Otevřený dopis starostce Aleně Stehnové ve věci návrhu na její odvolání

Vážená paní starostko,

i když si spolu tykáme, protože si tykáte v podstatě se všemi politiky a úředníky co znám, tak pro účely tohoto otevřeného dopisu volím formu vykání, abych zachoval vyšší úroveň oslovení, která se s institutem starosty obvodu pojí.

Trvalo mi pár dní, než jsem tento otevřený dopis sepsal, protože jsem každé zde obsažené tvrzení opětovně posuzoval, abych Vám jím nekřivdil. Předem se omlouvám za větší rozsah, který je zdánlivě rozsáhlejší, než by se zdálo být nutné, ale komplikovanost toho, co se za poslední čtyři roky událo, si žádá delší vysvětlování.

Tuto veřejnou formu volím proto, aby nevznikaly fámy, dojmy, pomluvy, domněnky, ale aby si mé postoje mohl každý přečíst. Stojím si za nimi, proto se nebojím je prezentovat veřejně a pod svým jménem tak, jako i v jiných případech.

Celou dobu jste na mě působila jako hodná maminka, která se snaží vycházet vstříc. Působíte otevřeně a starostlivě, snažíte se pomáhat a vycházet vstříc. Své zastupitele neváháte na jejich narozeniny obdarovat drobným dárkem třeba ve formě čokolády. Sama svou starostlivost přikládáte tomu, že jste dlouhá léta pracovala ve školce a jste v tomto ohledu “profesně deformovaná.” Lidsky jste na mě působila dobře, a i proto jsem se Vás na jednání ZMO často zastával při výpadech druhých, které byly podle mě neoprávněné.

Jenže pak je zde druhá stránka věci. A to je kompetentnost vykonávat úřad po odborné stránce. Zde Vaše dlouhodobé působení vnímám zcela opačně, zvláště nahlíženo prizmatem posledního roku.

Z nevědomosti neváháte ovlivňovat výkon státní správy, když domlouváte přestupkovému oddělení, aby nesnižoval hříšníkům pokuty za jejich prohřešky. Když chci na obvodu dosáhnout větší transparence, hlasujete proti nebo se obligátně zdržíte, což je ve výsledku to samé. Účast zastupitelů na jednání Rady? Z Vaší strany nepodpořeno. Jmenovité hlasování radních v zápisu? Z Vaší strany nepodpořeno. K čemu mi je, když mi pak voláte a skoro vzlykáte s omluvou, že jste srab, že jste měla hlasovat pro.

Když chci, aby zastupitelé dostali větší náplň práce a vyjadřovali se v územních řízeních za obvod, tak opět bez Vaší podpory, a to v situaci, kdy jste byla předkladatelkou návrhu na zvýšení jejich odměn, který, světe div se, prošel hladce.

Vžijte se do mé situace, kdybych Vám jako starosta tvrdil, že Vám chci vycházet vstříc, ale kromě slov a psích očí bych pro to neudělal nic nebo naopak prakticky dělal opak.

Minulý rok, když se občané v oblasti Sakařovy ulice začali bouřit proti plánované výstavbě ve vnitroblocích, která i mě neskutečně štve, tak jsem je pozval na naše červnové jednání zastupitelstva, a i když jsem předložil tři usnesení, jak pomoci tyto stavby zastavit, tak jste nepodpořila ani jedno. Na můj dotaz, jak konkrétně chcete tamním obyvatelům pomoci jste říkala, že situaci musíte tzv. „navnímat“. Mému návrhu stavební uzávěry se zastupitelé vysmáli. Následně po měsíci nicnedělání se zjistilo, že stavební uzávěra možná je. Po dalším měsíci jste spolu s dalšími radními hodili flintu do žita a řekli, že stavební uzávěru musí udělat město. Po půl roce není v této věci uděláno nic. A pokud mám správné informace, tak ani nebyla vypořádána petice tamních obyvatel, kterou Vám adresovali na podzim a jejíž sepsání jste, z mě neznámého důvodu, po nich narychlo chtěla.

V jarních měsících minulého roku, jste mě a další opoziční zastupitele kontaktovala s tím, že máte podezření na závažná porušení zákona, ke kterým na obvodu za Vašeho předchůdce docházelo a chcete to rozkrýt. Se spoluprací v této věci jsem hned souhlasil, vše podle hesla padni komu padni. Naznačovala jste, když se dopustím parafráze, že v tom jede i tajemnice obvodu. Přiznávám, že jsem měl radost, že do toho chce někdo šlápnout a rozkrýt nezákonné machinace.

