovaná pracoviště budou umístěna hned u Anenského podjezdu a na velké křižovatce Dašická. Další terénní pracovníci budou odebírat “papíry” u obchodních center na parkovištích. Politici se dále jednomyslně shodli, že očekávají výrazné zlepšení pozornosti řidičů a méně nehod. Celá věc má ještě jednu velkou výhodu, vzhledem k tomu, že se budou “papíry” odebírat přímo na místě a bez důkazů, čistě jen podle uvážení úředníka, tak odpadne pro provinilce možnost se donekonečna odvolávat či soudit. “V tom vidíme velké pozitivum pro budování lepšího demokratického uspořádání naší země, říká primátor Charvát. 

Autor: A. Pril 

Tisková zpráva ohledně podání ústavní stížnosti

Vážení novináři a zástupci médií,

dne 14. ledna tohoto roku byla naším právním zástupcem odeslána ústavní stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu Hradec Králové – pobočka v Pardubicích.

Pro připomenutí. V podzimních komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” skončilo ve volbách do zastupitelstva města Pardubic s volebním ziskem 4,93 %. Procentuální rozdíl od 5 % byl jen 0,07 %, což představuje hlas asi 15-17 občanů města.

Oslovili jsme členy OVK a zaměřili se na informace, které jsme od nich a voličů získali.  Objevila se řada nesrovnalostí od banálních až po velmi závažné, na kterých jsme podání ke krajskému soudu založili. Tím úplně nejzávažnějším důkazem, že výsledky voleb nebyly přesné, byla čestná prohlášení voličů, která výrazně převýšila počet hlasů, který jsme podle oficiálních výsledků měli dostat v okrsku 1001. To bylo podle našeho názoru dostatečnou indícií, že výsledky nejsou v pořádku a soud se měl snažit zjistit podstatu nesrovnalostí.

Bohužel soud se odchýlil nejen od obvyklé praxe, od judikátu Nejvyššího správního soudu, ale dokonce i od svého minulého postupu. V roce 2012 v případě Jany Smetanové totiž došlo k tomu, že v okrsku, kde dala preferenční hlas sama sobě, tak tento kroužek nebyl zaznamenán v oficiálních výsledcích. Na základě tohoto tvrzení soud tehdy hlasy přepočítal a výsledky opravil. V našem případě to však na základě zcela absurdních vyjádření odmítl. Když jsme studovali další případy z těchto voleb a i těch předchozích, tak jsme zjistili, že vyjádření voličů, čestná prohlášení a svědecké výpovědi, které ukazovaly na nejasnosti ve volebních výsledcích, vždy vedla aspoň k tomu, aby si soud vyžádal volební dokumentaci. V našem případě čestná prohlášení a svědecké výpovědi ani neuznal jako důkazy.

Náš advokát Mgr. Lukáš Kulhánek k tomu říká:

“Na postupu soudu je pro mne nejvíce zarážející, že zcela vybočil z běžné praxe a zákonné úpravy. V jiných případech, které jsme v ústavní stížnosti citovali, byla čestná prohlášení voličů, potvrzující jejich volbu, vnímána jako relevantní důkaz, který vedl k přepočítání hlasů. V některých případech soudy přistoupily k přepočítání dokonce pouze na základě tvrzení určité volby ze strany navrhovatele. Naproti tomu Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vytváří vlastní judikaturu, v níž čestné prohlášení či svědeckou výpověď ve věcech volebních zcela diskvalifikuje jako důkazní prostředek , byť nepřípustnost takového důkazu nevyplývá ani ze zákona, ani z rozhodovací praxe ostatních soudů v ČR.”

A přesně to bylo důvodem, proč jsme museli podat ústavní stížnost. Zklamání z toho, že dva z naší kandidátky nezískali mandát jen takto těsně, již vyprchalo, ale vědomí ohrožení základních demokratických a ústavních hodnot bylo tak silné, že jsme investovali mnoho hodin našeho času, psychického úsilí, ale i financí, abychom zabránili té situaci, že se tento rozsudek stane precedentním pro všechny další správní soudy. Chápeme to totiž tak, že udělat chybu může každý, i člen OVK, ale pokud nadřízený orgán odmítne přijmout důkazy, tak tím dojde k podkopání důvěry občanů ve volební proces, protože ztratí důvěru v to, že chyby budou nalezeny a že oficiální výsledky odpovídají nezkresleně voličské vůli.

