Uncategorized

"Nechme město rozkvést"

Význam územních řízení

Proč u nás v Pardubicích stavby vypadají tak hnusně, když jinde to jde udělat lépe? Speciální propustné dlaždice Vsakovací jímka Prostor před Lidlem Je

Městský informační systém

Systém, který chceme prosadit je moderní systém pro komunikaci občanů s městem. Ušetří to práci všem a učiní to prostřední města transparentním. Mobilní telefon

Jak získat energii pro město?

Řekli byste, že ze slunce na zemi dopadá tolik energie? Souhlasíme s tím, že není normální, abychom v našem státě platili za energie 10Kč,

Jak ochladíme město? 

Máme k tomu jasný plán. Ze vhodných rovných střech v majetku města uděláme střechy zelené, osázíme je fotovoltaickými panely a město tak bude vyrábět

Vsakování vody ve městě

Jak si možná vzpomenete, tak vsakování vody ve městě před volbami v roce 2018 "chtěli řešit" skoro všechny strany. Dle nezávislého hodnocení ekologických spolků

Sad Dašická

Novodobá akce Z - výsadba sadu v Pardubicích Po posledním dubnovém víkendu roku 2021 má městský obvod Pardubice I, potažmo celé Pardubice, nový veřejný

Volba “letní královny” Ivy I.

Letní královna zvolena Když se díky neustále se zvyšující nespokojenosti zastupitelů, povedlo na návrh Mgr. Filip Sedláka v dubnu 2022 odvolat Bc. Alenu Stehnovou,