Dostatek míst ve školkách – důležitá úloha obce

Zřizovatelem mateřských a základních škol je naše město.
Vedoucí činitelé našeho města mají k dispozici veškerá data o demografickém vývoji společnosti.
Vidí tedy, že se silné ročníky blíží do školkového věku.

V roce 2010 jsme viděli největší selhání, kdy se rychle a načerno stavělo asi osm dalších školek, respektive rozšíření těch stávajících.
Ale dostat své dítě do školky stále není jednoduché. Přitom je to důležité pro naše město a jeho obyvatele.
Malé dítě potřebuje pro správnou socializaci dětský kolektiv. A rodiče potřebují volné ruce, aby se mohli věnovat výdělečné činnosti. V rychle se vyvíjejícím světě se člověk ke svému oboru musí vracet rychle, aby mu takříkajíc “neujel vlak.”

Zde je velká a důležitá úloha na bedrech města. Zajistit především v mateřských školách dost míst pro všechny pardubické děti. Radnice má všechna data k dispozici několik let dopředu. Přesto však současní vládci nejsou schopni flexibilně reagovat.
To je další věc, co chceme změnit. Flexibilně reagovat na demografický vývoj a upravovat počty míst v mateřských školách, aktuálně podle poptávky. Přece nejsme v socialismu, abychom na tuto službu vytvářeli pořadníky.

“Naše Pardubice – nasloucháme tomu, co Vás pálí.”