Celé znění naší ústavní stížnosti naleznete v příloze, kde je i kontakt na našeho právního zástupce, který případné odborné dotazy rád zodpoví. Další rozhodnutí či nálezy je možné si dohledat přes vyhledávač po zadání jejich čísla jednacího. Závěrem uvádíme, že městské obvody byly zpraveny o našem postupu s žádostí o odklad likvidace hlasovacích lístků.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák

ústavní stížnost – Naše PARDUBICE poslaná soudu

Poděkování Simony Machačové za podporu v komunálních volbách

Vážení spoluobčané,

Ing. Simona Machačová

ráda bych využila prostoru v tomto Zpravodaji a poděkovala Vám všem za důvěru, kterou jste ve mě a potažmo ve volební stranu Naše Pardubice – “Nechme město rozkvést” vložili v říjnových komunálních volbách. Pro mě osobně je Vaše volba velkým závazkem. Volební výsledek však není tak dobrý, abych mohla náš program prosadit přímo, což však nic nemění na tom, že se o jeho naplnění budu snažit s maximálním úsilím za současné podpory celého týmu naší strany.  Zároveň věřím, že ve většině našich programových bodů mě podpoří i zástupci ostatních stran a hnutí, jelikož se jedná o záměry, jejichž realizace bude prospěšná pro občany obvodu a může zkvalitnit místo, kde všichni žijeme a kde se potkáváme.

Na další jednání zastupitelstva již připravuji body, které učiní náš obvod více transparentní a otevřený. Přeji si, aby byla zavedena jedna internetová stránka, kde by bylo možné naprosto jednoduše nalézt vše, co se týká zastupitelstva našeho obvodu.

Vyvinu maximální úsilí pro udržení územního plánu v takové podobě, aby byl stávajícím obyvatelům ku prospěchu a nesloužil jen jako prostředek k dosažení zisku pro silné developerské firmy, jejichž projekty v mnoha místech zhoršují kvalitu života našich spoluobčanů.  V této souvislosti si dovolím citovat Jana Řeháčka, aktivního člena týmu naší volební strany a jednoho z garantů pro náš programový bod kultura a volnočasové aktivity. „Vzhledem k tomu, že oblast Hůrek není ideální pro bytovou výstavbu, budeme podporovat realizaci záměru na výstavbu zimního stadionu v této lokalitě. Uvědomujeme si, že zejména po transformaci kulturního domu na Dubině na Dům dětí a mládeže, chybí dostatek kulturních programů zejména pro seniory městského obvodu. Zároveň si uvědomujeme, že jedním ze smyslů existence městských obvodů je být blíže obyvatelům jednotlivých městských částí. Proto bychom rádi pořádali besedy s obyvateli, v jejichž rámci chceme naslouchat přáním i potřebám Vás obyvatel Dubiny, Drážky, Hůrek, Slovan a Studánky.“

Vzhledem k tomu, že Dubina je místem s velkou koncentrací rodin s dětmi, chci se soustředit na programové body, které mají za cíl zkvalitňování a rozvoj vzdělání, sportu a dalších volnočasových aktivit v našem obvodu. Zde bych opět ráda citovala slova další aktivní členky naší volební strany  Ing. Alexandry Prokopové. „Máme ambice s obyvateli Dubiny vybudovat rekreační zóny dostupné Vašemu bydlišti, oživit a nechat rozkvést vnitrobloky, plácky, otevřít komunitní zahrady, tedy místa pro všechny občany. Našim cílem je, aby tato místa byla využívána především dětmi, protože Naše Pardubice podporují vzdělávání pro 21. století, kdy nejlépe je začít od úplně malých dětí (tj. dětí do tří let věku), které teprve zkoumají fyzikální svět kolem sebe.“

Mým osobním programovým bodem naší strany je bezpečnost, která bezprostředně souvisí s množstvím zahraničních dělníků bydlících na území Dubiny či Hůrek. Z tohoto důvodu budu usilovat o posílení hlídkové služby městské policie v našem obvodu, popř. o případnou spolupráci s cizineckou policií.

V neposlední řadě bych náš obvod ráda udělala zelenější, svěžejší a rozkvetlejší ve všech ročních obdobích, proto se budu snažit, aby se po rekonstrukcích našich ulic a chodníků více vody vsakovalo a tím naše zeleň zůstala déle svěží.

A rozhodně nezapomínám ani na projekt Nového jezera, díky němuž by se sportovně rekreační potenciál Dubiny, Studánky a celého městského obvodu, podařilo významně zvýšit a tím zlepšit život zdejších obyvatel.  

Ještě jednou děkuji za důvěru a přeji klidné adventní období a šťastný vstup do dalíšího roku. Ing. Simona Machačová, machacova@nasepardubice.cz