Zde jsem se Vámi nechal namlsat a děj událostí z nichž pro zasvěceného zůstává rozum stát, vyústil až v tento dopis a moje prozření. Po dlouhých třech měsících, kdy odbor interního auditu shromažďoval důkazy z údajných výrazných porušení zákona, byl audit hotov. Těsně před volbami do poslanecké sněmovny. Chápal jsem, že v ten moment asi nikdo nechce ta závažná data posílat ven a přijít o volební zisk. Ale netušil jsem, že bude trvat další dva měsíce, než se zastupitelé obvodu k tomu dokumentu dostanou. Přesně k tomu dokumentu, jehož vznik jste iniciovala a který měl ukázat na hrubé porušování třeba zákona o veřejných zakázkách na obvodu.

Výmluvy Vás a paní Netolické z odboru interního auditu, že zprávu o auditu nesmíme jako zastupitelé obvodu vidět, dokud to nebude hotové(i když hotové to již bylo), byly obscénní na úrovni školáků, kteří nechtějí ukázat žákovskou. Zatajování mělo nečekaný důvod. Přesně opačný než jsem čekal. Audit nenašel z Vašich podnětů žádné závažné pochybení na straně úřadu. Našel však pochybení rady obvodu, které předsedáte. Nebyla to pochybení závažná, spíše procesní, ale z toho všeho vyšlo najevo, že Vy a další členové rady lidově řečeno mnohdy nevíte, která bije.

Buďte upřímná. Nespustila jste celou mašinerii z důvodu, že jste chtěla odvést pozornost od sebe a od toho, že jste sama rozvoji obvodu příliš nepřispěla? Nebo vážně věříte tomu, že na obvodu, kde jste tři roky vedoucí samosprávy, dochází k hrubým porušením zákonů?

Když při důkladné kontrole navíc začne člověk zjišťovat, že informace, které dáváte zastupitelům ve svých zprávách jsou zavádějící nebo nepravdivé, tak je to jen třešnička na příslovečném dortu.

Abyste mě pochopila správně, tak já snad i věřím, že Vy věříte, že svůj úřad vykonáváte, jak nejlépe můžete, ale v té často urputné snaze naopak natropíte spoustu komplikací, a to z velké míry tím, že používáte nesprávné našeptávače, protože, jak jsem se několikrát přesvědčil, sama ne vždy přesně chápete vše, co rozhodujete.

Jak jistě víte, své návrhy na usnesení nevolím podle toho, zda mají šanci projít, dle různých zákulisních dohod, ale podle toho, jestli věřím, že jsou správná.

Při zahájení našeho mandátu jsme dle § 69 zákona o obcích slavnostně slíbili, že:

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Věřím, že to nebyla jen slova, ale že to tak má vážně být a já v této chvíli musím říci, že Vaše setrvání ve funkci starostky je v rozporu s tím, jak tento slib chápu a jak jsem ho učinil. A jelikož jsem Vás do funkce i volil, tak si osobuji morální právo navrhnout Vaše odvolání z funkce. Věřím, že místostarosta Šebek, i když k němu mám naopak výrazné výhrady po lidské stránce věci, dotáhne volební období sám a zastupitelé stejně jako já shledají, že volit dalšího starostu na půl roku nemá smysl. Obvod navíc i ušetří pár desítek tisíc za tuto funkci.

Vím, že nespokojenost s Vaší činností není jen u mě, ale je mezi zastupiteli obecně, a to bez ohledu na to, že jsou i z Vašeho politického hnutí. I když by mnou vyvolané hlasování Vašeho odvolání nedosáhlo, ničeho nelituji. Snažím se být věren přesně tomu stejnému heslu, kterým jsem složil zastupitelský slib. Jste si jista i Vy sama, že v intencích toho slibu celou dobu pracujete? Jste si jista, že se za Vaší vlády obvod výrazně posunul?

Závěrem bych Vás chtěl vyzvat. Pokud máte opravdu relevantní důkazy, že jste člověk na svém místě a snažíte se rozkrýt komplot na městském obvodu, neváhejte, a i klidně s přispěním dalších osob, které Vám poskytují konzultace, vše předložte na našem mimořádném zastupitelstvu 19.1. 2022. Na onom zasedání, které jste se snažila udělat z nevědomosti a snahy zakrýt pravdu před veřejností jako neveřejné. Což by z Vaší strany bylo porušení zákona. Zákona, který Vám jinak prý tak leží na srdci.

S pozdravem Mgr. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I